TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?


Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken. Bij uitdelen zie je dat gewicht als het ware al neerdalen op de cursisten. "Moeten we dat allemaal leren?" En dan komt een tweede doos nog met Study Guides. "Wat! Tientallen meerkeuzen vragen over een plancyclus met 8 fasen? Dat is toch waterval? Big Up Front Design? We gaan bij onze organisatie voor agile tegenwoordig!" De motivatie daalt bij sommigen tot een dieptepunt. En dan zijn we nog niet eens echt begonnen. Gelukkig komt dat altijd weer goed.

"De moeder aller architectuurmethodes"

TOGAF is ooit met bombarie neergezet als "de moeder aller architectuurmethodes" en gezien het nog steeds stijgend aantal gecertificeerden "straalt" dit "radioactief" materiaal blijkbaar nog steeds. Of in ieder geval blijkt het hoogst besmettelijk. Maar past dit wapen echt nog wel in deze tijd? Het kost mij altijd weer enige tijd om de groep TOGAF ook in een moderne agile setting op waarde te leren schatten en de motivatie weer terug te brengen in de groep. Dit is mijn verhaal dat ik zal besluiten met vier concrete tips die je helpen het TOGAF materiaal "verrijkt" toe passen in jouw organisatie.

Agile werken is wat gevraagd wordt in de huidige organisaties, samenleving en economie. Eerst al je architectuurgedachten in een Roadmap, Referentie Architectuur of PSA vastleggen en die "over de muur" gooien naar management of ontwikkelaars, die tijd is dus echt voorbij. De tijd van hele dikke rapporten ook. Het TOGAF boek beschrijft tot in groot detail processtappen met in logische volgorde uit te voeren stappen, "elegant" genummerd A tot en met H, die je precies vertellen wat op welk moment te doen als architect, wie te betrekken, welk architectuurproduct te maken, welk assessment te doen etc. etc. Is dat strijdig met agile?

'Foute' interpretaties van TOGAF

Het is erg gemakkelijk om TOGAF 'fout' te interpreteren. Dan zou je bijvoorbeeld:

 • Elk genoemd stapje dus ook precies zo en 100% compleet moeten gaan doen.
 • Focussen op (lijvige?) documenten die moeten worden opgeleverd.
 • Na elke stap een handtekening vragen en niet meer terugkomen op besluiten, ze in beton gieten.
 • Er allemaal een gigantische exercitie van maken.
 • Alles eerst helemaal tot in detail uitkauwen en dan pas gaan implementeren.

Toegegeven, zo geïnterpreteerd ziet het er allemaal best wel triest uit voor TOGAF. Dan zou het inderdaad een nogal "non-agile" methode zijn die flink tegen het manifesto (http://agilemanifesto.org/) in gaat. Maar al bovenstaande interpretaties staan nergens in TOGAF.

TOGAF en Agile gaan hand in hand

Zo dient TOGAF in de praktijk niet te worden toegepast. Naar mijn ervaring, juist ook door heel bewust het TOGAF stappenplan als architect toe te passen bij flink wat organisaties, is het juist een fantastisch hulpmiddel om "de dingen juist te doen", ook in het gedachtengoed omtrent het manifesto. TOGAF hamert er allereerst steeds op te vertrekken vanuit de business en in veel dialoog met de business: sterker nog, zonder een expliciete opdracht en betrokkenheid "mag" een architect van TOGAF feitelijk niet eens starten. Luisteren en communiceren dus. En daartoe dus al vroegtijdig die stakeholders inventariseren en hun concerns en scenario's echt leren begrijpen, dat is wat TOGAF voorschrijft. Niet holder-de-bolder dus maar meteen over technologie gaan beslissen en daarbij wellicht ook nog eens onbezonnen keuzes maken. Dingen doen in lijn met de strategie van je organisatie. En heel veel en subtiel itereren, want TOGAF beschrijft vele manieren om "van grof naar fijn" te gaan, stapjes terug te doen of zaken aan te passen. TOGAF promoot te denken in niveaus van fijnheid (wellicht vergelijkbaar met de epics en user stories uit SAFe?). Eerst maak je een beknopte strategische architectuur. Van daaruit kun je al meteen met bepaalde zaken aan de slag, maar andere delen moet je wellicht nog weer verder opdelen en een extra loop gunnen. Dat geeft je heel veel flexibiliteit om snel te gaan implementeren waar het kan. En TOGAF is daarnaast een prima hulpmiddel dat je helpt na te denken wie te betrekken in welke fase. Communiceren wederom! En ook expliciet stil staan bij het feit dat je de juiste verandervoorwaarden moet creëren of die in ieder geval moet toetsen.

Met TOGAF implementeer je daarnaast bewust processen en governance mechanismes in je organisatie die over projecten heen kijken om beslissingen te nemen die de flexibiliteit van je organisatie en landschap waarborgen. Elke grotere organisatie en IT-afdeling weet dat het zonder regie bijklussen uiteindelijk leidt tot een hopeloos verknoopt landschap dat al inflexibeler en duurder wordt. De gewenste agility van de organisatie gaat daar zeker aan onderdoor. Ook zo bezien is TOGAF er dus juist voor om agile te worden en te blijven. Dus geen lokale sub-optimalisaties in de waan van de dag of loslopende teams, maar in sync blijven met die stip op de horizon, die overigens best mag bewegen en enigszins vaag kan blijven.

4 tips voor TOGAF in een Agile omgeving

Radioactief materiaal is heel gevaarlijk. In de foute handen wordt het materiaal een vreselijk terreurwapen. Alles moet dan volgens procedures, rangordes en met militaire precisie worden uitgevoerd omdat 'het van TOGAF zogenaamd zo moet'. De processen worden al zwaarder en gefragmenteerder en je moet wel mee in die template wapenwedloop, want iedereen doet TOGAF, of eist van elkaar zogenaamde TOGAF documenten en werknemers met TOGAF diploma's. Maar toegepast in een agile setting bevat het dus juist zeer waardevolle middelen om je te helpen in je werk als architect en verraderlijke plekken in je organisatie te bestralen. Verruil TOGAF dus niet zomaar voor "een andere methode" die het volgens zeggen "wel gaat doen". Gebruik of combineer TOGAF met verstand. Hierbij mijn verrijkende tips:

 1. Laat een TOGAF plancyclus nooit langer dan 1 tot maximaal 2 maanden duren (doorlooptijd!). Zo voorkom je te gedetailleerde plannen (BUFD), uit de pas gaan lopen met de werkelijkheid en gold-plating. Natuurlijk mogen je gemaakte plannen best verder vooruit kijken, dus een strategisch roadmap opleveren voor de komende 3 jaar is wat mij betreft heel erg prima, maar stel die dus wel snel op. Misschien klinkt 2 maanden hiervoor veel te lang voor iemand die Scrum gewend is, maar voor een dergelijk strategische document moet je met veel mensen uit de top praten en die agenda's zitten gewoonweg propvol. Het is niet anders.
 2. Betrek in alle fasen intensief je stakeholders en verdeel architecten daarbij niet teveel in hokjes per fase. Zorg ook voor een architect die in alle fasen meeloopt als 'rode communicatie draad'. Besteed als architect minimaal 50% van je tijd aan interviewen, overleggen en reviewen met stakeholders. En daarmee bedoel ik niet enkel met collega architecten, maar juist met de management, afdelingshoofden, operatie, portfoliomanagement, dozen schuivers etc.
 3. Schrijf geen (dikke) documenten, maar streef naar plaatjes met beknopte toelichtingen. Voor technische zaken naar je ontwerpers kun je heel efficiënt werken met visualisaties in bv UML of ArchiMate. Voor andere stakeholders gebruik je schetsen en informele, informatieve en aantrekkelijke landschapsfoto's gemaakt in bijvoorbeeld Visio, vaak vergezeld van wat beknopte tabellen in Excel. Als het maar begrijpelijk is voor je stakeholders en ze betrokken zijn! De rest licht je mondeling toe, veel effectiever dan via papier en ze zijn je dankbaar.
 4. Gooi nooit maar dan ook nooit iets over de muur: in geen enkele fase en al helemaal niet in de implementatiefase. Regel dus intensieve betrokkenheid bij de uitvoering en zorg dat je de mensen kent. Zo hoor je ook weer wat er van al je plannen is geworden in de weerbarstige praktijk.

Dus hoeveel 'straalt' dat TOGAF materiaal nog anno 2014? Ik schat de halfwaardetijd van niet-verrijkt TOGAF op best nog wel enkele jaren, al was het maar door de certificeringsmotor, maar verrijkt met agile inzichten gaat de kern echt nog vele tientallen jaren mee!

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Het fysieke Kanban of Scrum bord

  Is er in een wereld met verregaande automatisering nog wel ruimte voor fysieke Kanban of Scrum borden? Dat is een vraag die ik mij regelmatig stel.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 2) - 'Solution intent’

  In dit tweede deel van mijn serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreek ik een voor mij ondergeschoven kindje in agile: ‘Solution intent’.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 3) - Meer flexibiliteit met het 'Spanning palette'

  Brian Teunissen vertelt over het palet aan resources en items binnen SAFe die niet aan één team kunnen worden toegewezen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 4) - Kanban op alle lagen

  De definitie van Kanban uit wikipedia luidt: Kanban (van het Japanse kan ‘visueel’ en ban ‘kaart of bord’) is een concept gebruikt in lean manufacturing en just-in-timeproductie.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 6) - Foundation layer

  SAFe 4.0 leunt op fundamenten zoals Lean and agile leaders en Communities of Practice, maar ook Core values en SAFe principles. Brian Teunissen licht deze toe.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 7) - Multiple portfolio’s

  In het 7e en laatste deel van de serie blogs over SAFe 4.0 gaat hij in op "Multiple portfolio’s". Een nauwelijks te vinden, maar significante aanvulling op het framework.

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • De zwaluw die wél zomer maakt

  ‘Agile werken’ en ‘Scrummen’ worden steeds breder in de organisatie toegepast. Dat leidt tot doelgerichte zelforganisatie die berust op autonomie, meesterschap en zingeving.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Eerste antipatronen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen vertelt over hoe in de praktijk de voordelen van SAFe worden ondermijnd door drie grote antipatronen.

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Jongen, ben jij wel bang genoeg?

  Eric Nieuwland blogt: "Informatiebeveiligers zijn soms lastige zeurkousen. Uit angst voor incidenten zeggen ze al 'nee' voor ze begrijpen wat je wilt. Dat kan anders."

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen blogt over de laatste van de vijf ontwikkelingsfasen om van Scrum team door te groeien naar een Agile organisatie.

  Lees verder
 • Pak die banaan!

  Blog van Brian Teunissen over het veel eenvoudiger budgetteren bij scaling agile.

  Lees verder
 • Melk produceren of poepscheppen

  Blog van Brian Teunissen over de productiviteit van Agile teams.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Luitenant Borgers

  Alhoewel je het uit de titel waarschijnlijk niet direct zult halen, deze blog gaat 'dus' over het schalen van Agile teams. De volhardend lezer beloon ik met concrete ideeën hoe mensen aan te zetten om een goed lopend team van teams te vormen.

  Lees verder
 • Ga goed voorbereid 2017 in!

  Ga goed voorbereid 2017 in! Je ontvangt nu nl. 17% korting op alle opleidingen die nog in 2016 gepland staan.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Het architectentheekransje

  Hier volgt een sprookje over een kennisgroep van architecten. Je kent ze wel, die clubjes die eens in de tijd bijeenkomen om gezamenlijke visies, strategieën en concrete doelen te definiëren en dan uit elkaar gaan om van alles te realiseren. Dit verhaal vertelt over hun Ups en Downs. Totdat ze samen nieuwe manieren van werken ontdekten. Herken je zaken? Doe er je voordeel mee!

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Het "Juniper effect"

  Op 21 december 2015 liet Juniper (leverancier van o.a. firewall producten) weten dat ze ongeautoriseerde code hebben ontdekt, die door kwaadwillende als een backdoor kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat via backdoor om versleutelde VPN verbindingen af te luisteren en/of toegang te krijgen de firewall een SSH verbinding te krijgen door middel van een ingebakken wachtwoord.


  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • Rokjesdag voor architecten

  Waar gebeurd. Aan een door mij onlangs gegeven training voor architecten nam zowaar een vrouw deel. In mijn praktijk is dat behoorlijk zeldzaam! Gedurende de lunch dacht ik: daar wil ik wel iets meer van weten. We raakten aan de praat en ik vroeg naar haar rol.

  Lees verder
 • Round Table Scaling Agile zeer succesvol

  Op 5 oktober jl. vond op het landgoed ‘Zonheuvel’ een Round Table plaats met als thema: ‘Scaling Agile: Boardroom besluit of IT feestje?” O.l.v. Marco de Jong en Brian Teunissen werd deze vraag bediscussieerd door 16 genodigden van uiteenlopende organisaties.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • LeSS principes leggen de basis voor het Scaled Agile Model bij de Nationale Politie

  inspearit heeft samen met de Nationale Politie een agile samenwerkingsmodel ontwikkeld gericht op snelheid en wendbaarheid in een continue verbetercyclus.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 1) - 'Value Stream'

  In dit 1e deel van een serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreekt Brian de meest significante vernieuwing van deze versie; de 'Value Stream' laag.

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Round Table “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”

  Op donderdag 29 juni vond in Kasteel Sterkenburg een geslaagde Round Table discussie plaats rondom het thema “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”.

  Lees verder
 • Kerstwensboom

  December is dé maand om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de toekomst. Maar ook om iets bijzonders te doen voor een ander. Wie in jouw omgeving wil jij verrassen met een opleiding naar keuze bij cibit academy?

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • (ISC)² vernieuwt CISSP examen

  Belangrijk nieuws voor iedereen die aan het leren is voor het (ISC)² CISSP examen. Lees verder.

  Lees verder