8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Het effectief meten van Agile teams (deel 2)

In het eerste deel van onze blog lag de focus op “waarom” teams inzicht willen geven in hun Agile volwassenheid. We hebben daarbij zowel gekeken vanuit het gezichtspunt van de organisatie als het gezichtspunt van de teams zelf. En de aspecten die een goed self assessment nodig heeft om de juiste acties te stimuleren en de typische valkuilen van (self) assessments daarbij zoveel mogelijk te voorkomen. In dit vervolg gaan we, op basis van deze eerdere verkenning, in op een model dat zoveel mogelijk de genoemde aspecten in zich heeft en daarmee antwoord geeft op de vraag “hoe” teams een goed inzicht kunnen geven in hun volwassenheid.

Wat is de kern van een Agile volwassen team? In onze ogen is dat een Agile team dat zo snel mogelijk waarde levert voor de business, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. Daarbij neemt het regelmatig de tijd om te verbeteren op basis van ingerichte feedbackcycli. Zowel het Agile Manifestoals de Scrum Guide staan in het teken van deze drie-eenheid en Hendrik Kniberg gaat in zijn onofficiële Scrum checklist zelfs zover om te stellen dat wanneer je proces prima is wanneer je deze drie aspecten hebt gerealiseerd.

Zo snel mogelijk waarde leveren voor de business realiseert een Scrum team door elke sprint een werkend product op te leveren dat de – voor dat moment – hoogste business waarde voor de business in zich heeft. Hoewel dit de primaire verantwoordelijkheid is van de Product Owner, maken zowel Agile als Scrum principes dit ook echt mogelijk. Denk hierbij aan de nauwe samenwerking met de klant, het mogelijk maken om laat in het proces wijzigingen door te kunnen voeren (die een hogere business waarde genereren) en best practices als het inzicht geven in het langetermijndoel middels een vision board of product canvas.

Scrum teams zijn erg strikt als het gaat om de kwaliteit van het opgeleverde product. Wanneer kwaliteit ondergeschikt wordt gesteld aan de snelheid waarmee functionaliteit wordt opgeleverd zijn de gevolgen daarvan binnen enkele sprints direct duidelijk. De productiviteit van een Scrum team keldert drastisch, omdat een aanpassing in één deel van het systeem tot gevolg heeft dat elders fouten ontstaan. Het is dan ook niet voor niets dat het Agile manifesto stelt dat alle betrokkenen bij het product promoten dat een constante snelheid over lange termijn essentieel is en continu aandacht voor technische excellentie en goed ontwerp daarbij centraal staan. Het ontwikkelteam maakt hierbij veelvuldig gebruik van best practices als decoupling, simplicity, refactoring en test driven development.

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing die uit gaat dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Hiervoor inspecteren Scrum teams zichzelf op regelmatige basis en richten op verschillende niveaus feedback cycli in. Zij geven zichzelf hiermee continu inzicht hoe het gaat en wat op basis van deze feitelijke waarnemen de beste vervolgstap of verbetering is. Hoewel Scrum teams een continue snelheid over langere termijn nastreven zien we hierbij wel dat zij de werkzaamheden, de resultaten en de voorspelbaarheid steeds beter kunnen uitvoeren.

SITUATIE EFFECTIVITEIT EXCELLENTIE SNELHEID
High performing Scrum team Hoog Hoog Hoog
In hoog tempo kwalitatieve producten maken waar niemand op zit te wachten Laag Hoog Hoog
Ruwe prototypes in productie zetten om snel aan de wens van de gebruikers te voldoen Hoog Laag Hoog
De meest perfecte producten maken waar gebruikers nog jaren op moeten wachten Hoog Hoog Laag
We weten wat de gebruikers willen, maar niet hoe we dat ooit moeten gaan leveren Hoog Laag Laag
We maken ooit “iets”, maar dat “iets” wordt wel helemaal geweldig ontwikkelt Laag Hoog Laag
Als iemand ons ooit kan vertellen wat we moeten doen, hacken we het in elkaar waar je bij staat Laag Laag Hoog
Waar zijn we mee bezig? Iemand? Hallo? … Laag Laag Laag

Samengevat zien we dat de volwassenheid van een team afhankelijk is van de mate waarin zij het continu het goede product leveren, het product ook goed leveren en zij middels feedback dit ook steeds beter weten te realiseren.

Hoe meet je de volwassenheid van een team op deze aspecten?

Hoe laat je teams nu van zichzelf bepalen waar ze staan? Een checklist op de Scrum Guide zou een indicator kunnen zijn. Heb je de drie rollen? Werk je in de vier voorgeschreven meetings? Leveren die de drie artefacten op? De praktijk laat vaak zien dat het afvinken van alleen deze zaken niet aangeeft of een team ook daadwerkelijk Agile is of Scrum volgt.

Blijkbaar zou je meer zaken op de lijst moeten zetten om een context te krijgen waarin het zinnig is om deze meetings te houden. Je kan dus naast vragen of de meetings, rollen en artefacten er zijn, vragen of ze ook gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Je kan dus vragen of een Daily Scrum ook daadwerkelijk een meeting is van het Ontwikkelteam en niet die van een Product Owner. Ook kan je vragen of een Sprint Review inderdaad als resultaat heeft dat feedback van stakeholders verwerkt is in de Product Backlog.

Toch mis je hierbij nog steeds een stuk context. Je past namelijk de regels van Scrum toe, je weet nu ook waarom, maar je moet je ook bewust zijn of deze stappen ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen waar ze voor bedoeld zijn. Dan krijg je ook nog aspecten die van invloed zijn op je manier van samenwerken en die misschien minder tastbaar zijn, maar wel zichtbaar zijn in typische high performing teams. Denk hierbij aan de sfeer en wederzijds respect tussen de teamleden.

Het is kennelijk dus belangrijk om zowel feitelijke waarnemingen als ook de context in de zelfevaluatie op te nemen. Dan is het nog de vraag hoe de verschillende aspecten door het Scrum team worden geïnventariseerd. Het met een team doornemen van deze aspecten geeft al richting aan een discussie over de items op de lijst en in hoeverre ze van toepassing zijn op het team. Er is dus al aandacht voor eventuele stappen die het team zou kunnen nemen om zich te verbeteren. Het faciliteren van deze discussie binnen het team is waar bijvoorbeeld de Spotify Squad Health Check erg sterk in is. Maar deze variant biedt juist weer minder inzicht in de context en de volwassenheid over teams heen.

Wij hebben gekozen om een wat uitgebreidere checklist samen te stellen die zich juist focust op het empirisch kunnen meten van verschillende aspecten op verschillende contextuele niveaus. Dus niet alleen of een rol aanwezig is of een meeting wordt gehouden, maar ook of het doel van de rol dan wel meeting wordt bereikt. En of de aspecten van een high performing team goed meetbaar zijn. Door de vragen eenvoudig meetbaar te maken en alleen met ja of nee te beantwoorden krijgt een team snel inzicht in waar het nu staat. Hieronder vind je een uitsnede van de checklist die we voor de self assessments gebruikten.

In de uitvoering gebruiken we deze checklist op een tweetal manieren. Of de checklist wordt gezamenlijk met het team doorgenomen, waardoor eventuele discussies direct worden gevoerd of wordt de checklist door de afzonderlijke Scrum team leden ingevoerd, waarna eventuele discussiepunten met het team worden doorgesproken.

Hoe presenteer je de resultaten van een team op deze aspecten?

De items op de checklist zijn in enige mate van invloed op één of meer van de eerder genoemde factoren. Het hebben van een visie zal veel invloed hebben op het feit, of we het goede product bouwen (effectief). Pair programming heeft een grote invloed het verkorten van je feedbackloops (snelheid) en ook op je technische staat (excellent). In hoeverre een bepaald item van invloed is, is een mooie discussie waard binnen het team. Als de checklist bijgewerkt is met deze waarde per item, kunnen we de huidige volwassenheid plotten op een diagram.


Dit diagram geeft de interactie tussen de drie factoren goed weer. Het laat helder zien dat volwassen teams streven naar de juiste balans tussen deze factoren. Het gaat bij het vergroten van de volwassenheid in eerste instantie niet om het maken van grote stappen, maar juist over de richting van de stappen. Kan je niet beter een betekenisvolle kleine stap in de goede richting zetten, dan een betekenisloze grote stap de verkeerde kant op?

Daarnaast worden de individuele items op de checklist losgekoppeld van de onderliggende factor. Want zoals we in onze eerste blog al hebben aangegeven willen we voorkomen dat we over gaan op micromanagement van individuele aspecten, maar juist focus willen hebben op het resultaat van deze individuele aspecten. Door deze loskoppeling zien we dan ook dat de discussie meer gaat over de vraag hoe we als team effectiever kunnen worden of juist hoe we sneller de producten kunnen gaan leveren.

De sweet spot is de plek waar de de drie factoren overlappen en ook de plek waar je als team wilt zitten. Wanneer de checklist is bijgewerkt met een waarde per item, kunnen we de huidige volwassenheid direct plotten op dit diagram. Hierbij kun je naar behoefte nog onderscheid maken tussen het effect dat verschillende items op de checklist hebben. Bijvoorbeeld door items die tot de kern van Scrum behoren een zwaarder gewicht te geven dat items die zichtbaar zijn bij high performing teams of juist meer gekenmerkt worden als best practice.

Door de omvang van de te plotten cirkel afhankelijk te maken van de mate van volwassenheid, wordt ook snel duidelijk waar het team staat in hun reis om te groeien in hun Scrum volwassenheid. Hiermee ziet het team ook de effecten van hun inspanningen wanneer ze de self assessment op een later tijdstip nogmaals uitvoeren. En zien zij zowel of hun acties hebben geleid tot een betere balans tussen de verschillende factoren en in de groei van zichzelf als Scrum team.

Meten is interessant, maar hoe nu verder?

Het plotten van de resultaten in een overzichtelijk model maakt een eventuele onbalans inzichtelijk, zowel voor het team als de organisatie. Zeker wanneer er meerdere team worden gemeten, wordt al snel duidelijk hoe een organisatie betere support kan geven aan de teams. Ligt dit op het vlak van effectiviteit, dan is het goed om te kijken hoe de visie en ideeën vanuit de business beter naar de Scrum teams kan worden vertaald. Ligt dit juist meer op het vlak van excellentie dan kan worden gekeken welke kennis, kunde en / of hulpmiddelen aan de teams geboden kan worden.

Voor de teams zelf worden de resultaten besproken tijdens de retrospectives en krijgen zij inzicht waar de geïnventariseerde verbeteracties toe moeten leiden. Het model kan daar ook ondersteuning bij bieden. Doordat we van alle items weten welke de grootste invloed hebben op de verschillende factoren geeft het model ook suggesties welke stappen het meeste resultaat hebben op het bereiken van de sweet spot. Dit hebben wij gerealiseerd door de top 3 tips weer te geven onder het diagram.

Middels deze vorm van self assessments krijgen zowel de Scrum teams als hun organisatie inzicht in de volwassenheid van de afzonderlijke Scrum teams en de uitdagingen waar deze Scrum teams voor staan. Door deze wijze van presenteren wordt het gesprek zoveel mogelijk gestuurd op de te bereiken doelen in plaats van de afzonderlijke acties. Dit biedt maximale ruimte voor de teams om zichzelf te verbeteren op een wijze die goed bij hun past.

Ook interessant

Bekijk hier ons uitgebreide opleidingenaanbod op het gebied van Agile en lees hier meer Agile gerelateerde blogs.

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • Cibit biedt online interactief leren

  Vanuit onze Academy proberen we de normale leerprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan en we hebben gezien dat dit heel goed kan door onze trainingen online te geven en interactief aan te bieden. Ook onze in-company trainingen bieden we vanaf nu online aan.  Lees verder
 • Dit is waarom Business Intelligence draait om mensen (en niet alleen om techniek)

  Business Intelligence staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Welke expertise is essentieel om er effectief mee aan de slag te gaan? Edward Blom vertelt hoe je Business Intelligence verder brengt.

  Lees verder
 • Mass optimization: Customer Journey Mining 2.0

  In de wereld van Digitale Transformatie hoor je veel buzzwords en nieuwe termen. Eén daarvan is de Customer Journey (Mapping), ofwel het inzichtelijk maken van de klantreis. 

  Lees verder
 • Top 6 tips voor een energieke thuisleerdag

  Nu je verplicht thuis zit is het voor sommigen de uitgelezen kans om de tijd zinvol te besteden aan een goede training. Het klinkt aanlokkelijk, geen reistijd, geen dresscode, geen kantoortuin. Maar vergis je niet. 

  Lees verder
 • Hoe maak je als IT-architect echt het verschil?

  Bij effectieve IT-architectuur draait het allang niet meer alleen om de techniek, zegt business consultant en architect Aris Pierweijer. "Op het moment dat je als IT-architect kunt aansluiten op de belangen en drijfveren van de ander kom je daadwerkelijk tot resultaten."

  Lees verder
 • Advies bij het effectief inzetten van jouw opleidingsbudget

  Het laatste kwartaal van het jaar betekent vaak sprintjes trekken, projecten afronden en rennen van hot naar her, waardoor het lastiger wordt om focus te behouden en na te denken over wat er nou echt belangrijk is. In deze tijd vergeten we ook vaak dat we nog opleidingsbudget (over) hebben. 

  Lees verder
 • Cibit Academy: het belang van competentieontwikkeling

  De crisis heeft ons dus versneld geleerd wat we al wisten: het vergroten van vaardigheden is van groot maatschappelijk belang.

  Lees verder
 • Dit is waarom CISSP je loopbaan in informatiebeveiliging verder brengt

  Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is wereldwijd een van de belangrijkste certificeringen in de informatiebeveiliging. Met een intensieve CISSP-training ben je optimaal voorbereid op het examen en klaar om een nieuwe loopbaanstap te zetten, vertelt trainer, coach, adviseur en docent Mark Tissink. 

  Lees verder
 • Uitbreiding SAFe training portfolio

  cibit academy introduceert drie nieuwe trainingen: SAFe for Government, SAFe for Architects en SAFe DevOps.

  Lees verder
 • Mogelijkheden voor zowel online als klassikaal leren bij cibit academy

  Inspearit biedt al haar trainingen online aan tot 1 september. In overleg geven wij onze trainingen ook voor 1 september weer klassikaal. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 

  Lees verder
 • Haal meer uit een groep met Creatief Denken en Deep Democracy

  Veranderen doe je niet alleen, besluiten doe je niet alleen, en de beste ideeën bedenk je ook niet alleen maar in interactie met anderen.

  Lees verder
 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • Agile productiviteit

  Agile kan een enorme boost geven in de productiviteit.

  Lees verder
 • De terugkeer van de enterprise architect

  Arwin van den Bos blogt: "In een wereld waarin solutions vooral agile ontwikkeld worden, lijkt de architect overbodig. Dat blijkt echt niet zo te zijn, maar z'n rol verandert wel."

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Over apen, leiderschap en betrokkenheid

  Op 23 januari vond bij inspearit | cibit academy een kennissessie plaats over apen, leiderschap en betrokkenheid.

  Lees verder
 • Kennissessies bij inspearit | cibit academy

  In nauwe samenwerking met de Management of Change Community organiseert  inspearit | cibit academy in 2018 een reeks van kennissessies voor alle (oud)cursisten en klanten van inspearit | cibit academy en belangstellenden.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Back to Basics

  In deze blogpost kijken we naar de complexiteit van het toevoegen van Inspect & Adapt binnen bestaande organisaties en gaan we daarom terug naar de absolute basis van een lerende organisatie.

  Lees verder
 • Hoe overleef ik een digitale transformatie? Deel 4: Treinreis of eindstation?

  Ik zie veel organisaties worstelen met dat “digitaal worden”. Wat betekent dat? Wat zijn de gevolgen? Wie moet ik aannemen? Van wie moet ik afscheid nemen? Is het echt zo erg? Is het “all or nothing”?  Deze keer probeer ik een antwoord te formuleren op de vraag: “Waarom eigenlijk?”.

  Lees verder
 • Hoe overleef ik een digitale transformatie?! (Deel 3)

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie? Vandaag één van de lastigste aspecten in die transitie: over team diversiteit.

  Lees verder
 • Agile Consortium - Belonen? Dat doe je zelf!

  Tijdens het Agile Consortium op 2 november j.l. heeft inspearit een workshop gegeven waar in het paradigma Agile HR werd belicht. Lees verder.

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Het effectief meten van Agile teams (deel 1)

  Als het gaat om het inzichtelijk maken van de volwassenheid van Agile teams, zitten Agile coaches veelal tussen twee vuren ingesloten. Aan de ene kant hebben zij "de organisatie" die graag wil weten hoe hun Agile teams het doen en aan de andere kant "de Agile teams" die zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hun continue verbetering.


  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen blogt over de laatste van de vijf ontwikkelingsfasen om van Scrum team door te groeien naar een Agile organisatie.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Wat inspireert jou?

  Deze maand beginnen we met een nieuwe reeks van korte artikelen over wat ons bij inspearit | cibit academy inspireert. Op deze manier maak je (persoonlijk) kennis met onze collega's. Lees deze keer over Wibo, Business Development Manager.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Wat Agile teams kunnen leren van de American Football World Champions

  Marco de Jong ziet 10 belangrijke lessen voor Agile teams in de successen van zijn favoriete Football team.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Architectuurplaten maken – kunst of discipline?

  Arwin van den Bos blogt over de valkuilen bij het maken van een architectuurplaat.

  Lees verder
 • De noodzaak van een lerende organisatie

  Hoe beter je als organisatie kunt leren, hoe effectiever je in staat bent om te plannen. Het lerend vermogen van jouw organisatie staat gelijk aan de wendbaarheid van jouw organisatie. In deze serie van blogs kijken we daarom naar de essentiële aspecten van het creëren van een wendbare, lerende organisatie.

  Lees verder
 • Zin en onzin van documentatie

  Willen jullie meer of minder documentatie? Minder! Minder! Minder! Lees verder.

  Lees verder
 • Architectuur veert weer op!

  In november vond het jaarlijkse LAC congres plaats. "Meestal kom ik terug met de conclusie: er waren wel enkele aardige presentaties, vele bekende gezichten, prima verzorgd. Dit jaar was het echter anders", blogt Serge Bouwens. Lees verder.

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • “Hoe laat gaan we verder met die transformatie?”

  Als we a priori al geen tijd kunnen maken voor een vervolgafspraak en/of er moeilijk over doen, is de transitie gedoemd te mislukken. In deze blog vind je een en 5-stappenplan om een vast moment in de week te selecteren.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • Decision Driven Architecture

  Met een Decision Driven Architectuur ben je in staat optimaal mee te leven met wat de organisatie belangrijk vindt, nu én in de toekomst. Dat lijkt me een vereiste in deze agile tijden blogt Serge Bouwens.

  Lees verder
 • Versterk je leerrendement met persoonlijke coaching!

  Het leren stopt niet nadat je het klaslokaal hebt verlaten. Sterker nog, 70% van het leren gebeurt op de werkvloer.

  Lees verder
 • Aftrap van onze opleiding Data Science

  Afgelopen week hebben we onze allereerste opleiding Data Science gehad. Deze op theorie gestoelde maar vooral praktisch toepasbare training (in hippe termen, een hands-on crash course) gaat de diepte in op grondig en effectief analyseren van data om er competitieve voordelen mee te behalen.

  Lees verder
 • Wij nemen jouw privacy serieus!

  Lees onze aangepaste privacy policy.

  Lees verder
 • Kaartenhuis ingestort, wat dan?

  Wil jij weten met welke kaarten jij je toekomst kunt bouwen? Lees dan verder! 

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • About learning

  Learning is a continuous process. Even when you are not aware, you are learning. We all know you learn most by doing. 

  Lees verder
 • Kortingsactie van cibit academy: tijdelijk 50% korting op Agile en Scrum trainingen

  Met een kortingsactie speelt cibit academy in op de groeiende vraag naar kennis over Agile en Scrum. We geven tijdelijk 50% korting op onze Agile & Scrum Essentials, Scrum Master en Product Owner trainingen.

  Lees verder
 • Omgaan met digital business

  Eerst maar eens bepalen hoe volwassen je bent en of je continu kunt en wilt transformeren blogt Stephen van den Berg.

  Lees verder
 • Nieuwe opleidingen in het verschiet bij cibit academy

  cibit academy houdt de behoeftes van de business en IT nauwlettend in de gaten. Inspelend op de uitdagingen van agile zullen wij nieuwe trainingen ontwikkelen die oplossingen bieden voor moeilijkheden bij agile en verandering (denk aan bijvoorbeeld verandermanagement).

