Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 2) - 'Solution intent’

Wat is ‘Solution intent’?

‘Solution intent’ is de kennisbank waarin alle eisen, oplossingen en voorgenomen doelen voor het te ontwikkelen product worden verzameld en onderhouden. Deze kennisbank kan vele vormen hebben afhankelijk van de situatie waarbinnen een product wordt gebruikt.

SAFe principe nummer 3 zegt: ‘Assume variability; preserve options’. Dit betekent min of meer ‘Ga uit van een variabele set aan eisen, een variabele omvang van die eisen, en houd meerdere opties open voor de oplossing ervan tot het laatste, te verantwoorden moment’.

Stokpaardjes

Twee van mijn stokpaardjes worden door deze toevoeging aan SAFe geadresseerd:

 • De paradigmaverschuiving ‘van denken in oplossingen, naar denken in eisen’;
 • De te grote focus op tijdelijke (vergankelijke) documentatie ten opzichte van permanente documentatie en het structurele gebrek aan goed eisenmanagement vanuit het verleden.

Ik licht ze toe.

De paradigmaverschuiving ‘van denken in oplossingen, naar denken in eisen’

solution-intent

Het eerste stokpaardje wordt mooi weergegeven door het onderscheid tussen ‘Variable and ‘Fixed Solution intent’. Als je op de site www.scaledagileframework.com klikt op het ‘Solution intent’ icoon (midden links in de uitgeklapte value stream laag), zie je figuur 5 ‘Moving from variable to fixed solution intent’. Dit visualiseert heel mooi hoe eisen evolueren in de tijd, en hoe de oplossing mee evolueert, totdat eisen en oplossing uiteindelijk vast staan, ‘fixed’ zijn.

In deel 1 van deze blogserie heb ik voorbeelden gegeven van de hiërarchie aan eisen (puur op omvang van die eisen) die mogelijk is, middels het Tesla voorbeeld. Dit illustreert letterlijk dat je, totdat een ‘User Story’ in een sprint wordt getrokken, op het allerlaatste niveau nog steeds in klant eisen denkt (‘bij voorkeur’, want dit is in de praktijk niet altijd mogelijk). Een klanteis is een wens die is uitgedrukt in Business termen die iedereen kan begrijpen en lezen. Naarmate deze eisen worden opgesplitst in kleinere eisen, zal ook de oplossing verder worden uitgekristalliseerd. Bij een Epic kan het alleen nog gaan over mogelijke oplossingsrichtingen voor het geheel, en architecturele kaders. Bij een capability om een reeds gekozen oplossingsrichting. Bij een Feature om een globale invulling van de oplossingsrichting voor die specifieke feature. Ditzelfde geldt ook voor een Story. Maar het volledige ontwerp (als dat wordt bijgehouden in welke vorm dan ook), wordt pas geüpdatet in de sprint zelf. Per User Story wordt ontwerp, bouw en test doorlopen volgens het ‘King principe’ van Henrik Kniberg.

De ‘Rolling wave’ van de creatie en detaillering van de (delta)eisen zorgt ervoor dat eisen constant verder worden uitgewerkt en dat oplossingen voor die eisen mee evolueren. Alle wachtrij-principes van Reinertsen dragen hiertoe bij. De volgende tekening van ‘Flow’ maak ik altijd in mijn training. Deze verduidelijkt hoe de eisen (als je drie lagen van wachtrijen met eigen typen eisen hanteert) evolueren in die wachtrijen:

Figuur 1. De flow van eisen in SAFe

Figuur 1. De flow van eisen in SAFe

Ik kom nog veel te veel situaties tegen waar geen eisen maar oplossingen in de backlog items zijn verwoord. Of dat er veel te veel backlog items al gedetailleerd zijn. Het (minimum, analoog ‘little’s law’) aantal gedetailleerde items in de backlog staat altijd op gespannen voet met de hoeveelheid gedetailleerde items die noodzakelijk zijn om een efficiënte planning event te voeden. Naar deze balans moet een team, of team van teams, altijd blijven zoeken.

De flow van eisen die ik hier beschrijf, bestaat in het geheel uit tijdelijke documentatie die slechts een delta beschrijft van de toekomstige werking van een product of proces. En hier komen we aan stokpaardje nummer 2.

De te grote focus op tijdelijke (vergankelijke) documentatie ten opzichte van permanente documentatie en het structurele gebrek aan goed eisen management vanuit het verleden.

Zoals gezegd, de flow van Epics, features en User Stories is een flow met delta eisen (Future requirements). Deze delta’s op de baseline aan eisen (Current requirements), op basis waarvan de huidige werking van een product of business process is gestoeld, zijn slechts van tijdelijke aard. Na een project of release, of na implementatie van de story, kunnen ze weg. Natuurlijk bieden tools tegenwoordig de mogelijkheid om de historie te bewaren. Maar ga maar eens impact analyse doen op een systeem waarvan de actuele baseline aan eisen NIET is vastgelegd. Dan moet je de hele historie van delta beschrijvingen door gaan spitten?! Zeer arbeidsintensief.

In figuur 1. ‘Anatomy of Solution intent’ in het Solution intent abstract van de SAFe site, zie je duidelijk het verschil aangegeven tussen ‘future’ en ‘current’ requirements en designs.

Vrijwel overal waar ik kom is een gebrek aan actuele permanente baseline voor wat betreft eisendocumentatie. Ik zie met de hele agile beweging zelfs nog een versterking van de focus op tijdelijke documentatie (als Epics, features en stories), ten opzichte van goede baseline domeindocumentatie. Maar dit is niet nieuw. Ook in watervalsituaties kom ik tegen dat detailontwerpdocumentatie helemaal in een wijzigingsvoorstel (delta) komt te staan en dat de domeindocumentatie nooit meer wordt geactualiseerd!

Als ik vraag hebben jullie een baseline aan eisendocumentatie, is het antwoord meestal al nee, we hebben alleen ontwerp documentatie (we kunnen alleen maar in oplossingen denken in de IT). En als ik vraag wat is de status / kwaliteit van de ontwerpdocumentatie, dan is het antwoord nog te vaak: ‘Die is niet actueel’. Op mijn vraag waarop wordt dan impact analyse gedaan, krijg ik dan als antwoord: ‘De code’. Dit is zeer triest.

Hoe komt dit? Volgens mij is het een combinatie van vele factoren:

 • Gebrek aan discipline;
 • Management die hun eigen primaire (IT lifecycle) proces niet kent, waardoor;
 • Geen investeringsbereidheid van management en project management in tijd voor eisenmanagement en kosten voor eisenmanagementtooling;
 • Beginnen met ontwerp, en eisen laten liggen;
 • De figuurlijke ‘zweep’ op het team om een einddatum te halen;
 • Gebrek aan eigenaarschap van een product (als een tijdelijk innovatieteam wordt ontbonden kan het ze niet meer schelen als beheer veel patchwork krijgt);
 • De vicieuze cirkel van: Geen actuele eisen documentatie > veel tijd benodigd voor impact analyse > te weinig tijd voor actualiseren of opzetten eisendocumentatie;
 • Inhuur van leveranciers die documentatiestandaard niet kennen.
 • Etc.

Voor vastlegging en traceerbaarheid van dit geheel is de genoemde kennisbank nodig. En of dit nu in zeer kleine organisaties met producten die tijdelijk zijn of processen die weinig bedrijfskritisch zijn op een whiteboard of in excel gedaan word, of dat we het hebben over bedrijfskritische systemen in grote complexe IT-landschappen, waar we requirements management tooling gebruiken. Vastlegging is noodzakelijk. Voor redenen als: audit trail, accountancy, traceability, gedistribueerd werken, fast impact analysis, metrics. Om dit te visualiseren heb ik de eerdere figuur uitgebreid:

Aanpassen (actualiseren) van de permanente eisen documentatie

Figuur 2. Aanpassen (actualiseren) van de permanente eisendocumentatie op momenten dat een delta-eis wordt ge-pulled.

MBSE

‘Model Based System Engineering heeft ook een plaats gekregen in 4.0. Leffingwell zegt: ‘Als je dan domeindocumentatie maakt, maak dan visuele documentatie’. Visuele documentatie is veel makkelijker te begrijpen en aan te passen, en vooral, te communiceren. Dit is de reden dat ik bij de permanente documentatie in figuur 2 drie modellen uit UML heb genoemd: ‘Domain Model’, ‘Business Use Case Model’ en ‘System Use Case Model’.

Epiloog

En hoe verhoudt zich alles wat ik hier heb beschreven nu ten opzichte van de agile principes?

Wat te denken van: ‘We value working software over comprehensive documentation’.

En: ‘Simplicity — the art of maximizing the amount of work not done — is essential’

Het eerste principe wordt veel te veel verkeerd geïnterpreteerd. Alsof we nooit meer hoeven te documenteren. Natuurlijk moet een bedrijfskritisch systeem goed zijn gedocumenteerd!

En wat mij betreft, áls we wat documenteren, documenteer dan tenminste de eisen waaraan de huidige werking van het product ten grondslag ligt. In permanente domeindocumentatie! Dit bespaart je in de regel enorm veel impact analyse werk om de delta vast te kunnen stellen!

Voor het ‘simplicity’ principe geldt wat mij betreft: Houd de delta documentatie beknopt en Lean. Verwijs waar mogelijk al naar (concept versies van) bestaande domeindocumentatie. Actualiseer de domein documentatie op het moment dat een feature of story wordt gerealiseerd, of vlak ervoor, of vlak erna (zie 2e figuur hierboven). Daarna kan de tijdelijke documentatie weg (cq. de stickie in de prullenbak).

Ook het streven naar kortere impact analyse doorlooptijden door gedisciplineerd bijhouden van baseline eisendocumentatie doet recht aan het 2e principe.

Het moge duidelijk zijn dat ik de roots van Dean Leffingwell een warm hart toedraag: requirements engineering en requirements management…;-)


Geïnteresseerd in meer kennis over SAFe? Volg de opleiding Leading SAFe ®4.0

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Het fysieke Kanban of Scrum bord

  Is er in een wereld met verregaande automatisering nog wel ruimte voor fysieke Kanban of Scrum borden? Dat is een vraag die ik mij regelmatig stel.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 3) - Meer flexibiliteit met het 'Spanning palette'

  Brian Teunissen vertelt over het palet aan resources en items binnen SAFe die niet aan één team kunnen worden toegewezen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 4) - Kanban op alle lagen

  De definitie van Kanban uit wikipedia luidt: Kanban (van het Japanse kan ‘visueel’ en ban ‘kaart of bord’) is een concept gebruikt in lean manufacturing en just-in-timeproductie.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 6) - Foundation layer

  SAFe 4.0 leunt op fundamenten zoals Lean and agile leaders en Communities of Practice, maar ook Core values en SAFe principles. Brian Teunissen licht deze toe.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 7) - Multiple portfolio’s

  In het 7e en laatste deel van de serie blogs over SAFe 4.0 gaat hij in op "Multiple portfolio’s". Een nauwelijks te vinden, maar significante aanvulling op het framework.

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • De zwaluw die wél zomer maakt

  ‘Agile werken’ en ‘Scrummen’ worden steeds breder in de organisatie toegepast. Dat leidt tot doelgerichte zelforganisatie die berust op autonomie, meesterschap en zingeving.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Eerste antipatronen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen vertelt over hoe in de praktijk de voordelen van SAFe worden ondermijnd door drie grote antipatronen.

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Jongen, ben jij wel bang genoeg?

  Eric Nieuwland blogt: "Informatiebeveiligers zijn soms lastige zeurkousen. Uit angst voor incidenten zeggen ze al 'nee' voor ze begrijpen wat je wilt. Dat kan anders."

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen blogt over de laatste van de vijf ontwikkelingsfasen om van Scrum team door te groeien naar een Agile organisatie.

  Lees verder
 • Pak die banaan!

  Blog van Brian Teunissen over het veel eenvoudiger budgetteren bij scaling agile.

  Lees verder
 • Melk produceren of poepscheppen

  Blog van Brian Teunissen over de productiviteit van Agile teams.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Luitenant Borgers

  Alhoewel je het uit de titel waarschijnlijk niet direct zult halen, deze blog gaat 'dus' over het schalen van Agile teams. De volhardend lezer beloon ik met concrete ideeën hoe mensen aan te zetten om een goed lopend team van teams te vormen.

  Lees verder
 • Ga goed voorbereid 2017 in!

  Ga goed voorbereid 2017 in! Je ontvangt nu nl. 17% korting op alle opleidingen die nog in 2016 gepland staan.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Het architectentheekransje

  Hier volgt een sprookje over een kennisgroep van architecten. Je kent ze wel, die clubjes die eens in de tijd bijeenkomen om gezamenlijke visies, strategieën en concrete doelen te definiëren en dan uit elkaar gaan om van alles te realiseren. Dit verhaal vertelt over hun Ups en Downs. Totdat ze samen nieuwe manieren van werken ontdekten. Herken je zaken? Doe er je voordeel mee!

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Het "Juniper effect"

  Op 21 december 2015 liet Juniper (leverancier van o.a. firewall producten) weten dat ze ongeautoriseerde code hebben ontdekt, die door kwaadwillende als een backdoor kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat via backdoor om versleutelde VPN verbindingen af te luisteren en/of toegang te krijgen de firewall een SSH verbinding te krijgen door middel van een ingebakken wachtwoord.


  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Rokjesdag voor architecten

  Waar gebeurd. Aan een door mij onlangs gegeven training voor architecten nam zowaar een vrouw deel. In mijn praktijk is dat behoorlijk zeldzaam! Gedurende de lunch dacht ik: daar wil ik wel iets meer van weten. We raakten aan de praat en ik vroeg naar haar rol.

  Lees verder
 • Round Table Scaling Agile zeer succesvol

  Op 5 oktober jl. vond op het landgoed ‘Zonheuvel’ een Round Table plaats met als thema: ‘Scaling Agile: Boardroom besluit of IT feestje?” O.l.v. Marco de Jong en Brian Teunissen werd deze vraag bediscussieerd door 16 genodigden van uiteenlopende organisaties.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • LeSS principes leggen de basis voor het Scaled Agile Model bij de Nationale Politie

  inspearit heeft samen met de Nationale Politie een agile samenwerkingsmodel ontwikkeld gericht op snelheid en wendbaarheid in een continue verbetercyclus.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 1) - 'Value Stream'

  In dit 1e deel van een serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreekt Brian de meest significante vernieuwing van deze versie; de 'Value Stream' laag.

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Round Table “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”

  Op donderdag 29 juni vond in Kasteel Sterkenburg een geslaagde Round Table discussie plaats rondom het thema “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”.

  Lees verder
 • Kerstwensboom

  December is dé maand om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de toekomst. Maar ook om iets bijzonders te doen voor een ander. Wie in jouw omgeving wil jij verrassen met een opleiding naar keuze bij cibit academy?

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • (ISC)² vernieuwt CISSP examen

  Belangrijk nieuws voor iedereen die aan het leren is voor het (ISC)² CISSP examen. Lees verder.

  Lees verder