Verstuur

Opleiding Business IT-strategie & informatieplanning

Leer hoe je de business waarde van IT vergroot door het ontwikkelen van een krachtige business/IT-strategie en het inrichten van portfoliomanagement.

Strategisch inzet van informatie en IT

Organisaties presteren beter als zij informatie en IT slim inzetten en goed afstemmen op hun business doelen. In de praktijk blijft dit voor veel bedrijven een flinke uitdaging. Toenemende afhankelijkheid en complexiteit van IT en snelle nieuwe ontwikkelingen maken het moeilijk focus te houden op die gebieden waar informatie en IT echt het verschil maken en nieuwe investeringen hoge business waarde en beheersbare risico's opleveren. In deze opleiding staan strategische planning van de informatievoorziening en de inzet van informatietechnologie centraal.

Wat ga je doen?

De opleiding behandelt business-strategie en innovatie, IT-beleid, nieuwe (digitale) business-modellen, ICT-strategie, business-informatieplanning en portfoliomanagement. Ook wordt aandacht besteed aan IT-governance (besturing) en sourcing. Je leert wat nodig is voor business IT-alignment en het innovatief inzetten van IT. Hierbij gebruiken de docenten onder meer het bekende model van professor Jerry Luftman. Je traceert toekomstige business- en IT-ontwikkelingen, leert de situatie in de eigen organisatie te evalueren en te vertalen naar een gedragen business-IT strategie, projectportfolio en verbeterprogramma.

Resultaten

Na afloop van de opleiding ben je in staat om:

 • toekomstgericht(er) te denken en te plannen vanuit een strategische kijk op de (eigen) organisatie en haar doelen
 • de business-strategie te analyseren en te vertalen naar business modellen, kritische 'capabilities' en bedrijfsprocesarchitectuur
 • IT trends te beoordelen op mogelijke business kansen
 • een krachtige ICT-strategie of business informatieplan te ontwikkelen met focus op innovatie, verbetering van de bedrijfsvoering en/of optimalisatie van de IT-middelen
 • de bijbehorende strategische IT-investeringsportfolio en roadmap te bepalen
 • IT-governance, portfolio management en IT sourcing te verbeteren en zo bij te dragen aan effectieve realisatie van de business IT-strategie
 • te functioneren op een hoger managementniveau

Voor informatie- en IT-managers / adviseurs

Deze hbo+ opleiding is speciaal ontwikkeld voor informatiemanagers, IT-managers en adviseurs die opereren op het vlak van visievorming, planvorming en realisatie van de strategische inzet van IT.


 • Opleidingsduur 5 dagen
 • Locatie Bilthoven
 • Kosten € 3.195,00
 • Volgende startdatum 08-09-2017
 • Lestijden van 09:30 tot 17:00

Reviews

 1. Wilfred Gerritsen

  Duidelijk. Interessante inhoud en heldere communicatie. Enthousiaste en kundige docent. Veel nuttige voorbeelden uit de praktijk.

 2. Aldrik Bakema - Univé

  Leuke mix van workshop en college. Goed opgebouwd. Docent ging goed in op vragen en opmerkingen, en had een prettige stijl.

 • Programma

  Dag 1: Business IT-alignment en business-strategie

  We bespreken de rol en toegevoegde waarde van IT bij het realiseren van de business-strategie en het verbeteren van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. We vragen ons af wat IT tot een 'business enabler' of zelfs een 'driver' voor innovatie en nieuwe business maakt. Wij gaan in op verschillende alignment-modellen en laten zien waarom organisaties, die business en IT goed op elkaar hebben afgestemd, beter presteren. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij wat business strategie is en hoe deze tot stand komt. Daarbij gebruiken we o.a. modellen van Michael Porter en van Treacy en Wiersema. De dag wordt afgesloten met een strategie praktijkcasus.

  Dag 2: (Disruptive) business innovation en IT

  Hoe kan je met informatie en IT nieuwe producten/diensten, markten en business modellen realiseren en zo de concurrentie op achterstand zetten? We behandelen o.a. de inzichten van Christensen over 'disruptive innovation' en kijken hoe 'verstorende technologie' nieuwe – o.a. digitale - business modellen mogelijk maakt. Het business-model canvas van Osterwalder cs is daarbij een handig hulpmiddel. Verder besteden we aandacht aan het evalueren van IT-trends en het inschatten van de business kansen die deze bieden. We doen workshops met het business model canvas en met actuele IT trends en de Gartner hypecycle.

  Dag 3: Business informatieplanning

  Op de derde dag lopen we door het proces van business-IT strategie en informatieplanning: hoe plan je de strategische inzet van IT op drie niveaus: (1) optimaliseer IT, (2) verbeter de business (en de informatievoorziening) en (3) innoveer de business? Vanuit de business-architectuur en –processen brengen we knelpunten en nieuwe mogelijkheden ten aanzien van informatie, applicaties en informatietechnologie in kaart. We staan stil bij het belang van visie en principes, bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van streefarchitecturen. Uiteindelijk mondt informatieplanning uit in de keuze voor een bepaalde investerings- cq projectenportefeuille en een verander-'roadmap'. We behandelen diverse hulpmiddelen en doen een aantal korte workshops.

  Dag 4: IT Portfolio management

  Deze dag worden applicatie- en projectportfolio management verder uitgewerkt. Je leert hoe je applicaties en IT landschappen in kaart kunt brengen, beoordelen en eventueel kunt rationaliseren. Ook het afwegen van nieuwe projecten en investeringen en het stellen van prioriteiten op basis van business waarde en risico komen uitgebreid aan de orde. We gebruiken een praktijkcase en een rollenspel. We gaan ook in op de afhankelijkheid tussen strategie, architectuur en portfoliomanagement en op de organisatorische kant.

  Dag 5: IT governance en IT sourcing

  Op de laatste dag gaan we in op IT governance. Hoe verhouden governance en strategie zich tot elkaar? En wat kunnen we op dit vlak leren van succesvolle organisaties? We kijken naar governance-modellen en onderzoek, onder andere van Weill en Ross en van Maes (vraag-regie-aanbodmodel). Ook wordt ingegaan op hoe de samenwerking tussen business en IT kan worden uitgebouwd naar een effectief partnerschip. In de middag besteden we aandacht aan IT-sourcing. Welke IT-capaciteiten en competenties zijn er nodig voor het uitvoeren van de IT strategie? Wat doe je zelf? Wat besteed je uit of 'zet je in de cloud'? De processen van out- en cloudsourcing komen aan de orde. We sluiten af met een casestudie over het formuleren van sourcingbeleid.

  • Lichting 1 (09:30 - 17:00):
   • vrij 08 sep 2017
   • vrij 15 sep 2017
   • vrij 22 sep 2017
   • vrij 29 sep 2017
   • vrij 06 okt 2017
  • Lichting 2 (14:00 - 21:00):
   • don 16 nov 2017
   • don 23 nov 2017
   • don 30 nov 2017
   • don 07 dec 2017
   • don 14 dec 2017
 • De kosten van deze opleiding bedragen:

  € 3.195,00

  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en verder all-in, dus inclusief lesmateriaal, catering e.d.

ADVIES NODIG?

Laat je nummer achter, wij bellen je!
Of bel ons op 030 - 230 89 00

DEEL DEZE OPLEIDING

Ontdek je leerpad
Selecteer eerst een waarde