  Lees verder
 • Welke skills zijn nodig om de komende 10 jaar relevant te blijven op de arbeidsmarkt?

  De arbeidsmarkt en haar benodigdheden zijn aan het veranderen. De University van Kent en het Institute for the Future maakten twee infographics die laten zien hoe de skills die nu nodig zijn de komende 10 jaar zullen veranderen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in Scaled Agile Framework SAFe 4.6?

  Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, versie 4.6 van het SAFe framework is net uitgekomen en laat zien dat SAFe continu in ontwikkeling is.

  Lees verder
 • Agile Leadership: de oorsprong van leiderschap

  Traditionele vormen van leiderschap en management bewijzen zich steeds meer als autoritaire controle die kwaliteit en arbeidsvreugde in de weg zitten. Wat we nu nodig hebben is agile leiderschap dat aansluit op agile manieren van werken.

  Lees verder
 • Coaching als onderdeel van trainingen bij cibit academy

  cibit academy biedt nu een stuk persoonlijke coaching en advies aan opvolgend aan Agile trainingen. Schrijf je in voor een van onze trainingen en ontvang advies en persoonlijke coaching gericht op jouw praktijk!

  Lees verder
 • Vragen stellen leidt tot innovatie

  Educatie is een leerling in staat stellen een begrip te vormen van hoe een proces verloopt, waarbij de leerling met een zekere afstand een proces of object, de componenten ervan en hun onderlinge relaties beschouwt. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk kunnen we de vinger daadwerkelijk leggen op wat educatie is.

  Lees verder
 • De essentie van educatie is begrip

  Leren is een fundamenteel proces van educatie. Alleen is educatie niet altijd wat plaatsvindt als we iets moeten leren. Je kunt iets leren, maar leren heeft niet altijd met educatie te maken. Wat is educatie dan wel? 

  Lees verder
 • Improve Quality Services en cibit academy gaan samenwerking aan

  Improve Quality Services B.V (Improve), dochter van ICT Group NV (ICT), en cibit academy (cibit), onderdeel van inspearit, gaan een samenwerking aan om een deel van elkaars trainingen aan hun klantenkring aan te bieden.

  Lees verder
 • ​Het jaar 2016 is een goed jaar

  Tevreden klanten, cursisten en een goed resultaat


  Lees verder
 • Leren is hard werken!

  Voor veel organisaties is het volgen van een opleiding een extraatje: iets dat je als medewerker mag doen als je een beloning verdiend hebt. Aan de andere kant van het spectrum zitten organisaties waarbij opleiden een verplichting is: iets dat je moet doen om bij te blijven en je budget uit te nutten. 

  Lees verder
 • ​Continuous transformation

  Stephen van den Berg blogt: De constante factor voor het transformatievermogen ligt in het proces: agility is de grote motor voor continuous transformation.

  Lees verder
 • Mind over Matter

  Een transitie naar agile begint vaak met het opleiden van mensen in de rollen, gebeurtenissen en producten vanuit een agile framework. Na de initiële opleiding worden onderling afspraken gemaakt, hulpmiddelen uitgerold en gaan de teams vol energie aan de slag.

  Lees verder
 • De kracht van visuele feedback

  Visuele feedback (of visual management) is één van de meest zichtbare onderdelen binnen organisaties en wordt binnen een Lean omgeving meestal als één van de eerste onderdelen ingericht.

  Lees verder
 • Lean kan niet mean zijn

  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: Lean gaat niet samen met mean. Punt.

  Lees verder
 • ​Hoe overleef ik een digitale transformatie?! (Deel 2)

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie?


  Lees verder
 • ​Hoe overleef ik de Digitale Transformatie?!

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie?

  Lees verder
 • Planning poker instructievideo

  Karel van de Meent geeft in de onderstaande video in vijf minuten een beknopte uitleg over de techniek van planning poker. Ook geeft hij enkele tips uit de praktijk.

  Lees verder
 • Het einde van de projectmanager

  Een organisatie was al jaren bezig met een project om een oud systeem te vervangen door een nieuw systeem dat future proof moet zijn. Met meer dan 50 man werd er hard gewerkt. In de loop der tijd zijn er veel projectleden gewisseld, waaronder ook meerdere keren de projectmanager.

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie