8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren

Deel 1

Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

Implementaties van agile frameworks geven structuur, maar de resultaten worden begrensd zonder de gewenste cultuur. Een studie naar organisatorische agility leidde tot 25 kernfactoren die de mogelijkheid (verder) te groeien kenmerken (Adri Fijneman, 2018[1]).

Uw keuze voor agility vraagt om tempo. Het gebruik van de kernfactoren creëert bewustwording, helpt focus te geven en versnelt de verandering. Door prioriteit op de voor u belangrijkste factoren, krijgt de verandering een agile karakter en beter resultaat.

Per artikel passeren 5 factoren in groeiend theoretisch belang. Het belang voor uw organisatie is situationeel bepaald. Wilt u meer weten over de toepassing om de agile groei te versnellen, dan komen wij van inspearit graag met u in gesprek[2]. Wij gebruiken de 25 factoren in onze agile veranderaanpak.

De eerste vijf factoren

De factoren staan niet op zich, ze versterken en overlappen elkaar. Let daarop, zonder alles aan alles te koppelen. Veranderen is duurzamer in kleine stappen met tijd om te beklijven. Focus met overzicht is daarom van belang. De factoren in deel 1 zijn:

 • Focus op de ontwikkeling van vakmanschap.
 • Continue communicatie over doelen en wat bereikt is.
 • Dienend leiderschap werkend aan empowerment.
 • Werken op basis van vertrouwen.
 • Gebruik van Continuous Delivery tools en processen.

Focus op de ontwikkeling van vakmanschap

Kwaliteit van levering verhoogt de effectiviteit en efficiëntie van teams. Vakmanschap bevordert de doeltreffendheid en verlaagt verspilling[3]. Vakmanschap refereert aan de hele keten, van bedenken tot leveren. Agile teams floreren in een volwassen agile context. Vakmanschap gaat over het product (wat) én de manier van werken (hoe).

Vakmanschap biedt winst op verschillende vlakken. Het vergroot de motivatie en daarmee hun inzet. Het verhoogt de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid. Het vermindert correcties, levert efficiency en geeft ruimte voor flexibiliteit. Allemaal doelen bij agile werken.

Continue communicatie over doelen en wat bereikt is

Van strategisch tot operationeel niveau, is voortdurende communicatie over (veranderende) doelen en bereikte resultaten van groot belang.

Strategische en tactische doelen geven richting (waar gaan we heen?) en schetsen een weg te gaan (hoe gaan we daar komen?). Continue agile strategievorming, op basis van feedback, vraagt continue communicatie.

Tactische en operationele feedback over veranderingen, verbeteringen en geleverde producten, versnelt de leercyclus en maakt flexibele bijstelling mogelijk. De belangrijkste motivatie voor agile werken, maximalisering van de gerealiseerde waarde, wordt daarmee gediend.

Dienend leiderschap werkend aan empowerment

Eigenaarschap nemende professionals en zelforganiserende teams zijn het hart van agile organisaties. Dat vraagt minder management en meer leiderschap: “Geef richting en steun”. Decentralisatie en zelforganisatie maakt flexibeler (zie bijvoorbeeld Buurtzorg[4]), daarom dienend leiderschap om anderen te laten groeien (Greenleaf, 1970[5]). Dat is de kern van agile management.

Het werk wordt geregeld door de Product Owner, de Scrum Master en het team, de leider is er voor de mensen. Groeiende professionalisering is de nieuwe focus van de manager en versterkt agility.

Werken op basis van vertrouwen

Het nemen van eigenaarschap vraagt om gevoeld vertrouwen[6]. Vertrouwen geven vraagt om loslaten en faciliteren. Het diep en vertrouwensvol delegeren laat mensen eigenaarschap nemen. Het waarderen van experimenten en fouten als gelegenheid tot leren, is daarbij een belangrijk mechanisme.

Delegeren vereist de overtuiging dat zij die het werk doen de beste beslissingen nemen. En vergeet vooral niet de voorbeeldrol. Het erkennen en leren van eigen fouten werkt als een grote stimulans. Het lerend vermogen van de organisatie wordt dan echt gestimuleerd.

Gebruik van Continuous Delivery tools en processen

Kort-cyclische feedback op product en productie is de kurk voor continu leren en verbeteren. In itererende agile processen (zoals Scrum) zit dat ingebakken als demo (productfeedback) en retrospectie (zelfreflectie). In de uitvoering moet dat gestalte krijgen.

Continuous Delivery richt zich op verkorting van de levercyclus. Bij software komt bijvoorbeeld direct feedback uit geautomatiseerde tests en kort daarna uit het gebruik. Leveren wordt routine en leren uit feedback verhoogt de kwaliteit.

Tools en processen, liefst geautomatiseerd, zijn maatgevend. Een ononderbroken workflow is de motor. Dat maakt betrouwbaar, snel en flexibel en dat is waar het bij agile werken om gaat.

Het vervolg

Werken met de 25 factoren brengt agile awareness. Richten op de factoren geeft focus en versnelt de groei. De dienstverlening van inspearit biedt ondersteuning op al deze gebieden.

De vijf factoren voor het volgende artikel zijn:

 • Incrementele processen en methodes.
 • Agile portfolio management.
 • Stabiele teams over lange periodes.
 • Up-to-date blijven.
 • Visueel management.


Adri Fijneman

Principal expert Agile Enterprise


[1] MBA dissertation on Enterprise agility; “Focusing Agile Maturing Enterprises”. https://www.inspearit.nl/agile-portfolio-management-3/
[2] inspearit agile consultancy Utrecht, info.nl@inspearit.com – 030 230 89 00
[3] https://chro.nl/artikel/zo-wordt-iedereen-de-beste-bij-ing
[4] https://www.managementsite.nl/buurtzorg-nederland-back-to-basics
[5] https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
[6] https://www.talentontwikkeling.com/blog/eigenaarschap-creeren/DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 4

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 2

  Voelt u ook dat de agile transformatie stuit op grenzen in de organisatiecultuur? Gedrag verandert als de organisatie rijp is, maar wat maakt een agile organisatie rijp? 

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 3

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Stuit uw agile implementatie ook op blokkades?

  Lees hier de blog van Adri Fijneman over FAME - Focusing Agile Maturing Enterprises. De sleutel naar succesvolle groei van agility.

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren - Slot

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 5

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile portfolio management

  Agility gaat niet meer enkel over ontwikkeling, maar over alle fases. Daarmee komen ook meer partijen in beeld. Goed agile portfolio management helpt deze complexiteit te beteugelen. Lees verder

  Lees verder
 • Becoming Agile@Scale

  Veranderen gaat altijd moeizaam, en vooral als het ‘tussen de oren’ zit. Een andere organisatiecultuur, en andere groepsdynamiek en een andere mindset vragen tijd en aandacht om te groeien. Natuurlijk moet structuur de cultuur steunen en stimuleren, wat vraagt om gezamenlijke en parallelle ontwikkeling.

  Lees verder
 • Focusing Agile Maturing Enterprises (FAME)

  Steeds meer organisaties streven naar wendbaarheid. Behendig worden is complex en instrumenten voor dit soort transities zijn hard nodig. Er is een groeiende hoeveelheid volwassenheidsmodellen gebaseerd op kaders en methoden en vele studies over agility factoren voor projecten, teams, management, methoden, engineering, etc. 

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie