Adri Fijneman

Sleutelwoorden in Adri’s profile zijn innovatief, creatief, onconventioneel, analytisch en mens-georiënteerd. Gefocust op wat gedaan moet worden, nauw samenwerken met zijn collega’s, is wat hem het meest boeit. Hij wil inspireren en geïnspireerd worden. De organisatie en facilitering van werk (processen) in organisaties, met aandacht voor de mensen, vernieuwing en verbetering, fascineert hem.

Voor Adri zijn omgevingen waar gebouwd wordt aan de best mogelijke uitvoering, en die bereid zijn tot verandering, bijzonder stimulerend. Hij zoekt altijd naar mogelijkheden, geeft positieve feedback en maximale ondersteuning. Zijn basishouding is om te motiveren en stimuleren. Hij hoort liever “dat kan toch beter” dan “het gaat goed zo hè”.

Beheersing van bedrijfsvoering en processen, gerelateerd aan hun omgeving, en bekeken op een integrale en kwaliteit georiënteerde wijze, heeft Adri altijd geïnteresseerd. Voor maximaal resultaat richt hij zich op Continuous Delivery, gebaseerd op Lean, Agile/Scrum en SAFe, gefaciliteerd door de juiste middelen en besturing. Hierbij richt hij zich op effectiviteit door modellering van de bedrijfsvoering en efficiency door motivatie. Voor hem zijn deze twee onlosmakelijk verbonden en vraagt het om communicatie over de visie en doelen (effectief) en de gewenste inspanning en richting (efficiënt). En bovenal, ‘zijn het de mensen die het werk maken’.

Ongeveer 30 jaar in IT gerelateerde functies en rollen. Zoals ontwikkelaar, projectleider, afdelingshoofd, kwaliteit- en procesmanager, auditor, adviseur, trainer en coach.

Werkend voor een scale aan organisaties. Zoals in IT dienstverlening, Productie Multinationals, Agrarica, Academische gezondheidszorg, Financiële dienstverlening en consultancy.