Opleiding Scale up to an Agile Enterprise

Opleiding Scale up to an Agile Enterprise

Veel organisaties zijn bezig met het implementeren van een agile werkwijze. Hoewel dit kansen biedt tot snelle time-to-market en hogere productiviteit, stuiten agile teams op grenzen die buiten hun invloedssfeer liggen, omdat de rest van de organisatie nog niet agile is ingericht. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers en managers die hun agile manier van werken naar een nieuw niveau willen tillen: van team niveau naar programma/portfolioniveau.  

Is een organisatie Agile wanneer IT-projecten op een Agile manier uitgevoerd worden? Veel organisaties gebruiken tegenwoordig Scrum voor IT-projecten, maar veel werk wordt nog op een traditionele manier gedaan. Ìnkoop wil exacte en gedetailleerde specificaties van het product waar gewerkt wordt en de juridische afdeling wil een precieze omschrijving van de verantwoordelijkheden. Compliancy wil er zeker van zijn dat alle regels en voorschriften worden nageleefd, waarvoor controles worden uitgevoerd die zijn opgesteld voor een traditionele werkwijze. Ten slotte wil het management de prestaties van de projectorganisatie kunnen bepalen aan de hand van budget en KPI’s. Agile werkt anders en de verschillen tussen werkwijzen binnen een organisatie zorgen ervoor dat een organisatie niet Agile kan worden.

Toenemende complexiteit en onzekerheid in IT

Agile en de Agile mindset wordt belangrijker naarmate IT belangrijker wordt in de business en de complexiteit van IT toeneemt. In veel gevallen volstaan traditionele werkwijzen niet meer om de complexiteit, onzekerheid en risico’s van IT te kunnen dragen. Maar bovenal kan een traditionele aanpak niet snel genoeg de juiste kwaliteit leveren.

De nieuwe Agile enterprise is een organisatie die gebaseerd is op nauwe samenwerking met alle stakeholders, ook met de medewerkers. Continue feedback, verbetering van het systeem en gebruiken maken van nieuwe technologie zijn sleutelfactoren. Een nieuwe mindset, een nieuwe managementstijl en een nieuwe organisatiestructuur zijn noodzakelijk.

In onze Agile Enterprise training komen alle genoemde factoren aan bod en geeft een helder overzicht van verschillende Agile manieren van werken en het schalen van Agile. De voertaal van de training is Nederlands, maar kan op aanvraag in het Engels gegeven worden.

Wat maakt cibit academy uniek?

 • Wij gaan in onze trainingen uit van jouw persoonlijke leerdoelen.
 • In onze trainingen is veel ruimte is voor persoonlijke vragen en ervaringen, waardoor je bij ons terecht kunt met je eigen uitdagingen op de werkvloer.
 • De docenten van cibit academy zijn zelf zeer ervaren Agile en Scrum consultants. Ze putten dus uit hun hands-on expertise om je tijdens de training verder te helpen met persoonlijke vraagstukken.

Certificaat

Na het volgen van de opleiding Scale up to an Agile Enterprise ontvang je een cibit academy-certificaat.

Ook interessant

 • Programma

  Dag 1, deel 1 - Recap essentials en When / why Scaling

  Om echt agile te zijn is het belangrijk dat de principes en waarden goed begrepen worden. Vaak worden paradigma’s doorbroken en/of lijkt het contra-intuïtief. Agile werken wijkt voor velen sterk af van wat men gewend is en soms lijkt het ‘te mooi om waar te zijn’. De eerste module staat in het teken van principes en achtergronden van agile en gerelateerde practices. Voorbeelden zijn Scrum, XP, RUP, DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, Test Driven Development, Lean (WIP limit / Pull / Poka Yoke “Never break the build” / Kaizen “Inspect & Adapt” / Just in Time principles “Architectural runway”) en Kanban. 

  Het afsluitende deel van deze module gaat in op de keuze voor ‘scaled agile’. Wanneer wordt scaling nuttig of zelfs nodig? Welke factoren zijn van invloed en welke (waardes van) indicatoren wijzen daarop? Zoals complexiteit, volume, (in)flexibiliteit, aantallen programma’s en projecten, DevOps, Continuous Delivery & releaseproblematiek.

  Dag 1, deel 2 - Business & Portfolio

  In deze module maken we de eerste stap naar scaling agile. We bekijken hoe een portfolio van agile projecten vormgegeven en bestuurd kan worden. Hoe ervoor te zorgen dat vanuit een gezamenlijke visie afwegingen gemaakt worden op portfolioniveau. En hoe deze afwegingen, die op een incrementele en iteratieve wijze tot stand komen door voortdurend wijzigende omgevingsvariabelen, recht te laten doen aan de belangen van de business en de mogelijkheden van IT. Afwegingen die tot een juiste balans in time-to-market, efficiency en flexibiliteit leiden, zodat maximaal waarde gecreëerd wordt voor de business.

  Dag 2, deel 1 - Programma’s & Projecten

  In traditionele omgevingen maken programmamanagers en projectleiders de vertaalslag van portfoliokeuzes naar programma’s en projecten. Deze rollen bestaan in een agile omgeving niet meer als zodanig, maar deze vaardigheid blijft nodig. Wat moet er gebeuren om bijvoorbeeld een Scrum traject succesvol te laten zijn? Je leert hierin meer over retrospectives (leren en verbeteren), leiderschap, verandermanagement en technieken als Value Stream Mapping.

  Uiteindelijk gaat het om de maximale opbrengst van agile werken in het portfolio. Belangrijke aspecten zijn daar de coördinatie van afhankelijkheden en de invloeden van (her)prioritering, naast de afwegingen tussen business functionaliteiten en IT-architectuurontwikkelingen.

  Dag 2, deel 2 - Scaling Agile

  Er zijn meerdere raamwerken en best practices voor het opschalen van agile werken van teamniveau naar een organisatie brede werkcultuur. Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Scrum of Scrums (SoS), Large Scale Scrum (LeSS), Scaling Agile @ Spotify (SA@S), Agility Path / Evidence Based Management (EBMgt) en Enterprise Transition Framework (ETF) worden toegelicht en met elkaar vergeleken.

  Er wordt ook specifiek aandacht besteed aan hoe je de balans kunt vinden tussen werken vanuit een portfolio en de, vaak autonome, uitvoering op teamniveau. Hoe communiceer je transparant, van portfolio naar programma’s en projecten, van programma’s en projecten naar de uitvoerende teams en vanuit de teams naar de beoogde (eind)gebruikers voor de onderlinge afstemming? En dan zodanig zodat je flexibel kunt (bij)sturen, wijzigingen niet als hinderlijk ervaren worden en de samenwerking over verschillende lagen in de organisatie wordt bevorderd?

  Dag 3, deel 1 –Transformatie

  Met alle theorie bekend resteert de vraag hoe je de omslag kunt maken van een organisatie waar (ook) agile gewerkt wordt naar een agile organisatie. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe stuur je daar op, hoe organiseer je dat? Welke skills zijn nodig om een dergelijke transformatie tot een goed einde te brengen?

  We kijken hierbij naar enkele typische voorbeelden, waarbij best practices aan bod komen om veel voorkomende valkuilen en blokkades te vermijden. Daarbij besteden we aandacht aan zowel top-down als bottom-up activiteiten en interventies.

  Dag 3, deel 2 - De omgeving moet mee

  • Aandacht voor ‘de periferie’. De overgang naar Agility (meestal gefocust op software-ontwikkeling) vraagt ook aanpassing in en aandacht voor andere organisatorische onderdelen en aangelegenheden, zoals:
  • HRM: functiegebouw, competenties, beoordeling, motivatie en leiderschap.
  • Financiën: waar voor mijn geld (capaciteit versus resultaat), kapitalisatie en investeringsbeslissingen.
  • Marketing: invloed van variabele scope en ‘fixed’ date.
  • Contracting: prestatie of product, continuïteit en partnerschap, “Money for Nothing” & “Change for Free”.
  • Sourcing: co-location, cultuur- en tijdverschillen, stand-ups, check out – check in.
  • Architectuur: emerging (lean) architecture versus lange termijn keuzes en investeringen.
  • Security: borging van kwaliteit en veiligheid in een agile omgeving.
  • Hardware ontwikkeling: agility en hardware ontwikkeling (als geïntegreerd product met software).
  • De (externe) klant: hoeveel wijzigingen (in de tijd) kan de klant aan? Hoeveel onzekerheid m.b.t. scope en functionaliteiten wil de klant accepteren? Hoeveel inspanning kan/wil de (externe) klant steken in continue prioritering en ‘refinement’, waar ligt de grens van de betrokkenheid?
  • Lichting 1 (09:30 - 17:00)
   cibit academy (Utrecht):
   • di 24 sep 2019
   • di 01 okt 2019
   • ma 07 okt 2019
  • Lichting 2 (09:30 - 17:00)
   cibit academy (Utrecht):
   • vr 06 dec 2019
   • vr 13 dec 2019
   • vr 20 dec 2019
 • De kosten van deze opleiding bedragen:

  € 1.875,00

  Dit bedrag is excl. BTW en verder all-in, dus inclusief lesmateriaal, catering e.d.

ADVIES NODIG?

Laat je nummer achter, wij bellen je!
Of bel ons op 030 - 230 89 00

DEEL DEZE OPLEIDING

Ontdek je leerpad
Selecteer eerst een waarde

Cookies op de website van Inspearit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie