8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Agile vs. Contract: gaat het samen?

Een Agile manier van werken en contractafspraken met opdrachtnemers geven vaak aanleiding tot hoogoplopende discussies. Agile adepten betogen het belang van samenwerking in multidisciplinaire teams terwijl contract- en delivery managers sturen op SLA’s van verantwoordelijke leveranciers in gemaakte afspraken. Twee werelden lijken te botsen.  

Agile en contracten 

Veel organisaties hebben de voordelen van het Agile werken ontdekt en hebben Agile teams die met elkaar elke dag nieuwe waardevolle (onderdelen van) producten realiseren en deze verbeteren. Daarnaast worden met leveranciers afspraken gemaakt over het leveren van diensten gemaakt zodat er voldoende capaciteit en van de juiste kwaliteit is om de klanten (of burgers bij overheden) te bedienen.

Deze contractafspraken zijn vaak in de vorm van het uitvoeren van activiteiten gedefinieerd.  Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken een (gedetailleerde) scope af die na oplevering door de opdrachtgever wordt geaccepteerd. Waar ligt dan het probleem dat de discussies veroorzaakt? 

Twee verschillende perspectieven 

Om het probleem te doorgronden is het goed om vanuit beide perspectieven naar onze digitale wereld te kijken. Vanuit het Agile perspectief is samenwerking en het kunnen reageren op verandering cruciaal om de juiste digitale diensten te kunnen aanbieden. Vanuit het contractperspectief is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Een vaste scope van werkzaamheden ligt daarbij voor de hand. 

Echter, deze vaste scope sluit niet aan op de Agile werkwijze waarbij de scope (vastgelegd in een product backlog) flexibel is. Daarmee kan gereageerd worden op veranderingen. De splitsing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer draagt niet bij aan de vanuit Agile perspectief gewenste samenwerking.  

Om het probleem op te lossen moet een andere cruciale vraag worden beantwoord. Moet het contract worden aangepast op de werkwijze of de werkwijze op het contract? Met andere woorden, moeten we in twee Agile teams gaan werken om de opdrachtgever en opdrachtnemers verantwoordelijkheid duidelijk te maken en daarmee aan te sluiten op de contracten of moeten we het contract aanpassen om aan te sluiten bij de Agile werkwijze? Inspearit is groot voorstander van het laatste! 

Agile contracting – van Agile naar Contracting 

De oplossing voor het uitwerken van contractafspraken voor een Agile werkwijze ligt in het uitwerken van prestaties van het team en de rol van leverancier in de teams. Bij het uitwerken van de prestaties neem je mee welke risico’s de opdrachtnemer neemt als de prestaties achterblijven en hoe wordt gestuurd op prestaties.

In een traditioneel contract wordt altijd over prestaties in tijd en geld gesproken, gegeven een vaste scope. In een contract voor samenwerking in Agile teams wordt gesproken over prestaties bij een flexibele scope, dus niet meer in tijd of geld. Er is een noodzaak de prestaties anders te definiëren en hier ook anders op te sturen. Niet vanuit een tegengesteld belang maar vanuit een gezamenlijk belang en een langdurige relatie. 

Groei in prestaties  

Een klant en leveranciers beogen in onze digitale wereld vaak en langdurige relatie. Kennis en ervaring opdoen in de producten en diensten van de klant, het IT-landschap en de IT oplossingen kost tijd maar ook komen tot een goede samenwerking in een team kost tijd. Het contract moet kunnen meebewegen en groeien met de relatie, daarmee moet het contract zelf ook Agile zijn. 

In eerste fase van een relatie kan er dan worden gedacht aan prestaties in de vorm van de inbreng van teamcapaciteit (vervangen bij ziekte, zorgen voor gerichte trainingen etc.) en dit kan doorgroeien aan prestaties die gemeten worden aan business doelstellingen zoals het aantal bezoekende klanten, het aantal afgenomen producten, het voorkomen van uitval in processen etc.  

Webinar Agile Contracting terugkijken

Nieuwsgierig naar de verdere uitwerking van de oplossing voor contracten voor een Agile werkwijze? 

De coach en trainer Ruud Bruls heeft een webinar over Agile Contracting gegeven die je hier kunt terugkijken.
DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • White paper - Datagedreven organisaties

  Alle organisaties werken met data. Sinds er computers zijn wordt er data digitaal opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Door de digitale beschikbaarheid van data en de toepassing van statistiek en algoritmes kunnen organisaties betere inzichten krijgen en betere beslissingen nemen. Wat verschillen datagedreven organisaties van organisaties die data hebben?

  Lees verder
 • White Paper - van Digitale Strategie naar Waarde

  De implementatie van tactische en strategische sturing van agile teams. 

  Agile teams en de organisatiestrategie aan elkaar verbinden is een uitdaging. Want agile teams vragen decentrale besluitvorming en verantwoordelijkheden. Maar hoe draagt het team bij aan de organisatie als geheel?

  Lees verder
 • Webinar Portfolio management - welk portfolio manage je?

  Wij vinden dat een organisatie in een digitale wereld geen Agile projecten maar een Agile werkwijze zonder projecten nodig heeft. Een continue flow met een toegespitste organisatie, bestaande uit groepen van Agile teams.

  Lees verder
 • White paper - Organisatieverbetering: van uitdagingen tot meetbare effecten

  Een digitale transformatie is meer dan het overgaan op agile werkwijzen en het digitaliseren van systemen, processen en procedures. Het vraagt vooral om een andere manier van denken en handelen, een cultuurverandering en een andere houding en gedrag van de medewerkers. 

  Lees verder
 • White paper - Rol van de architect in een digitale transformatie

  De toenemende digitalisering en de veranderingen in werkwijze hebben impact op de rol van de architect. In dit white paper wordt eerst kort ingegaan op de nieuwe werkwijze, vervolgens op de veranderingen in de rol en daarna op organisatorische veranderingen die ook impact hebben. 

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie