8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Sturen op het budget voor het leveren van waarde

Sneller kunnen reageren op veranderingen, kortere doorlooptijden van het doorvoeren van wijzigingen, snellere terugkoppeling van gebruikers en een hogere kwaliteit van opleveringen zijn voordelen van een Agile werkwijze. Deze worden nagestreefd en vaak behaald in zowel commerciële als in overheidsorganisaties door in multidisciplinaire teams kort cyclisch te werken. Het biedt zeker voordelen, maar als een deel van de organisatie nog onvoldoende Agile is ingericht stuiten Agile teams op grenzen die buiten hun invloedssfeer liggen.

Budgettering is een discipline waarvan veel organisaties zich afvragen hoe dit is aan te sluiten op de Agile werkwijze; hoe kun je de Agile manier van werken laten aansluiten op de huidige management- en accountingsystemen? De gangbare mening is dat Agile en traditionele cost accounting niet samengaan. Mijn ervaring is dat je beide kan verenigen als vertegenwoordigers van beide disciplines bereid zijn naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen.  

Omgaan met verschillende kosten en baten per partij

Het leveren van een product met waarde is het einddoel van de Agile manier van werken. De investering in het maken van een product met waarde zou daardoor niet moeilijk te verdedigen zijn; de business case met baten-kostenafweging zou er moeten zijn. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave. Binnen de rijksoverheid wordt deze opgave vaak nog complexer doordat budgetstromen en verantwoordingsprocessen niet direct gekoppeld zijn aan één product: een organisatie bedient vaak verschillende (keten)partijen die allemaal een bepaald budget ter beschikking stellen en daarmee hun eigen baten wensen te realiseren 

Het samenbrengen van veranderbare inhoud en een vast budget

Een partij kan een budget ter beschikking stellen om bepaalde activiteiten uit te voeren, product(en) te realiseren en doelstellingen te bereiken. Bij een Agile werkwijze worden doelstellingen vertaald in een productvisie, onderdelen van het product op de product backlog geplaatst en zijn de activiteiten om beide voorgaande te realiseren de verantwoordelijkheid van het multidisciplinaire team in nauwe samenwerking met de Product Owner. Het complicerende aspect ligt in de veranderbare inhoud en prioritering van de product backlog versus het vaste budget dat beschikbaar gesteld is. De backlog wordt voortdurend aangepast op basis van nieuwe inzichten en veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld nieuwe (politieke) ontwikkelingen en wetgeving en daarbij rijst de vraag van de budgeteigenaar wat er met het budget wordt gedaan en bereikt. Om te beginnen moet er dus duidelijkheid komen over welk deel van het product tot stand is gekomen uit welke budgetstroom. 

Hoe helpt feature-based costing in het sturen op toegevoegde waarde?

De oplossing hiervoor zien wij in Feature-based costing (FBC): het toerekenen van kosten aan budgetstromen op basis van de relatieve werklast van de onderdelen in de backlog (features) met als doel Agile budgetsturing. In de terminologie gaan we ervan uit dat Features in User Stories worden vertaald die door Agile teams gerealiseerd worden. En andersom als Features zijn gekoppeld aan Epics en Componenten dan kunnen ook daar weer kosten aan toegerekend wordenDoor de implementatie van FBC ontstaat er een financieel raamwerk dat aansluit op een Agile manier van werken dat als het grote voordeel biedt het sturen op toegevoegde waarde als opdrachtgever. Een belangrijk onderdeel van FBC is het schatten van de omvang van werkzaamheden bij het werken met verschillende Agile teams. Hierbij zetten we statistische modellen in om kwantitatieve prognoses te maken van doorlooptijd en zorgen we ervoor dat kosten van de werklast vertegenwoordigd in de backlog zit, inclusief het aandeel van de verschillende budgetstromen daarin. Ook kunnen we verantwoording afleggen over de realisatie van het product in relatie tot de gemaakte kosten per budgetstroom op een bepaalde peildatum in het verleden.  

Een geïmplementeerd FBC-raamwerk biedt de mogelijkheid om prognoses te doen en deze te toetsen met de realiteit en ook verschillende alternatieven en scenario’s door te rekenen. Hiermee wordt de besturing van een groot programma onderbouwd. Bent u nieuwsgierig naar meer informatie: schrijf u in voor ons gratis webinar. 

Meer weten?

Kijk dan naar onze opleiding Agile Budgetsturing in de praktijk.


Ton Tijdink

Ton Tijdink


Organisaties helpen betere beslissingen te nemen over inzet van IT is de rode draad in Tons adviesopdrachten en trainingen. Zowel vanuit het perspectief van de leverancier als dat van de opdrachtgever. Besluitvorming betekent snel tot de kern van de zaak te komen: de baten, kosten, risico’s en aantoonbare toegevoegde waarde van IT.

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

  • Agile Budgetsturing in de praktijk

    Op 13 en 14 maart is de eerste uitvoering van onze nieuwe opleiding "Agile Budgetsturing in de praktijk" geweest! 

    Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie