8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

Ontwikkelingsfase 5: Bedrijfsbrede product- of domeinafdelingen (terug naar de silo!)

overzicht

In mijn blog over 'Ontwikkelingsfase 4: 'DevOps binnen IT' heb ik toegelicht wat de voor- en nadelen zijn van het samenvoegen van de development en operations afdelingen in zogenaamde domeinafdelingen. Voor zover deze stap opportuun is, zal deze weer meer rendement opleveren dan als men operations en development apart heeft gestructureerd.

In dit laatste deel gaan we met name kijken naar de eeuwigdurende beweging tussen centralisatie en decentralisatie van de IT en de drijfveren daar achter. Een nieuwe drijfveer om te decentraliseren lijkt nu het creëren van de ultieme agile organisatie. Een decentrale organisatie zou namelijk sneller kunnen reageren of zelfs anticiperen op veranderingen in haar omgeving. Maar zal dat ook echt kunnen werken? Ondanks dat ik nog geen organisatie ken, die zo is georganiseerd, ga ik een poging wagen om te onderbouwen waarom dit voor het creëren van een agile organisatie een goede laatste stap zou kunnen zijn.

In deze blog betrek ik de onderwerpen sociotechniek en holocracy.

Hierna ter referentie de ontwikkelingsfasen nog een keer op een rij:

 1. Iteratief werken binnen projecten in de matrix
 2. Virtuele productteams over functie afdelingen heen
 3. Fysieke productteams, al dan niet virtueel aangevuld met Ops
 4. DevOps binnen IT
 5. Bedrijfsbrede product- of domeinafdelingen

Dit is de 5e blog in een serie van 5, over de 5e agile volwassenheidsstap.

Sociotechniek, de jaren 50 herleven!

Uit wikipedia:

De sociotechniek is volgens Frans van Eijnatten een "toegepaste wetenschap die zich beijvert voor het verbeteren van het functioneren van zowel mens als organisatie door middel van aanpassing of fundamenteel herontwerp van werkprocessen en organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken"

Ulbo de Sitter is de grondlegger van de sociotechniek in Nederland en vat de kern van de sociotechniek samen als: "complexe taken in een eenvoudige organisatie in plaats van eenvoudige taken in een complexe organisatie". Dit in relatie tot een op dat moment aanwezige behoefte aan meer slagvaardigheid van organisatie naar de afzetmarkt en dienstverlening enerzijds. En anderzijds een betere aansluiting te krijgen naar de arbeidsmarkt. Beter en hoger opgeleide medewerkers zoeken interessantere banen dan op dat moment voorhanden waren.

Toepassing

Belangrijke bijdragen vanuit de sociotechniek aan de vormgeving van organisaties zijn de begrippen:

 • hele taakgroepen (later: zelforganiserende teams!);
 • stroomsgewijs produceren (lees: business domeingewijs, value streams!);
 • productiestructuur en besturingsstructuur (Er wordt productgericht gewerkt i.p.v. projectmatig, hiertoe wordt de besturing tevens aangepast);
 • integrale organisatievernieuwing, dat in Nederland haar oorsprong vindt bij de Stichting NKWO en de Adviesgroep KOERS (zie ook holocracy);
 • kwaliteit van de organisatie, kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de arbeidsverhoudingen (zie ook de intrinsieke motivatoren van Dan Pink).

Hoezo agile werken in ' Value Streams'? Al vlak na de Tweede Wereldoorlog was er schijnbaar een stroming in Nederland die het aantrekkelijk maken van intelligent werk boven massaproductie promootte. In de daarop volgende jaren zijn bedrijven weer meer het traditionele efficiency denken gaan aanhangen (software ontwikkeling als lopende bandwerk). Dit versus de wisselwerking tussen mens en organisatie en met name flexibele inzet van mens en organisatie. Blijkbaar werd toen al voor het vereenvoudigen van de organisatie gepleit, en dat is precies hetgeen ik in dit laatste deel van de blogserie tevens wil promoten.

De eeuwigdurende golfbeweging van centralisatie en decentralisatie van de IT en business organisatiestructuur versus de architectuur (IT landschap)

Centralisatie en decentralisatie kun je op meerdere aspecten betrekken. In deze blog kijken we naar de organisatie structuur (vereenvoudigen analoog value streams) en het IT landschap.
We weten nog wel dat IT binnen de business afdelingen ontstond doordat medewerkers allerlei Excel-achtige applicaties produceerden om hun eigen taken te verlichten. Op den duur werd dit ononderhoudbaar, er was geen documentatie van, en het was foutgevoelig. Dat was onder andere reden om het IT landschap te centraliseren, naast het kostenaspect. Total cost of ownership dreef architecten ertoe om dezelfde applicatie voor alle business domeinen voor te stellen. Dit leidde tot horizontalisatie van het IT-landschap, daar waar de business domeinen er verticaal op staan.

figuur 1

Figuur 1. Waardestromen voor business producten staan haaks op het horizontale IT-landschap

Mark Paauwe stelt in zijn artikel in XR magazine: Centralisatie of decentralisatie - wanneer houdt dit nu eens op? dat de golfbeweging nooit zal stoppen. Tevens zegt hij dat trends in IT als SOA, web services en cloud maken dat de drijfveren voor centralisatie van het IT-landschap wegvallen. Daarom zou dit geen belemmering meer hoeven te zijn voor het decentraliseren van de organisatiestructuur voor innovatie en onderhoud per business domein of value stream. Dit heeft echter in de praktijk vele haken en ogen. Zie hiervoor de voor- en nadelen.
Voor het realiseren van een ultieme agile enterprise zie ik nu de trend naar de decentralisatie van de organisatiestructuur gebaseerd op business domeinen of value streams. Dit versus het reeds gecentraliseerde IT-landschap dat, door flexibilisering en terugdringen van technische schuld, de genoemde decentralisatie van de organisatiestructuur zal dienen te ondersteunen.

figuur 2

Figuur 2: IT is geïntegreerd met, en onderdeel van, de diverse business domeinen (Domein of value stream silo's)

Holocracy: de ultieme vorm van continue verbeteren!

Deze nieuwe vorm van besturen van een organisatie gaat ervanuit dat elke medewerker een sensor is voor problemen, verspilling en kansen. Via het verlenen van autonomie en mandaat voor verbeteren van processen en zelfs de organisatiestructuur, binnen gestelde kaders, aan medewerkers of teams, worden actoren gecreëerd, die daadwerkelijk verbeteringen door kunnen voeren. Dit alles dient wel een bepaald doel, een bedrijfsdoel. Dit sluit helemaal aan op het creëren van autonome zelf organiserende teams, het lager leggen van inhoudelijke besluitvorming in de organisatie, continue procesverbetering en waardecreatie als belangrijkste doel van het agile gedachtegoed. Het is wel een radicale andere manier van bedrijfsvoering, die maakt dat vele managementlagen overbodig worden, of zelfs het gehele management in traditionele zin overbodig maken.

figuur 3

Figuur 3. De drie uiteenlopende vormen van de organisatiestructuur bij een traditionele organisatie. Bron: holocracy.org

figuur 4

Figuur 4. Structuur past zich continu aan, en informele = formele organisatie. Bron: holocracy.org

Waarom de rollen in de organisatie niet steeds aanpassen aan de nieuwe rollen die ontstaan door een andere aanpak die wordt gekozen. Bij het kiezen voor een agile framework, zoals nu op grote schaal wordt gedaan, zul je rollen als Scrum masters en Product Managers en Owners zien ontstaan.
En waarom de structuur van de organisatie niet vereenvoudigen en richten op de waarde stromen van de business producten die men aan de eindklant wil leveren.

Net zoals je als een mammoettanker de samenstelling van vaste teams dient te herzien aan de toe of afname van het innovatiewerk (wat is de trend van je portfolio backlog?), dien je ook op regelmatige basis de organisatiestructuur te bezien aan de status van de life cycle (Star, Cach Cow, Problem child?) van je business producten.

Het agile principe 'At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly', dat staat voor continue procesverbetering, zou je dus ook kunnen projecteren op de organisatie. Continue organisatieverbetering is waar holocracy voor staat. Het lijkt de ultieme agile beweging op organisatievlak. Ik opteer voor continue verbetering door het hele bedrijf. Van zelfverbetering door een team per sprint, tot verbetering van de structuur door het management bijvoorbeeld eens per half jaar, onder invloed van de impulsen van de medewerkers, die hiervoor als de sensoren dienen!

Voor- en nadelen van ontwikkelingsfase 5

Voordelen:

 • Het business domein heeft zijn eigen voortbrenging en ondersteuningsteams, die kennis hebben van het domein.
 • De organisatie is in staat zichzelf aan te passen aan wat de business vraagt aan innovatie en ontwikkeling dan wel afstoten van business producten.
 • Elk business domein kan eigen eisen stellen aan de release treinen die innovatie en onderhoud van hun business producten ondersteunen, denk aan focus op time-to-market versus kwaliteit.
 • Management heeft slechts één doel, optimaliseren van de waardecreatie binnen het domein. Geen afgeleide doelen meer per afdeling / eiland.

Nadelen:

 • Vergt een gezonde balans tussen flexibiliteit van het IT-landschap en de mate van technische en functionele schuld (een gezond IT-vermogen), hetgeen bij de meeste bedrijven ver te zoeken is.
 • Vergt werken met feature teams hetgeen weer een omslag in configuratie management betekent, HR problematiek opwerpt, en voornoemd gezond IT-vermogen vergt.
 • Vergt een management dat tevens geheel agile denkt en acteert, en aan continue organisatie verbetering doet gebaseerd op de product life cycle status.
 • Complexiteit en omvang van afdelingen (span of control) en IT-landschap (veel interfaces) kunnen vereenvoudiging van structuur en flexibilisering van het IT-landschap moeizaam tot nagenoeg onmogelijk maken.
 • Managers moeten in staat zijn en empowered worden om zichzelf overbodig te maken, terwijl management juist is gericht op het 'managen' en dus behouden van een status quo.

Qua rendementspercentage krijgt deze stap een 200%.

Note: deze blogserie had focus op de organisatie structuur bij de transitie naar een agile enterprise. Zoals eerder genoemd komen er veel meer facetten kijken bij deze transities, zoals cultuur, architectuur, besturing, HR en financiën.

Het definiëren van agile volwassenheidsniveaus zal dan ook niet slechts van deze focus op structuur af mogen hangen, en zal alle genoemde facetten mee dienen te nemen. In een volgend artikel neem ik jullie mee naar een agile volwassenheidsmodel, zoals dit samen met een klantorganisatie is ontwikkeld, en dat hierop aansluit.

Bijlage

figuur 5

Figuur 5: Het fluency model van James Shore en Diana Larsen, geprojecteerd op de beschreven volwassenheids niveaus van deze blog serie.

Ook interessant

Bekijk hier ons uitgebreide opleidingenaanbod op het gebied van Agile en lees hier meer Agile gerelateerde blogs.

DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • Cibit biedt online interactief leren

  Vanuit onze Academy proberen we de normale leerprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan en we hebben gezien dat dit heel goed kan door onze trainingen online te geven en interactief aan te bieden. Ook onze in-company trainingen bieden we vanaf nu online aan.  Lees verder
 • Dit is waarom Business Intelligence draait om mensen (en niet alleen om techniek)

  Business Intelligence staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Welke expertise is essentieel om er effectief mee aan de slag te gaan? Edward Blom vertelt hoe je Business Intelligence verder brengt.

  Lees verder
 • Mass optimization: Customer Journey Mining 2.0

  In de wereld van Digitale Transformatie hoor je veel buzzwords en nieuwe termen. Eén daarvan is de Customer Journey (Mapping), ofwel het inzichtelijk maken van de klantreis. 

  Lees verder
 • Top 6 tips voor een energieke thuisleerdag

  Nu je verplicht thuis zit is het voor sommigen de uitgelezen kans om de tijd zinvol te besteden aan een goede training. Het klinkt aanlokkelijk, geen reistijd, geen dresscode, geen kantoortuin. Maar vergis je niet. 

  Lees verder
 • Hoe maak je als IT-architect echt het verschil?

  Bij effectieve IT-architectuur draait het allang niet meer alleen om de techniek, zegt business consultant en architect Aris Pierweijer. "Op het moment dat je als IT-architect kunt aansluiten op de belangen en drijfveren van de ander kom je daadwerkelijk tot resultaten."

  Lees verder
 • Advies bij het effectief inzetten van jouw opleidingsbudget

  Het laatste kwartaal van het jaar betekent vaak sprintjes trekken, projecten afronden en rennen van hot naar her, waardoor het lastiger wordt om focus te behouden en na te denken over wat er nou echt belangrijk is. In deze tijd vergeten we ook vaak dat we nog opleidingsbudget (over) hebben. 

  Lees verder
 • Cibit Academy: het belang van competentieontwikkeling

  De crisis heeft ons dus versneld geleerd wat we al wisten: het vergroten van vaardigheden is van groot maatschappelijk belang.

  Lees verder
 • Dit is waarom CISSP je loopbaan in informatiebeveiliging verder brengt

  Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is wereldwijd een van de belangrijkste certificeringen in de informatiebeveiliging. Met een intensieve CISSP-training ben je optimaal voorbereid op het examen en klaar om een nieuwe loopbaanstap te zetten, vertelt trainer, coach, adviseur en docent Mark Tissink. 

  Lees verder
 • Uitbreiding SAFe training portfolio

  cibit academy introduceert drie nieuwe trainingen: SAFe for Government, SAFe for Architects en SAFe DevOps.

  Lees verder
 • Mogelijkheden voor zowel online als klassikaal leren bij cibit academy

  Inspearit biedt al haar trainingen online aan tot 1 september. In overleg geven wij onze trainingen ook voor 1 september weer klassikaal. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 

  Lees verder
 • Haal meer uit een groep met Creatief Denken en Deep Democracy

  Veranderen doe je niet alleen, besluiten doe je niet alleen, en de beste ideeën bedenk je ook niet alleen maar in interactie met anderen.

  Lees verder
 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • Agile productiviteit

  Agile kan een enorme boost geven in de productiviteit.

  Lees verder
 • De terugkeer van de enterprise architect

  Arwin van den Bos blogt: "In een wereld waarin solutions vooral agile ontwikkeld worden, lijkt de architect overbodig. Dat blijkt echt niet zo te zijn, maar z'n rol verandert wel."

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Over apen, leiderschap en betrokkenheid

  Op 23 januari vond bij inspearit | cibit academy een kennissessie plaats over apen, leiderschap en betrokkenheid.

  Lees verder
 • Kennissessies bij inspearit | cibit academy

  In nauwe samenwerking met de Management of Change Community organiseert  inspearit | cibit academy in 2018 een reeks van kennissessies voor alle (oud)cursisten en klanten van inspearit | cibit academy en belangstellenden.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Back to Basics

  In deze blogpost kijken we naar de complexiteit van het toevoegen van Inspect & Adapt binnen bestaande organisaties en gaan we daarom terug naar de absolute basis van een lerende organisatie.

  Lees verder
 • Hoe overleef ik een digitale transformatie? Deel 4: Treinreis of eindstation?

  Ik zie veel organisaties worstelen met dat “digitaal worden”. Wat betekent dat? Wat zijn de gevolgen? Wie moet ik aannemen? Van wie moet ik afscheid nemen? Is het echt zo erg? Is het “all or nothing”?  Deze keer probeer ik een antwoord te formuleren op de vraag: “Waarom eigenlijk?”.

  Lees verder
 • Hoe overleef ik een digitale transformatie?! (Deel 3)

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie? Vandaag één van de lastigste aspecten in die transitie: over team diversiteit.

  Lees verder
 • Agile Consortium - Belonen? Dat doe je zelf!

  Tijdens het Agile Consortium op 2 november j.l. heeft inspearit een workshop gegeven waar in het paradigma Agile HR werd belicht. Lees verder.

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Het effectief meten van Agile teams (deel 1)

  Als het gaat om het inzichtelijk maken van de volwassenheid van Agile teams, zitten Agile coaches veelal tussen twee vuren ingesloten. Aan de ene kant hebben zij "de organisatie" die graag wil weten hoe hun Agile teams het doen en aan de andere kant "de Agile teams" die zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hun continue verbetering.


