8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Wat levert het op?

Veel mensen zullen het eens zijn met de stelling dat opleiding en ontwikkeling belangrijk zijn voor het succes van het individu en de organisatie. En misschien zelfs wel een beslissende factor is. Onderzoek, onder meer van de Universiteit Maastricht, toont aan dat investeren in opleidingen een positief effect heeft op de productiviteit en de winst van een bedrijf.

Hoe toon je dit eenvoudig aan in je eigen organisatie om:

 • de manager te overtuigen dat het loont te investeren in een of meer opleidingen
 • de budgethouder de juiste argumenten te bieden om met het hele team een opleidingstraject procesverbetering te volgen
 • een project te laten slagen
 • nu eindelijk de plannen waar te maken de afdeling te professionaliseren
 • de externe inhuur te verminderen

Belang van een opleiding aantonen

We gaan in op de vraag hoe we het belang van een opleiding kunnen aantonen. Door het expliciteren van de waarde die interessant en relevant is voor je manager, of diens leidinggevende; de stakeholders. Het gaat om de waarde die de investering in een opleiding rechtvaardigt voor het bedrijf. Daarmee speel je in op het belang dat de stakeholder er aan hecht en hierdoor bepaal je het succes van je argument. Uitgangspunt zijn de vragen: wat wil ik, wat kan ik, wat doe ik en wat heb ik dan?

Over willen, kunnen, doen en hebben

Wat wil ik? Het begint meestal met ambitie. Vaak weten we wel wat we willen wanneer we een opleiding overwegen. We willen meer inzicht, een goede basiskennis, praktische vaardigheden aanleren. Mooie doelstellingen, maar wanneer je dingen weet of kunt, wat doe je daar dan mee? Met verworven kennis kun je beter en sneller de juiste beslissingen nemen. Dit is de basis voor het doen van de goede dingen op de juiste manier. Dus als we iets kunnen, wat gaan we dan doen? We ronden projecten succesvol af, we maken minder fouten, er doen zich minder incidenten voor en de klanten zijn meer tevreden. Om je stakeholders te overtuigen zul je ook de baten, het 'hebben' in kaart moeten brengen. Wat heb je aan het eind van de dag? Afhankelijk van de context en de bedrijfsdoelen gaat het om bijvoorbeeld meer omzet, kostenbesparingen en kostenvermijding. Dit zul je in jouw specifieke case moeten benoemen.

Een voorbeeld

Voor de Opleiding Enterprise architectuur is een waardebepaling uitgewerkt. Waarbij de opleiding bijdraagt aan het 'kunnen', als enabler voor het 'doen' en 'hebben'.

 1. Willen
  Een verzekeraar heeft IT-architecten in dienst, die zij graag wil bijscholen. Het bedrijfsdoel (willen) is het verbeteren van de besluitvorming over IT-projecten. Dit betekent voor de architecten dat zij een goede gesprekspartner willen worden voor het management van de organisatie.
 2. Kunnen
  Daarvoor is het nodig dat zij de techniek kunnen ontstijgen en dat zij beter kunnen beoordelen wat de impact van IT is op de organisatie en haar business. Dit betekent dat zij onder andere stakeholder analyses moeten kunnen maken en architectuurdenken moeten kunnen toepassen op hun praktijksituatie.
 3. Doen
  De gedragsverandering die dit teweeg brengt (doen) is dat beslissingen over IT-projecten sneller, met meer accuratesse en met meer draagvlak worden genomen. Door de invloed van de architecten worden de business cases van projecten realistischer en zekerder.
 4. Hebben
  Uit de verbeterde business cases blijkt dat vaker baten (hebben) worden behaald, zoals besparing op investeringskosten, kosten van onderhoud en exploitatie. Door een betere kwaliteit en time-to-market zijn de opbrengsten hoger en worden zij eerder gerealiseerd. Ook wordt er beter rekening gehouden met risico's, waardoor kosten worden vermeden.

Waardecreatie

In alle organisaties en domeinen leiden gerichte verbeteringen tot significante waardecreatie. Of dat nu met behulp van opleidingen is of door andere initiatieven. Het benoemen van alle stappen die leiden tot waarde, en het bepalen welke waarde uiteindelijk wordt geambieerd, geeft focus en vergroot de kans van slagen.

Meer informatie

Wil je weten hoe Cibit jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact op info@cibit.nl of 030 – 230 89 00 .


Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie