Eerste antipatronen bij Scaling Agile

Bij implementatie van welke methodiek of framework dan ook, treedt altijd het fenomeen ‘antipatronen’ op. Dit zijn eigen interpretaties van een methodiek of framework die juist indruisen tegen de bedoeling, of die gewoon niet het beoogde effect opleveren.

Google maar eens op antipatronen bij Scrum. Die zijn er legio. Enkele voorbeelden:

 • Alleen een daily stand-up doen en zeggen dat je Scrum toepast. Dat is alleen maar het makkelijkste onderdeel gebruiken en dan denken dat je er al bent.
 • Denken dat je een User Story altijd mag doorschuiven naar een volgende sprint als je je sprintplanning niet haalt, ‘want dat is toch agile’. Daarmee verzuim je om je eigen planningsproces dusdanig te verbeteren zodat je wel elke sprint je sprintdoelen haalt en een stabiele velocity kunt bereiken, en daarmee een goede voorspelbaarheid.
 • Een user Story realiseren in 3 sprints. Dat is niets anders dan een watervalmethode over sprints heen.
 • Wel een retrospective uitvoeren, maar niets met de resultaten doen.

In mijn werk als management coach voor grote transities kom ik nu al antipatronen tegen bij het organisatiebreed opschalen van agile werken. Ik heb de meeste ervaring met het Scaled Agile Framework als leidraad hiervoor.

Ik ga 3 grote antipatronen die zich nu beginnen te manifesteren bespreken:

 1. Plotten van bestaande organigram op lagen in SAFe.
 2. Hernoemen van bestaande programma’s en projecten en bombarderen als value streams en release treinen.
 3. Geen tijd alloceren voor continue kwaliteitsverbetering van producten en processen.

1. Plotten van bestaande organigram op lagen in SAFe

De criticasters van SAFe krijgen op dit punt gelijk. Wat we zien is dat grote organisaties zich vereenzelvigen met de ‘grote plaat’ van Scaled Agile Framework. Dit met de veronderstelling dat men dan niet hoeft te reorganiseren, geen mensen hoeft bij of om te scholen of hoeft te laten gaan vanwege ‘afdoende rollen’ in SAFe.

Ik kom veel organisaties tegen met deze gelaagdheid:

 1. Business
 2. Informatie Management
 3. IT
 4. Operations

Wat je ziet is dat men de ‘SAFe plaat’ hierop gaat ‘plotten’ als volgt:

 1. Business = Portfoliolaag
 2. Informatie Management = Programmalaag
 3. IT = Teamlaag
 4. Operations = ‘Leuk voor erbij als we ook DevOps willen doen’

Gevolgen

Het gevolg hiervan is dat de hoge muren tussen de bestaande afdelingen onverminderd blijven staan. Elke medewerker zoekt in de plaat welke rol hij nu kan gaan vervullen. Men probeert bestaande functieprofielen op SAFe rollen te plotten.

Wat we juist willen zien is dat de organisaties hun organigram loslaten, en de boel zo plat mogelijk gaan slaan. Dus de business kort op de IT. Dit betekent dat je multidisciplinaire teams gaat samenstellen van medewerkers uit alle genoemde afdelingen en dat afdelingsgrenzen er niet meer toe doen. Teams van teams willen we gaan richten op business producten. Deze teams van teams worden ook wel release treinen, Tribes, een NeXuS, of productgroepen genoemd, al naargelang welk scaling framework je pakt. Dus het afdelingsbelang en daarmee de suboptimale doelen van een afdeling, moet vervangen worden door het bedrijfsbelang, of nog sterker, het belang van het business product waar dit team van teams voor staat.

Plotten van functieprofielen op rollen in SAFe (maar lees ook Spotify en LeSS), is zinloos, want er is geen 1 op 1 vertaling. Een projectmanager die voorheen veel focus had op de requirements in zijn projectscope, kan een goede Product Manager of Product Owner zijn. Maar had deze meer focus op proces, plannen, organisatie en faciliteren, dan is hij/zij wellicht een betere Scrum Master of Release Train Engineer.

Dus waar moet men naar gaan kijken? Naar de competenties van de medewerkers. Het houden van vlootschouwen en medewerkers laten solliciteren op bepaalde rollen wellicht.

Maar dit ligt moeilijk in het kader van medewerker medezeggenschap in de vorm van ondernemingsraden, die hierin moeten worden meegenomen. En hier zie je weer waar je mee te maken hebt als je agile werkwijzen gaat opschalen: een complete reorganisatie! En dat betekent weer commitment van het top management om dit ook zo in te zetten.

Sommige organisaties kiezen meer voor een geleidelijke invoering, ik noem dat evolutionair. Andere weer voor een big bang benadering, meer revolutionair. Bij de evolutionaire benadering liggen de genoemde gevaren veel meer op de loer dan bij de revolutionaire. Al heeft een revolutie ook weer zijn eigen nadelen.

2. Hernoemen van bestaande programma’s en projecten en bombarderen als value streams en release treinen

Diegenen die een SAFe training hebben gevolgd weten dat je de organisatie moet indelen in zgn. value streams. Die value streams worden weer bemenst met teams of teams van teams (release treinen). Dit correleert met de paradigmaverschuiving ‘Van het brengen van medewerkers naar het werk (tijdelijk project team samenstellen voor een project), naar het brengen van het werk naar vaste teams (Continue flow van klant eisen die in productreleases worden verwerkt door vaste product teams).’

Omdat het top management bijna nooit vanaf dag één zich van deze zaken bewust is, noch commitment hiervoor heeft gegeven, zie je vele hybride situaties ontstaan. Dit mede omdat de hele agile beweging meestal bottom up vanuit de IT is opgekomen. Zolang het bij Scrum in de IT bleef, was het niet zo een probleem. Maar bij het opschalen en omklappen van de organisatie van functionele naar business georiënteerde silo’s, zijn besluiten van de top nodig om het in goede banen te leiden. Je kunt evolutionair een tijdje een hybride situatie laten ontstaan. Ik propageer altijd dat je met één domein moet beginnen als pilot, en dan uitbouwen. Dat is impliciet een hybride situatie creëren.

Met hybride bedoel ik dan deels al een indeling in vaste business domeinen al dan niet virtueel (onafhankelijk van bestaand organigram), dan wel letterlijk (organigram aangepast), en deels nog de tijdelijke organisatievormen met programma’s en projecten.

Figuur 1: tijdelijke programma’s en tijdelijke projecten onafhankelijk van organigram

Figuur 1

Figuur 2: Vaste release treinen en tijdelijke programma’s en projecten bestaan tegelijkertijd in hybride situatie


Figuur 3: Ideale situatie waar afdelingen (organigram) gelijk zijn aan value streams en er geen tijdelijke organisaties meer zijn

Is het top management zich echter niet bewust van deze hybride situatie, dan ontstaat er een dusdanige sub optimale situatie, dat je door de programma’s, projecten, value streams en release treinen het bos niet meer ziet.

Wat men dan vaak doet is het hernoemen van een tijdelijk programma tot een release trein, en tijdelijke projecten tot teams. Dan denkt men dat het is opgelost, maar in feite handhaaf je dezelfde complexiteit van een projecten matrix organisatie met tijdelijke projecten. En daar willen we juist vanaf.

Een tijdelijk programma of project is in de nieuwe situatie namelijk een Epic geworden. Een klanteis, die door één of meerdere vaste, op business producten georiënteerde, release treinen moet worden opgepakt, in stukjes gehakt, en in releases in productie gebracht. Dit is een RADICALE andere manier van besturen van de IT. Ik kan het niet genoeg benadrukken.

Als top management bewust omgaan met deze verandering, en gefaseerd domein voor domein invoeren is gewenst. Hiervoor is top down besturing van de verandering noodzakelijk, bovenop het bottom up laten inklinken van een nieuwe werkwijze, ander gedrag, toepassen van good practices en continue verbetering.

3. Geen tijd alloceren voor continue kwaliteitsverbetering van producten en processen

Dit is eigenlijk geen nieuw antipatroon, bij toepassen van Scrum gebeurt dit ook al op grote schaal. Het is zeer frappant, je zou denken dat als men (en wie is ‘men’?) de agile en lean principes omarmt (en dat doe je wat mij betreft als je Scrum, dan wel SAFe gaat toepassen), dat men ook het principe van continue verbeteren omarmt. Dit gebeurt op grote schaal NIET (zie ook de voorbeeld antipatronen aan het begin van deze blog).

Even ter herinnering: de 4e zuil van de Lean tempel zegt: ‘Relentless improvement’. Dit staat zelfs voor ‘Meedogenloos verbeteren’. Principe nummer 12 van het Manifesto voor software ontwikkeling zegt: ‘At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly’.

Dit betekent voor mij concreet in de praktijk: Elk team krijgt 10% van de beschikbare tijd per sprint voor procesverbetering, afgestemd met de Product Owner. Die 10% is een richtlijn, maar het gaat erom dat er iets wordt afgesproken. In SAFe ga ik nog verder, om ook het team van teams te kunnen verbeteren is er in SAFe de zogenaamde IP (Program Increment) sprint. Dit staat voor innovatie en planning sprint. Deze gehele sprint is dedicated aan het verbeteren van product- en proces-kwaliteit over teams heen. Dus team overstijgende verbeteringen om het team van teams te optimaliseren.

Tel je deze allocaties voor procesverbetering bij elkaar op, dan kom ik op een (richtlijn van) 20% tijdsbesteding overall voor een team van teams om structureel, per PI periode, te besteden aan product- en proces kwaliteits- verbetering.

Wat zie ik dan in de praktijk: men, en dit keer is het meestal het management, kan die te besteden tijd aan product- en proces-kwaliteitsverbetering niet verantwoorden. Men is gebonden aan KPI’s als uren per functiepunt (Help! Het aantal uren per functiepunt gaat omhoog als we dit doen!). Of het is gewoon een besturingsvraagstuk. Alleen functionele zaken hebben een budget. Voorheen kregen de projecten een budget, en nu de Epics. En buiten het budget voor die Epics om, is er geen budget.

Dus sta ik als managementadviseur regelmatig te verdedigen waarom structurele tijdsbesteding aan product- en proces-kwaliteitsverbetering op lange termijn een productiviteitsverhoging zal laten zien. En dat het juist geen tijd alloceren hiervoor een stilstand is die juist een productiviteitsverlaging zal laten zien.

Hier zie je wederom dat de ingesleten besturingsparadigma’s door managers moeilijk losgelaten kunnen worden, om vele redenen. Dit is eens te meer een reden om de consequenties van een initiatief voor het opschalen van agile werken in ketens goed onder de aandacht te brengen bij top management. En dan bedoel ik training en begeleiding van top management. Zonder dat worden de basis agile en lean principes vanaf dag één met voeten getreden, terwijl men denkt en zegt agile principes toe te passen.

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Het fysieke Kanban of Scrum bord

  Is er in een wereld met verregaande automatisering nog wel ruimte voor fysieke Kanban of Scrum borden? Dat is een vraag die ik mij regelmatig stel.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 2) - 'Solution intent’

  In dit tweede deel van mijn serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreek ik een voor mij ondergeschoven kindje in agile: ‘Solution intent’.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 3) - Meer flexibiliteit met het 'Spanning palette'

  Brian Teunissen vertelt over het palet aan resources en items binnen SAFe die niet aan één team kunnen worden toegewezen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 4) - Kanban op alle lagen

  De definitie van Kanban uit wikipedia luidt: Kanban (van het Japanse kan ‘visueel’ en ban ‘kaart of bord’) is een concept gebruikt in lean manufacturing en just-in-timeproductie.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 6) - Foundation layer

  SAFe 4.0 leunt op fundamenten zoals Lean and agile leaders en Communities of Practice, maar ook Core values en SAFe principles. Brian Teunissen licht deze toe.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 7) - Multiple portfolio’s

  In het 7e en laatste deel van de serie blogs over SAFe 4.0 gaat hij in op "Multiple portfolio’s". Een nauwelijks te vinden, maar significante aanvulling op het framework.

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • De zwaluw die wél zomer maakt

  ‘Agile werken’ en ‘Scrummen’ worden steeds breder in de organisatie toegepast. Dat leidt tot doelgerichte zelforganisatie die berust op autonomie, meesterschap en zingeving.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Jongen, ben jij wel bang genoeg?

  Eric Nieuwland blogt: "Informatiebeveiligers zijn soms lastige zeurkousen. Uit angst voor incidenten zeggen ze al 'nee' voor ze begrijpen wat je wilt. Dat kan anders."

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen blogt over de laatste van de vijf ontwikkelingsfasen om van Scrum team door te groeien naar een Agile organisatie.

  Lees verder
 • Pak die banaan!

  Blog van Brian Teunissen over het veel eenvoudiger budgetteren bij scaling agile.

  Lees verder
 • Melk produceren of poepscheppen

  Blog van Brian Teunissen over de productiviteit van Agile teams.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Luitenant Borgers

  Alhoewel je het uit de titel waarschijnlijk niet direct zult halen, deze blog gaat 'dus' over het schalen van Agile teams. De volhardend lezer beloon ik met concrete ideeën hoe mensen aan te zetten om een goed lopend team van teams te vormen.

  Lees verder
 • Ga goed voorbereid 2017 in!

  Ga goed voorbereid 2017 in! Je ontvangt nu nl. 17% korting op alle opleidingen die nog in 2016 gepland staan.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Het architectentheekransje

  Hier volgt een sprookje over een kennisgroep van architecten. Je kent ze wel, die clubjes die eens in de tijd bijeenkomen om gezamenlijke visies, strategieën en concrete doelen te definiëren en dan uit elkaar gaan om van alles te realiseren. Dit verhaal vertelt over hun Ups en Downs. Totdat ze samen nieuwe manieren van werken ontdekten. Herken je zaken? Doe er je voordeel mee!

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Het "Juniper effect"

  Op 21 december 2015 liet Juniper (leverancier van o.a. firewall producten) weten dat ze ongeautoriseerde code hebben ontdekt, die door kwaadwillende als een backdoor kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat via backdoor om versleutelde VPN verbindingen af te luisteren en/of toegang te krijgen de firewall een SSH verbinding te krijgen door middel van een ingebakken wachtwoord.


  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Rokjesdag voor architecten

  Waar gebeurd. Aan een door mij onlangs gegeven training voor architecten nam zowaar een vrouw deel. In mijn praktijk is dat behoorlijk zeldzaam! Gedurende de lunch dacht ik: daar wil ik wel iets meer van weten. We raakten aan de praat en ik vroeg naar haar rol.

  Lees verder
 • Round Table Scaling Agile zeer succesvol

  Op 5 oktober jl. vond op het landgoed ‘Zonheuvel’ een Round Table plaats met als thema: ‘Scaling Agile: Boardroom besluit of IT feestje?” O.l.v. Marco de Jong en Brian Teunissen werd deze vraag bediscussieerd door 16 genodigden van uiteenlopende organisaties.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • LeSS principes leggen de basis voor het Scaled Agile Model bij de Nationale Politie

  inspearit heeft samen met de Nationale Politie een agile samenwerkingsmodel ontwikkeld gericht op snelheid en wendbaarheid in een continue verbetercyclus.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 1) - 'Value Stream'

  In dit 1e deel van een serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreekt Brian de meest significante vernieuwing van deze versie; de 'Value Stream' laag.

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Round Table “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”

  Op donderdag 29 juni vond in Kasteel Sterkenburg een geslaagde Round Table discussie plaats rondom het thema “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”.

  Lees verder
 • Kerstwensboom

  December is dé maand om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de toekomst. Maar ook om iets bijzonders te doen voor een ander. Wie in jouw omgeving wil jij verrassen met een opleiding naar keuze bij cibit academy?

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • (ISC)² vernieuwt CISSP examen

  Belangrijk nieuws voor iedereen die aan het leren is voor het (ISC)² CISSP examen. Lees verder.

  Lees verder