8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Privacy policy

Via deze Privacy Policy informeert Cibit u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Cibit respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt.

Welke gegevens verwerkt Cibit?

Cibit verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die Cibit ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, een informatiebijeenkomst, een seminar, een aanvraag van onze brochure, een aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. 

Cibit verzamelt en verwerkt onder meer uw persoonsgegevens zoals, uw naam, uw overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Cibit persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid en eventuele resultaten.               

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Cibit gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratie afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding, informatiebijeenkomst, seminar en andere door cibit academy georganiseerde kennisdeling
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening
  • het versturen van onze nieuwsbrief of brochure
  • het verstrekken van door u gevraagde inlichtingen
  • te voldoen aan wet- en regelgeving

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Cibit informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Hiernaast stelt, indien nodig, Cibit uw persoonsgegevens beschikbaar aan onze accreditatie- en examenorganisaties.

Cibit zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien Cibit daartoe wettelijk verplicht is.

Cookiewet

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Daarnaast stelt de wet verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik van de meeste cookies. Op deze pagina vertelt Cibit u graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we u over de manier waarop Cibit omgaat met cookies en legt cibit Cibit uit hoe u ze eventueel toch kunt uitschakelen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Cibit maakt gebruik van cookies. Sommige cookies worden door Cibit gezet (first party cookies), andere door partijen waarvan er content op Cibit getoond wordt, zoals bijvoorbeeld social media sites (third party cookies).

Op cibit.nl worden drie soorten cookies gebruikt.

Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt cibit.nl niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

Social media cookies: deze cookies maken het mogelijk om meteen een artikel te delen via social media als je ingelogd bent. Daarnaast kunt u dankzij deze cookies zien welke artikelen u al getweet heeft of bijvoorbeeld al ‘leuk vindt' op Facebook. cibit.nl gebruikt de volgende cookies voor content customization, analytics en measurement: Facebook Connect, Google +1, LinkedIn widgets en Twitter button. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacy verklaringen van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij verwerken.

Analytics cookies: cibit.nl werkt met Google Analytics en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen et cetera. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. De verzamelde data wordt geanonimiseerd opgeslagen, zodat nooit exact te herleiden is van waar het bezoek plaats vond. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cibit heeft hier geen invloed op. Cibit heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Daarnaast maakt Cibit voor onze website gebruik van Google Re marketingcampagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites die deel uitmaken van het Google Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, echter wel volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld. Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van deze afmeldlink van Google.

Mocht u überhaupt geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op: als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van Cibit gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Cibit bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Cibit mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Inzage, correctie en verwijdering.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Cibit richten door een e-mail sturen naar info@cibit.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Cibit zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Cibit de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Cibit kan deze Privacy Policy wijzigen. Cibit raadt dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 23-09-2021.


Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie