Cursus Security by Design - Threat modeling

Cursus Security by Design - Threat modeling

Threat modeling is een nieuwe naam voor wat we allemaal kennen uit ons dagelijks leven. Als er regen voorspeld wordt dan nemen we een paraplu mee als we naar buiten gaan. Als we in een buurt wonen waar veel ingebroken wordt dan installeren we een inbraakalarm in ons huis. We bedenken met welke bedreigingen we geconfronteerd worden en nemen zo nodig maatregelen.

Ook in de wereld van IT bestaan er tal van bedreigingen. Een website kan gehackt worden. Mailverkeer kan afgeluisterd worden. Een USB-stick met vertrouwelijke gegevens kan in verkeerde handen terecht komen.

Security by design

De laatste jaren is er sprake van een snel groeiend bewustzijn van dit soort bedreigingen, bij bedrijven, organisaties en particulieren. Dat bewustzijn vertaalt zich in een toenemende aandacht voor het voorkomen van problemen middels het van meet af aan ontwikkelen van veilige software, van veilige IT-voorzieningen. “Security by design” wordt dat genoemd.

Threat modeling richt zich op het in kaart brengen van bedreigingen in een zo vroeg mogelijk stadium van software ontwikkeling – tijdens het opstellen van requirements en het maken van ontwerpen. Als de bedreigingen bekend zijn dan kan vervolgens worden besloten of er maatregelen nodig zijn om die bedreigingen het hoofd te bieden en welke maatregelen dan het meest in aanmerking komen.

Bedreigingen in kaart

Maar waar begin je als je bedreigingen in kaart wil brengen? De laatste jaren zijn er diverse methodes ontwikkeld om dit gestructureerd aan te pakken. De meest bekende is de STRIDE methodiek, ontwikkeld door Microsoft. Ieder van de letters in STRIDE staat voor een type bedreiging: Spoofing (misleiding), Tampering (knoeien), Repudiation (ontkenning), Information Disclosure (onthullen van informatie), Denial of Service (weigering van diensten), Elevation of Privilege (vergroten van rechten). Met behulp van deze indeling kan je gericht zoeken naar de grootste bedreiging voor IT-systemen en kan je vervolgens maatregelen nemen om deze bedreigingen tegen te gaan. Maar er zijn ook andere methodieken om hetzelfde doel te bereiken, zoals ASVS van OWASP (vooral gericht op webapplicaties) en IRAM van ISF (opgezet vanuit een business perspectief).

Wat ga je leren

In deze cursus besteden we aandacht aan de verschillende methodieken. Stuk voor stuk hebben ze tot doel om de belangrijkste bedreigingen voor een IT-systeem in kaart te brengen. Ook besteden we aandacht aan het vergroten van de aandacht voor threat modeling in organisaties – hoe krijg je een heel team mee in het actief identificeren en ordenen van alle bedreigingen in de IT-wereld van vandaag? Hoe zorg je dat het management hier actief op stuurt? We besteden veel aandacht aan het eigen maken van de methodieken en het overbrengen van de boodschap.

Doelgroep

De cursus is gericht op managers van IT-afdelingen, architecten, security officers, risico managers, senior ontwikkelaars.

Resultaat

Na afloop van de cursus kent u een aantal methodieken om threat modeling vorm te geven en beschikt u over een aantal handvatten om security by design in de eigen organisatie te beleggen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

 • Locatie Bilthoven
 • Kosten € 1.295,00
 • Dag 1: Threat modeling de methodiek – een kennismaking met de verschillende methodieken die er bestaan op het vlak van threat modeling. Sterke en zwakke punten. De relatie met risico management en andere processen die streven naar een goed niveau van informatiebeveiliging.

  Dag 2: Threat modeling in de eigen organisatie – wat moet mijn organisatie doen om te komen tot een effectieve en efficiënte inzet van threat modeling? Hoe krijg ik iedereen (van leidinggevende tot junior ontwikkelaar) mee in dit proces? In de tweede dag van de cursus besteden we vooral aandacht aan de organisatorische en menselijke aspecten van het inbedden van threat modeling in de eigen werkomgeving.


  • Nog geen data bekend.
 • De kosten van deze opleiding bedragen:

  € 1.295,00

  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en verder all-in, dus inclusief lesmateriaal, catering e.d.

ADVIES NODIG?

Laat je nummer achter, wij bellen je!
Of bel ons op 030 - 230 89 00

DEEL DEZE OPLEIDING

Ontdek je leerpad
Selecteer eerst een waarde