8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Blog: ​Strategische thema’s – wat gaat er mis?

Strategische thema’s – wat gaat er mis?

Strategische thema’s: veel medewerkers binnen commerciële - en/of overheidsorganisaties zijn ze tegengekomen in hun werk. Ze komen ze tegen als uitgelegd wordt waar de organisatie zich de komende kwartalen en/of jaren op gaat richten. Het zijn ‘dingen’ die de organisatie belangrijk vindt, zo belangrijk zelfs dat het een organisatie breed thema is en er op strategisch niveau voor gekozen is. Daarmee is het logisch dat veel medewerkers strategische thema’s tegenkomen zoals data-gedreven werken, klant centraal, huis-op-orde, kostenbewustzijn en veel andere onderwerpen. Elke medewerker zou deze moeten begrijpen om er aan bij te dragen.

Als ik medewerkers, die direct of indirect betrokken zijn bij Portfolio Management bij hun organisatie, vraag wat een strategisch thema is krijg ik  vergelijkbare antwoorden. Het zijn antwoorden die goed aansluiten op wat een woordenboek als definitie geeft van een thema: ‘een onderwerp van denken, schrijven en spreken’.  Een strategisch thema wordt gezien als een onderwerp waaronder een groep van logische initiatieven of activiteiten wordt geschaard. Vaak wordt er een lid uit het leiderschapsteam (directieteam, executive committee of management team) verantwoordelijk gemaakt voor een strategisch thema om de implementatie en voortgang te borgen.

In het Scaled Agile Framework (SAFe) zijn de strategische thema’s ook benoemd. Ze staan in het overzicht op Lean Portfolio Management (LPM) niveau en geven daarmee richting aan keuzes en besluiten. De term geeft direct een herkenbaarheid. En toch is de titel van deze blog: ‘Strategische thema’s - wat gaat er mis?’. Het eerste wat opvalt is het verschil in definitie. Als je zoekt op de site van SAFe naar de definitie vind je: ‘Strategic themes are portfolio-level business objectives that provide competitive differentiation and strategic advantage.’. Het gaat dus volgens SAFe niet om een onderwerp maar om een business doelstelling. In de besturing van een organisatie is dat echt iets anders. Een doelstelling geeft richting maar geeft ook vrijheid in de wijze waarop de doelstelling wordt bereikt.

Het probleem met strategische thema’s is niet het verschil in de gebruikte definitie en de SAFe definitie. Het zit fundamenteler. Een besturing op onderwerp niveau leidt vaak tot een programma om het onderwerp de gewenste aandacht te geven. Het programma stuurt de activiteiten die bij het onderwerp horen. Elk strategisch thema heeft een eigen programma onder aansturing van een lid van het leiderschapsteam. Dat lijkt een logische opzet. Echter, veel activiteiten uit verschillende programma’s komen bij dezelfde afdelingen en teams terecht. Data-gedreven werken en een huis-op-orde thema vragen bijvoorbeeld allebei aandacht van de operational support afdeling. De verbeterdoelstellingen die bij beide programma’s horen zijn onderbelicht dus de medewerkers voeren hun activiteiten uit zonder te begrijpen waarom. Of ze komen in onduidelijke prioriteringsdiscussies terecht. Ook voelen hoogopgeleide medewerkers zich onvoldoende gehoord, het programma maakt al veel implementatiekeuzen. Dit resulteert vaak in beperkte betrokkenheid van de medewerkers, onvoldoende begrip over het waarom van het strategische thema.

Helaas komt het ook voor dat medewerkers veel activiteiten met de hoogste prioriteit krijgen en zich onder druk voelen gezet om alles te doen terwijl er simpelweg onvoldoende tijd is. Er wordt wel geprobeerd om op thema niveau een prioritering aan te geven. Maar wat betekent dat data-gedreven belangrijker is dan huis-op-orde?  Is alles wat met data te maken heeft belangrijker dan het opruimen van IT die de toekomst in de weg staat?

Er gaat dus regelmatig wat mis bij strategische thema’s. Om te komen tot een oplossing waarin medewerkers betrokken zijn, weten waarom het nodig is, is het werken met doelstellingen (en kernresultaten) veel effectiever. Zeker als er verschillende, kleinere initiatieven worden onderkend om bij te dragen aan die doelstellingen. Een geprioriteerde lijst met initiatieven geeft veel duidelijkheid aan medewerkers, de koppeling aan de doestellingen draagt bij aan een beter begrip waarom het belangrijk is. Bij elk initiatief worden medewerkers uitgedaagd om na denken hoe dit op de beste manier kan worden geïmplementeerd. Dit alles betekent ook dat de leiders binnen de organisatie hun mindset en werkwijze moeten aanpassen en misschien is dat wel de grootste uitdaging….

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • White Paper - van Digitale Strategie naar Waarde

  De implementatie van tactische en strategische sturing van agile teams. 

  Agile teams en de organisatiestrategie aan elkaar verbinden is een uitdaging. Want agile teams vragen decentrale besluitvorming en verantwoordelijkheden. Maar hoe draagt het team bij aan de organisatie als geheel?

  Lees verder
 • Webinar Portfolio management - welk portfolio manage je?

  Wij vinden dat een organisatie in een digitale wereld geen Agile projecten maar een Agile werkwijze zonder projecten nodig heeft. Een continue flow met een toegespitste organisatie, bestaande uit groepen van Agile teams.

  Lees verder
 • Agile vs. Contract: gaat het samen?

  Een Agile manier van werken en contractafspraken met opdrachtnemers geven vaak aanleiding tot hoogoplopende discussies. 

  Lees verder
 • White paper - Datagedreven organisaties

  Alle organisaties werken met data. Sinds er computers zijn wordt er data digitaal opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Door de digitale beschikbaarheid van data en de toepassing van statistiek en algoritmes kunnen organisaties betere inzichten krijgen en betere beslissingen nemen. Wat verschillen datagedreven organisaties van organisaties die data hebben?

  Lees verder
 • White paper - Organisatieverbetering: van uitdagingen tot meetbare effecten

  Een digitale transformatie is meer dan het overgaan op agile werkwijzen en het digitaliseren van systemen, processen en procedures. Het vraagt vooral om een andere manier van denken en handelen, een cultuurverandering en een andere houding en gedrag van de medewerkers. 

  Lees verder
 • White paper - Rol van de architect in een digitale transformatie

  De toenemende digitalisering en de veranderingen in werkwijze hebben impact op de rol van de architect. In dit white paper wordt eerst kort ingegaan op de nieuwe werkwijze, vervolgens op de veranderingen in de rol en daarna op organisatorische veranderingen die ook impact hebben. 

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie