8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Stuit uw agile implementatie ook op blokkades?

Veel organisaties voeren agile manieren van werken in, veel verandertrajecten worden geconfronteerd met de grenzen en de weerbarstigheid van agile organisatieontwikkeling en het meenemen van hen die het werk doen. Hoewel een agile werkwijze kansen biedt voor een hogere effectiviteit, stuiten agile teams op grenzen die buiten hun invloedsfeer liggen. Dit komt doordat de implementaties mens en gedrag onvoldoende meenemen en overkoepelende factoren, als governance en portfoliomanagement onvoldoende agile worden ingericht. Hier ligt de sleutel naar succesvolle groei van agility.

Focusing Agile Maturing Enterprises
Wetenschappelijk gefundeerd in mijn MBA dissertation (2018)

Introductie van FAME

Geen weg terug. Hoe bereikt u een brede, bestendige Agile-organisatie?

Veel organisaties, en waarschijnlijk ook bij veel van u, kiezen voor en evolueren naar agility. FAME zoomt in op factoren van organisatorische agility. Of, zoals ik het in mijn MBA-proefschrift noemde, 'Enterprise agility'. Deze dekken het organisatorische, de mens, de processen en de middelen & tools.

Op basis van een wetenschappelijk gevalideerde lijst van factoren heb ik een instrument ontwikkeld om 'Enterprise agility' te beoordelen. Onafhankelijk van de markt, gekozen kaders, methoden en technieken. Het kijkt naar de kenmerken van agile organisaties, bepaald in een literatuurstudie. Er wordt gekeken naar factoren die je meer of minder veelbelovend maken voor wendbaarheid (zoals de mate van hiërarchie) of die een indicatie geven van waar je staat (zoals incrementeel werken).

Een gefundeerd beeld van de agility van de organisatie, aan de hand van deze factoren, kan hiermee worden gecreëerd. Zowel op de mindset (gepercipieerd belang) als op de implementatiestatus (volwassenheid). De studie zelf geeft een rangschikking van het theoretische belang. Het gepercipieerde belang kan worden afgezet tegen zowel het theoretische belang als de volwassenheid.

Op deze manier kunnen de randvoorwaarden voor agility en de factoren met betrekking tot agility op schaal breed worden beschouwd.

Het gebruik van FAME

Dit instrument gebruikt worden van licht tot vol gewicht, met verschillende variaties. Ik zal kort ingaan op de verschillende mogelijkheden.

Lichtgewicht FAME
De factoren kunnen in een workshop worden onderzocht om de volwassenheid van de organisatie te bepalen, op deze factoren, en vervolgens acties en interventies uit te werken om de volwassenheid te laten groeien op lager scorende factoren.

Een variatie kan zijn om meerdere workshops te doen, in verschillende delen van de organisatie, met verschillende beroepsgroepen en/of in een enquête.

Medium gewicht FAME
FAME, zoals ontworpen, meet de factoren op twee assen. De volwassenheid van de factoren en het gepercipieerde belang. Hierdoor kunnen deze worden vergeleken. Hoe hoger het belang, hoe hoger de volwassenheid zou moeten zijn. Vanuit het oogpunt van agility hebben belangrijke, laag volwassen factoren extra aandacht nodig en omgekeerd behoeven onbelangrijke, volwassen factoren geen aandacht.

Een uitbreiding kan zijn om het gepercipieerde belang af te zetten tegen het theoretische gewicht, bepaald in mijn literatuurstudie. Dit kan aanleiding geven tot een discussie over: "Zien we de juiste dingen als belangrijk om agile te worden?”.

Vol gewicht FAME
Het belang en de volwassenheid kunnen worden gescoord met een enquête, die de hele organisatie of belangrijke onderdelen ervan bestrijkt. Demografische vragen kunnen worden toegevoegd om de verschillen tussen bijvoorbeeld geografische locaties en nationaliteiten, professionele rollen, management en personeel, business-IT-anders, kennis en ervaring, jaren in het bedrijf, leeftijden etc. statistisch te analyseren. In het verlengde hiervan kan de 2017 benchmark uit het onderzoek worden gebruikt om uw scores en analyses te vergelijken met de generieke Nederlandse status.


FAME & inspearit
Dit instrument is beschikbaar als generiek product in de inspearit portfolio. Wij komen graag bij u langs om de toepassing in uw agile transformatie te bespreken.

Wordt vervolgd …

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 4

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 2

  Voelt u ook dat de agile transformatie stuit op grenzen in de organisatiecultuur? Gedrag verandert als de organisatie rijp is, maar wat maakt een agile organisatie rijp? 

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 3

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren - Slot

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile organisatieontwikkeling - Versnellen met de agile kernfactoren Deel 5

  Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

  Lees verder
 • Agile portfolio management

  Agility gaat niet meer enkel over ontwikkeling, maar over alle fases. Daarmee komen ook meer partijen in beeld. Goed agile portfolio management helpt deze complexiteit te beteugelen. Lees verder

  Lees verder
 • Becoming Agile@Scale

  Veranderen gaat altijd moeizaam, en vooral als het ‘tussen de oren’ zit. Een andere organisatiecultuur, en andere groepsdynamiek en een andere mindset vragen tijd en aandacht om te groeien. Natuurlijk moet structuur de cultuur steunen en stimuleren, wat vraagt om gezamenlijke en parallelle ontwikkeling.

  Lees verder
 • Focusing Agile Maturing Enterprises (FAME)

  Steeds meer organisaties streven naar wendbaarheid. Behendig worden is complex en instrumenten voor dit soort transities zijn hard nodig. Er is een groeiende hoeveelheid volwassenheidsmodellen gebaseerd op kaders en methoden en vele studies over agility factoren voor projecten, teams, management, methoden, engineering, etc. 

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie