Voortbouwend op het onderwijsaanbod kun je ook een beroep doen op coaching-on-the-job, een in-company variant of maatwerk-traject.

Afgestemd op jouw situatie met intensieve begeleiding

Accountmanager Sandra Schreppers: 'de opleiding wordt op maat op je bedrijfssituatie afgestemd. Je bepaalt in overleg met cibit academy de inhoud en vorm van de cursus. Daarbij kun je zelf onderwerpen voorstellen en accenten leggen.' Sandra vervolgt: 'We letten daarbij niet alleen op de kwaliteit van de training, maar begeleiden je medewerkers ook bij hun leerproces.'

Voordelen van een incompany opleiding

 • Op maat
  bij in-company opleidingen wordt het opleidingstraject toegesneden op de doelen van je organisatie en de achtergrond van de deelnemers.
 • De inbreng van eigen casussen
  de integratie van één of meer specifieke bedrijfscasussen in het opleidingstraject als rode draad door alle modules.
 • Een combinatie van een opleidings- en mentoringstraject
  de docenten/adviseurs adviseren en helpen de deelnemers of projectteams bij de problemen en vragen waar ze in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen.
 • Terugkomdagen
  door nieuwe inzichten te behandelen en kennisdeling worden deelnemers gecoached het geleerde in de praktijk te brengen, wat tevens de kennisontwikkeling bevordert.

Vraag een offerte aan

Interesse in een coaching-on-the-job, een in-company variant of maatwerk traject of preferred suppliership? Vraag een offerte aan via cibitacademy.nl@inspearit.com of bel 030 - 230 89 00 voor meer informatie.