Masterclass Activating Change

Masterclass Activating Change

Verandering is de enige constante. Die verandering wordt onder meer veroorzaakt door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt. Organisaties zijn genoodzaakt hier snel en krachtig op te kunnen reageren. Het leiden van deze verandering vraagt steeds meer van de professional, die voor de taak staat de veranderingen naar succes te leiden. Het antwoord vind je in de kennis en vaardigheden die een hedendaagse verandermanager nodig heeft om de verandering te activeren in een samenspel van mensen, inzichten en instrumenten. Het is een kunst die je je eigen kan maken.


Onze propositie

Als verandermanager wil je je collega's en leidinggevenden meekrijgen in de beoogde verandereing. Maar verandering is lastig en velen ervaren weerstand. In deze masterclass leer je grip te krijgen op verandersituaties, effectieve strategieën en methoden om in te zetten om verandering te activeren. Na afloop heb je 50 instrumenten en handvatten om verandering vooruit te helpen.

Deze training helpt je om als verandermanager verandering te activeren en die te leiden. We doen dat door te leren in actie: met casuïstiek van ons en van jou. Je leert immers het meest door het te doen! De daarvoor benodigde kennis delen we online  met meer 150 items over veranderen, zoals definities, typen veranderingen, typen mensen, obstakels, communicatiestrategieën en oplossingen. Een aanmerkelijk deel daarvan (50+) betreft instrumenten die je kunt blijven gebruiken. Het is een kenniscentrum voor je toekomst. Na vijf plenaire bijeenkomsten begeleiden we je met twee persoonlijke bijeenkomsten in de toepassing van je kennis en kunde in jouw verandertraject en samen met jou reflecteren we daar op. Verder ondersteunen we je leren met tien webinars die tussen de plenaire bijeenkomsten worden gehouden.

Inhoud

De opleiding omvat twintig topics die je leren om verandering richting te geven en te activeren. Zie het kopje "inhoud" hieronder voor specificaties. Hier alvast een grafisch overzicht van wat er behandeld zal worden:
Programma

 • Vijf plenaire bijeenkomsten.
 • Vier leergroepbijeenkomsten. Leergroepen zijn kleinere groepjes die je zelf met medestudenten vormt.
 • Tien webinars.

In de eerste bijeenkomsten ligt de nadruk op richting geven aan de verandering. Daarna komt het zwaartepunt te liggen op het (bege)leiden van de verandering.

Doelgroep

Deze training is waardevol voor iedere professional die betrokken is bij een organisatorische verandering of daarbij betrokken gaat worden:

 • Je wilt individuele verandering activeren en je wilt daarvoor uitgerust zijn met vaardigheden en een uitgebreide set instrumenten.

 • Je wilt je hiervoor de veranderuitdaging kunnen duiden en de juiste aanpak kunnen kiezen. Hiervoor ben je op zoek naar mogelijkheden en praktische handvatten om de cultuur in te schatten, te bepalen of mensen gereed en bereid zijn om te veranderen, de verandercommunicatie in te richten en de effectiviteit te meten.

 • Je wilt jezelf ontwikkelen als Change Enabler.

We verwachten:

 • Een werkpraktijk waarin het geleerde toegepast kan worden.

 • Minimaal enkele jaren werkervaring.

 • Passie voor het onderwerp.

 • Het streven om jezelf te ontwikkelen als reflective practitioner: reflecteren op het denken en handelen van jezelf en anderen.

Om te training te kunnen afstemmen op ieders behoefte zal er persoonlijk kort intakegesprek plaatsvinden met de hoofdtrainer.

Waarom kies je voor deze opleiding?

 • Je leert een breed scala aan inzichten, vaardigheden en instrumenten waarmee je elke veranderuitdaging kunt aangaan.

 • Meer dan 50 instrumenten en handvatten die je kunt toepassen in de praktijk.

 • In casuïstiek en simulaties leer je het geleerde toe te passen en uit te voeren.

 • Jouw eigen praktijk is een belangrijk deel van de invulling van de masterclass.

 • De masterclass vindt plaats in een setting met persoonlijke begeleiding van een ervaren veranderdeskundige.

Certificaat

Na afloop van de bijeenkomsten en het individuele praktijkonderdeel heb je een eindgesprek waarin je met de trainer reflecteert op de verandering of veranderingen waar je aan werkt. Het markeert het einde van de opleiding en het begin van een levenlang verder leren over de kunst van het activeren van verandering. 


 • De topics die in de masterclass worden behandeld:

  1. De essentie van veranderen: wat is het en wat is het niet?

  2. Welke factoren bijdragen aan succes of falen bij verandering.

  3. Verandervraagstukken analyseren: wat is het probleem en waardoor wordt het veroorzaakt?

  4. Veranderkrachten inschatten d.m.v. (interne en externe) krachtenveldanalyse en veranderkundige procesanalyse.

  5. Beoordelen of iemand klaar is om te veranderen en of diegene daartoe in staat is.

  6. De veranderuitdaging invullen door de kloof tussen resultaat en het vertrekpunt te dichten.

  7. De veranderstrategie bepalen: op welke wijze en met welke attitude pak je de verandering aan.

  8. Aansluiten bij de verandermethodes van de eigen organisatie aan de hand van bestaande methodes: Kotter, Agile, Adkar en Bridges.

  9. Afstemmen met de sponsors van de verandering en de juiste aanpak voor beïnvloeding hanteren.

  10. Bepalen van de communicatiestrategie voor de verandering. Welke segmenten en persona's worden onderscheiden en wat wordt daarbij de communicatiestrategie?

  11. De communicatiekanalen en bijbehorende communicatiemethodes kiezen voor de beoogde verandering.

  12. Gangbare interventies voor activeren van verandering gebruiken (waaronder Storytelling).

  13. De juiste communicatiestijl kiezen in de interactie met anderen.

  14. Omgaan met bronnen van weerstand door deze te helpen voorkomen.

  15. Mensen inspireren en enthousiast maken over verandering en vertwijfeling of wanhoop bij diegenen voorkomen.

  16. Weerstand bij mensen onderkennen en overwinnen.

  17. De Change Journey van mensen begeleiden.

  18. Omgaan met cultuuraspecten bij het activeren van verandering.

  19. Jezelf, vanuit de rol als Change Enabler, ontwikkelen tot Reflective Practitioner: reflecteren op het denken en handelen van jezelf en anderen.

  20. De effecten van de verandering meten.

  • Nog geen data bekend.
 • De kosten van deze opleiding bedragen:

  € 3.195,00

  Dit bedrag is excl. BTW en verder all-in, dus inclusief lesmateriaal, catering e.d.

ADVIES NODIG?

Laat je nummer achter, wij bellen je!
Of bel ons op 030 - 230 89 00

DEEL DEZE OPLEIDING

Ontdek je leerpad
Selecteer eerst een waarde

Cookies op de website van Inspearit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie