Opleidingen Informatiebeveiliging en risicomanagement

Je bent op zoek naar een cursus of opleiding in informatiebeveiliging (IB). Misschien wil je een carrière in de IB starten of ben je gewoon op zoek naar basiskennis of verdieping. Met het enorme cursusaanbod in de markt zit je wel gelijk met een keuzeprobleem. Het portfolio van cibit academy kan je vraag invullen, variërend van korte cursus en opleidingsprogramma tot internationaal erkende certificering.

Hieronder leggen we de mogelijkheden uit. 

Korte introductie of verdieping

Onze opleidingen en cursussen geven overzicht en verdieping over de breedte van het vakgebied. Voor een beknopt overzicht over alle onderwerpen, volg je de cursus Introductie in de informatiebeveiliging. In de overige opleidingen en cursussen gaan we de diepte in op specifieke onderwerpen en (sub)disciplines van informatiebeveiliging, zoals risicomanagement, wetgeving, architectuur, ISO27001 en NEN7510.

Certificering van professionals

Werkgevers en opdrachtgevers hebben behoefte aan iets kwantificeerbaars en controleerbaars, om je kennis en ervaring als professional te beoordelen. De (ISC)²-certificeringen, zoals CISSP, maken bestaande kennis en ervaring objectief aantoonbaar door een internationaal erkende organisatie. Een waardige en waardevolle titel voor professionals met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Voor behoud van je certificaat is het belangrijk om erkende bijscholing te volgen. Al onze opleidingen en cursussen zijn erkend voor onderhoud van je certificering.

informatiebeveiliging, cartoon door Maarten Wolterink

[klik op de cartoon om 'm te vergroten]

Als enige Nederlandse aanbieder verzorgt cibit academy de officiële certificeringsopleidingen van het internationaal erkende (ISC)2, meest bekend van de CISSP certificering.

Aanbod opleidingen:

Privacy compliance wordt nu al door veel organisaties gezien als papieren tijger. Vanaf 1 januari 2016 zal dit hoogstwaarschijnlijk voor meerdere organisaties gelden want, op die datum treedt de meldplicht datalekken in werking.
De Wet meldplicht datalekken staat volop in de schijnwerpers. Vanaf 1 januari 2016 moet iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt aan deze wet voldoen.
Voor de realisatie van informatiebeveiliging vervult de Information Security Architect een sleutelrol bij de borging van beveiliging in het IT landschap en als sparringspartner van de Information Security Officer. Wil jij die rol in jouw organisatie? Volg dan dit opleidingsprogramma.
Ben je verantwoordelijk voor het opzetten of auditen van informatiebeveiligingsprocessen binnen je organisatie? Moet je gaan sturen op informatiebeveiliging? Of wil je gebruik maken van modellen en standaarden zoals ISO27001, NEN7510, CobiT, etc.? Deze opleiding helpt je om informatiebeveiliging deugdelijk in te richten en draaiend te houden, ook in de ogen van de audit(or) die dadelijk voor je deur staat.
In beveiliging, projectmanagement en beheer komt steeds meer nadruk te liggen op risicomanagement. Maar hoe doe je dat dan? Wat maakt een risicoanalyse of risicomanagementproces goed of slecht? En als je tot passende maatregelen komt, weet je dan zeker dat risico’s voldoende onder controle blijven? De praktijk leert dat voor een goede risicobeheersing véél meer kennis en vaardigheden nodig zijn dan het simpelweg kunnen uitvoeren van een methodiek.
In de opleiding Architectuur van Informatiebeveiliging komt alles aan de orde wat specifiek van belang is voor de architect die zich bezighoudt met informatiebeveiliging.
In deze opleiding komt alle kennis aan bod om informatiebeveiliging in te zetten in je eigen praktijk, ongeacht je rol als informatiebeveiliger.
Threat modeling is een nieuwe naam voor wat we allemaal kennen uit ons dagelijks leven. Als er regen voorspeld wordt dan nemen we een paraplu mee als we naar buiten gaan. Als we in een buurt wonen waar veel ingebroken wordt dan installeren we een inbraakalarm in ons huis. We bedenken met welke bedreigingen we geconfronteerd worden en nemen zo nodig maatregelen.
Privacy krijgt steeds meer media-aandacht, ook wordt het onderwerp steeds vaker op de politieke agenda gezet. Dat er wettelijke regels zijn rondom de verwerking van persoonsgegevens weet u natuurlijk al lang, maar weet u ook waarom u privacy moet beschermen? Weet u bijvoorbeeld welke persoonsgegevens u verzamelt en hoe deze beveiligd zijn? Hoe lang u de persoonsgegevens bewaart en aan wie u ze verstrekt? En weten uw medewerkers dit ook? Als u dat niet of niet helemaal zeker weet, verwerkt u de persoonsgegevens mogelijk in strijd met de wet en dat is een risico.
In kleine begrijpelijke stappen wordt uitgelegd waar het bij informatiebeveiliging (IB) om gaat en welke standaarden er worden gebruikt in het bedrijfsleven, overheden, non-profit en de zorgsector.
Informatiebeveiliging wordt een steeds belangrijker thema voor gemeenten. In de cursus leggen we je de essentie van informatiebeveiliging uit. We gaan in op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de producten die door de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD/KING/VNG) zijn opgesteld. En we koppelen dat aan praktische toepassing: waar kan je beginnen en wat kan je concreet doen om de veiligheid van informatie in jouw gemeente te waarborgen?
Een belangrijke randvoorwaarde bij het werken in de informatiebeveiliging zijn de juridische kaders die - in het bijzonder voor dit vakgebied - gelden. Professionals kunnen belangrijke voordelen behalen wanneer zij rekening houden met de verregaande mogelijkheden die ICT biedt.
De enige schriftelijke Nederlandstalige cursus (plus examentraining) die opleidt voor de allernieuwste titel 'Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)' van ISACA
Deze diepgaande Nederlandstalige Cyber Security cursus leidt tevens op voor het allernieuwste Cyber Security Fundamentals (CSX) Certificaat van ISACA.
Een complete cursus over het beheren, beveiligen en controleren van digitale identiteiten en toegangsrechten in uw organisatie.
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is internationaal een van de belangrijkste certificeringen in het vakgebied. Het volgen van deze intensieve informatiebeveiliging opleiding is de ideale voorbereiding op de meest gewilde en internationaal erkende CISSP-certificering.
Certified Cloud Security Professional (CCSP) is een nieuwe training van (ISC)² die samen met de Cloud Security Alliance (CSA) is opgezet. Met deze 5-daagse training wordt een perfecte voorbereiding voor het officiële examen gelegd en brede basis verkregen van cloud computing kennis.
Verdiep, als CISSP-gecertificeerde, je kennis op het gebied van information security architecture met de ISSAP-training.
CSSLP staat voor Certified Secure Software Lifecycle Professional. Het toont deskundigheid en ervaring aan op de zeven domeinen rond het thema secure software development. Internationaal is het een van de belangrijkste certificeringen op dit gebied. Met deze opleiding vergroot je je kennis over best practices en standaarden voor het verhogen van het veiligheidsniveau van software.
Sinds 2001 werkt cibit academy in Nederland exclusief samen met de Amerikaanse organisatie (ISC)², onder meer bekend van de CISSP-titel. Op dit moment dragen in Nederland ruim 1.800 security-professionals de CISSP-titel en is CISSP de standaard op het gebied van information security certificering. Verdiep, als CISSP-gecertificeerde, je kennis op het gebied van information security management met de ISSMP-training.
CISSP is hét certificaat voor de ervaren security professional. Om ook aan de behoefte van beginnende security professionals tegemoet te komen, is het SSCP-curriculum (Systems Security Certified Practitioner) ontworpen. Bovendien biedt SSCP juist voor hen zonder specifieke security-achtergrond een ideale opleiding en certificering om op een herkenbaar niveau security-kennis te beheersen.
Vergroot je kennis over best practices en standaarden voor het beveiligen van persoonlijke, medische informatie. Met een HCISPP-certificaat toon je bovendien op een objectieve manier aan dat je deskundig bent en ervaring hebt op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg.

Vragen over het informatiebeveiliging-opleidingsaanbod? Bel voor informatie en opleidingsadvies: 030-230 89 00.