Verstuur
Cursus CRISC - IT Risk Management (zelfstudie)

CRISC training

CRISC – waar staat deze nieuwe certificering van ISACA voor?

CRISC (spreek uit ‘see-risk’) staat voor Certified in Risk and Information Systems Control en is de allernieuwste titel van ISACA. CRISC is complementair aan de 3 bestaande ISACA certificeringen CISA, CISM en CGEIT. Deze CRISC cursus is de enige schriftelijke Nederlandstalige cursus die opleidt voor het wereldwijd erkende CRISC examen en certificaat.

ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

ISACA® is een internationale beroepsvereniging met als doel de uitvoering van IT governance, IT auditing, informatiebeveiliging en risicomanagement van automatisering op een hoger plan te brengen door het professionaliseren van haar leden. ISACA heeft meer dan 100.000 leden in 180 landen.

CRISC (IT Risk Management) – de schriftelijke cursus

De schriftelijke CRISC cursus bestaat uit 9 lessen en behandelt de 5 domeinen van CRISC in theorie en in de praktijk. Deze cursus over IT Risk Management gaat verder en dieper en is breder dan de eisen die aan de CRISC certificering worden gesteld. Naast de verplichte kennis voor het CRISC examen is de cursus voorzien van tal van praktijkvoorbeelden over IT Risk Management en wordt tevens de vertaalslag gemaakt vanuit de Amerikaanse situatie naar de Nederlandse praktijk. Tijdens het bestuderen van de lesstof heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de auteurs.

CRISC certificeringseisen

De CRISC titel is bedoeld voor IT (security) professionals met ten minste 5 jaar ervaring en een bewezen ervaring van ten minste 3 jaar in de 5 CRISC domeinen. Deze 5 domeinen zijn:

 • Risk Identification, Assessment and Evaluation
 • Risk Response
 • Risk Monitoring
 • Information Systems Control Design and Implementation
 • Information Systems Control Monitoring and Maintenance

Vanzelfsprekend dient u daarnaast de ISACA Code of Professional Ethics te onderschrijven en moet u voldoen aan de CRISC Continuing Education Policy.

Tijdens het CRISC meerkeuze examen moet u in relatief korte tijd 200 vragen beantwoorden. Het interpreteren en beredeneren van het juiste antwoord krijgt daarom specifieke aandacht tijdens de CRISC examentraining.

CRISC examen

Het CRISC examen wordt tweemaal per jaar afgenomen. Cursisten die het examen met goed gevolg afleggen mogen de titel CRISC achter hun naam zetten. U kunt u inschrijven via de website van ISACA. De CRISC titel is een titel voor 3 jaar. Om uw CRISC titel te mogen blijven voeren dient u jaarlijks een minimum aantal CPE (Continuing Professional Education) punten te behalen.

Doelgroep

De CRISC titel bestaat pas sinds 2010 en is bedoeld voor IT en business professionals. Wij denken dan b.v. aan IT (security) professionals, risk professionals, business analisten, projectmanagers en compliance professionals.

Voordelen van een schriftelijke cursus

De lesstof van deze schriftelijke cursus is gebaseerd op de lesstof van een 4 à 5-daagse training.

De schriftelijke CRISC cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40 tot 60% minder dan een klassikale cursus.

Vanaf het moment dat de CRISC cursus start, ontvangt u met een wekelijkse regelmaat een lesdeel thuis of op uw werkadres. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Indien u in een ander tempo wilt studeren of u wilt alle lesdelen in één keer ontvangen, dan is dit altijd mogelijk. Ook als u op een ander moment met de CRISC cursus wilt starten is dit mogelijk. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier.

CRISC (IT Risk Management) cursus – naslagwerk


De CRISC cursusmap vormt na afsluiting van de cursus een waardevol en praktisch naslagwerk ter voorbereiding op het CRISC examen

 • DEEL I - DE 5 CRISC DOMEINEN
  In het eerste deel van deze schriftelijke cursus wordt de theoretische kant van CRISC behandeld aan de hand van de 5 CRISC-domeinen.

  LES I

  • Domein I – Risico Identificatie, Beoordeling en Evaluatie
  • Introductie
  • Risicomanagement en Risico Governance
  • Risicomanagement raamwerken, standaarden en best practices
  • Het proces van risico-identificatie, -beoordeling en -evaluatie
  • Risico Scenario Denken
  • Risicofactoren
  • Kwalitatieve en kwantitatieve risico-analyses
  • IT Risico-identificatie en -beoordeling
  • Oefenvragen


  LES II A

  • Domein II – Risico-afhandeling
  • Het proces ‘selecteren van de reactie op risico’s’
  • Het proces ‘reageren op risico’s/een risicogebeurtenis’: de details
  • Oefenvragen


  LES II B

  • Domein III – Risicomonitoring
  • Task and Knowledge Statements
  • De kern van risicomonitoring
  • Oefenvragen


  LES III

  • Domein IV – Information Systems (IS) Control: ontwerp en implementatie
  • System Development Life Cycle (SDLC)
  • Beheersen van projectrisico’s
  • Projectmanagement tools en technieken
  • Oefenvragen


  LES IV

  • Domein V – Information Systems (IS) Control: beheer en onderhoud
  • De levenscyclus van maatregelen
  • Maatregelen: beheersing en onderhoud
  • Identificeren en behoordelen van informatie
  • Implementatie van het beheersingsproces
  • Het onderhoudsproces
  • Oefenvragen


  DEEL II - RISK MANAGEMENT EN INFORMATION SYSTEMS CONTROL IN DE PRAKTIJK
  In deel II van de schriftelijke CRISC cursus wordt toegelicht hoe risk management in de praktijk werkt. De auteurs geven diverse praktijkvoorbeelden en geven hun visie op de theorie.

  LES V

  • IT Strategie, project- en programma management en wijzigingsbeheer
  • Uitgangspunten en principes
  • Samenvatting van het proces
  • Risicomanagement in de praktijk
  • Ontwerp, monitoring en onderhoud van beheersmaatregelen
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Oefenvragen


  LES VI A

  • Service Management bij Uitbesteding
  • Belang van Service Management bij Uitbesteding
  • Risicomanagement overwegingen
  • Ontwerp, monitoring en onderhoud van beheersmaatregelen in systemen
  • De rol van de risk professional
  • Oefenvragen


  LES VI B

  • Continuous Service Assurance
  • Belang van Continuous Service Assurance
  • Risicomanagement overwegingen
  • Ontwerp, beheer en onderhoud van systemen
  • De rol van de risk professional bij BCM
  • Oefenvragen


  Les VII

  • Risicomanagement in de praktijk
  • Informatie Beveiligingsbeheer
  • Configuration Management
  • Problem Management
  • Oefenvragen


  Les VIII

  • Data Management
  • Sleutelbegrippen en -principes
  • Procesoverzicht
  • Overwegingen voor risicomanagement
  • Informatiesystemen – beheersmaatregelen
  • Oefenvragen

  LES IX

  • Fysiek omgevingsmanagement en IT Operations Management
  • Fysiek omgevingsmanagement
  • IT Operations Management
  • Oefenvragen

  Ook als u niet gecertificeerd wilt worden is de CRISC (IT Risk Management) cursus een absolute kennisverrijking!

 • 9 lessen a 4 uur

 • De kosten van deze opleiding bedragen:

  € 2.480,00

  Vrijgesteld van BTW

ADVIES NODIG?

Laat je nummer achter, wij bellen je!
Of bel ons op 030 - 230 89 00

DEEL DEZE OPLEIDING

Ontdek je leerpad
Selecteer eerst een waarde