Lyda Folkerts

Lyda Folkerts heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van IT, onderwijs en management.

Al tijdens haar studie Wiskunde en Informatica specialiseerde zij zich in de afstemming tussen Business en IT, in de vorm van formele specificatietalen.

Als senior consultant Business Intelligence heeft zij in uitlopende projecten gewerkt. Zij heeft bijvoorbeeld, in opdracht van het Olympisch Comité, meegewerkt aan een geïntegreerd datamodel van alle sportbonden in Nederland.

Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in het lesgeven aan hogescholen en universiteiten. Ze heeft diverse management rollen gehad in het hoger onderwijs, waarbij ze ook verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van informatica opleidingen.