  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Wat inspireert jou?

  Deze maand beginnen we met een nieuwe reeks van korte artikelen over wat ons bij inspearit | cibit academy inspireert. Op deze manier maak je (persoonlijk) kennis met onze collega's. Lees deze keer over Wibo, Business Development Manager.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Omgaan met digital business

  Eerst maar eens bepalen hoe volwassen je bent en of je continu kunt en wilt transformeren blogt Stephen van den Berg.

  Lees verder
 • Het effectief meten van Agile teams (deel 2)

  Blog van Jurjen de Groot en Marco de Jong. In dit vervolg gaan we in op de vraag “hoe” teams een goed inzicht kunnen geven in hun volwassenheid.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Wat Agile teams kunnen leren van de American Football World Champions

  Marco de Jong ziet 10 belangrijke lessen voor Agile teams in de successen van zijn favoriete Football team.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Architectuurplaten maken – kunst of discipline?

  Arwin van den Bos blogt over de valkuilen bij het maken van een architectuurplaat.

  Lees verder
 • De noodzaak van een lerende organisatie

  Hoe beter je als organisatie kunt leren, hoe effectiever je in staat bent om te plannen. Het lerend vermogen van jouw organisatie staat gelijk aan de wendbaarheid van jouw organisatie. In deze serie van blogs kijken we daarom naar de essentiële aspecten van het creëren van een wendbare, lerende organisatie.

  Lees verder
 • Zin en onzin van documentatie

  Willen jullie meer of minder documentatie? Minder! Minder! Minder! Lees verder.

  Lees verder
 • Architectuur veert weer op!

  In november vond het jaarlijkse LAC congres plaats. "Meestal kom ik terug met de conclusie: er waren wel enkele aardige presentaties, vele bekende gezichten, prima verzorgd. Dit jaar was het echter anders", blogt Serge Bouwens. Lees verder.

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • “Hoe laat gaan we verder met die transformatie?”

  Als we a priori al geen tijd kunnen maken voor een vervolgafspraak en/of er moeilijk over doen, is de transitie gedoemd te mislukken. In deze blog vind je een en 5-stappenplan om een vast moment in de week te selecteren.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • Decision Driven Architecture

  Met een Decision Driven Architectuur ben je in staat optimaal mee te leven met wat de organisatie belangrijk vindt, nu én in de toekomst. Dat lijkt me een vereiste in deze agile tijden blogt Serge Bouwens.

  Lees verder
 • Versterk je leerrendement met persoonlijke coaching!

  Het leren stopt niet nadat je het klaslokaal hebt verlaten. Sterker nog, 70% van het leren gebeurt op de werkvloer.

  Lees verder
 • Aftrap van onze opleiding Data Science

  Afgelopen week hebben we onze allereerste opleiding Data Science gehad. Deze op theorie gestoelde maar vooral praktisch toepasbare training (in hippe termen, een hands-on crash course) gaat de diepte in op grondig en effectief analyseren van data om er competitieve voordelen mee te behalen.

  Lees verder
 • Wij nemen jouw privacy serieus!

  Lees onze aangepaste privacy policy.

  Lees verder
 • Kaartenhuis ingestort, wat dan?

  Wil jij weten met welke kaarten jij je toekomst kunt bouwen? Lees dan verder! 

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • About learning

  Learning is a continuous process. Even when you are not aware, you are learning. We all know you learn most by doing. 

  Lees verder
 • Kortingsactie van cibit academy: tijdelijk 50% korting op Agile en Scrum trainingen

  Met een kortingsactie speelt cibit academy in op de groeiende vraag naar kennis over Agile en Scrum. We geven tijdelijk 50% korting op onze Agile & Scrum Essentials, Scrum Master en Product Owner trainingen.

  Lees verder
 • Nieuwe opleidingen in het verschiet bij cibit academy

  cibit academy houdt de behoeftes van de business en IT nauwlettend in de gaten. Inspelend op de uitdagingen van agile zullen wij nieuwe trainingen ontwikkelen die oplossingen bieden voor moeilijkheden bij agile en verandering (denk aan bijvoorbeeld verandermanagement).

  Lees verder
 • Welke skills zijn nodig om de komende 10 jaar relevant te blijven op de arbeidsmarkt?

  De arbeidsmarkt en haar benodigdheden zijn aan het veranderen. De University van Kent en het Institute for the Future maakten twee infographics die laten zien hoe de skills die nu nodig zijn de komende 10 jaar zullen veranderen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in Scaled Agile Framework SAFe 4.6?

  Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, versie 4.6 van het SAFe framework is net uitgekomen en laat zien dat SAFe continu in ontwikkeling is.

  Lees verder
 • Agile Leadership: de oorsprong van leiderschap

  Traditionele vormen van leiderschap en management bewijzen zich steeds meer als autoritaire controle die kwaliteit en arbeidsvreugde in de weg zitten. Wat we nu nodig hebben is agile leiderschap dat aansluit op agile manieren van werken.

  Lees verder
 • Coaching als onderdeel van trainingen bij cibit academy

  cibit academy biedt nu een stuk persoonlijke coaching en advies aan opvolgend aan Agile trainingen. Schrijf je in voor een van onze trainingen en ontvang advies en persoonlijke coaching gericht op jouw praktijk!

  Lees verder
 • Vragen stellen leidt tot innovatie

  Educatie is een leerling in staat stellen een begrip te vormen van hoe een proces verloopt, waarbij de leerling met een zekere afstand een proces of object, de componenten ervan en hun onderlinge relaties beschouwt. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk kunnen we de vinger daadwerkelijk leggen op wat educatie is.

  Lees verder
 • De essentie van educatie is begrip

  Leren is een fundamenteel proces van educatie. Alleen is educatie niet altijd wat plaatsvindt als we iets moeten leren. Je kunt iets leren, maar leren heeft niet altijd met educatie te maken. Wat is educatie dan wel? 

  Lees verder
 • Improve Quality Services en cibit academy gaan samenwerking aan

  Improve Quality Services B.V (Improve), dochter van ICT Group NV (ICT), en cibit academy (cibit), onderdeel van inspearit, gaan een samenwerking aan om een deel van elkaars trainingen aan hun klantenkring aan te bieden.

  Lees verder
 • ​Het jaar 2016 is een goed jaar

  Tevreden klanten, cursisten en een goed resultaat


  Lees verder
 • Leren is hard werken!

  Voor veel organisaties is het volgen van een opleiding een extraatje: iets dat je als medewerker mag doen als je een beloning verdiend hebt. Aan de andere kant van het spectrum zitten organisaties waarbij opleiden een verplichting is: iets dat je moet doen om bij te blijven en je budget uit te nutten. 

  Lees verder
 • ​Continuous transformation

  Stephen van den Berg blogt: De constante factor voor het transformatievermogen ligt in het proces: agility is de grote motor voor continuous transformation.

  Lees verder
 • Mind over Matter

  Een transitie naar agile begint vaak met het opleiden van mensen in de rollen, gebeurtenissen en producten vanuit een agile framework. Na de initiële opleiding worden onderling afspraken gemaakt, hulpmiddelen uitgerold en gaan de teams vol energie aan de slag.

  Lees verder
 • De kracht van visuele feedback

  Visuele feedback (of visual management) is één van de meest zichtbare onderdelen binnen organisaties en wordt binnen een Lean omgeving meestal als één van de eerste onderdelen ingericht.

  Lees verder
 • Lean kan niet mean zijn

  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: Lean gaat niet samen met mean. Punt.

  Lees verder
 • ​Hoe overleef ik een digitale transformatie?! (Deel 2)

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie?


  Lees verder
 • ​Hoe overleef ik de Digitale Transformatie?!

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie?

  Lees verder
 • Planning poker instructievideo

  Karel van de Meent geeft in de onderstaande video in vijf minuten een beknopte uitleg over de techniek van planning poker. Ook geeft hij enkele tips uit de praktijk.

  Lees verder
 • Het einde van de projectmanager

  Een organisatie was al jaren bezig met een project om een oud systeem te vervangen door een nieuw systeem dat future proof moet zijn. Met meer dan 50 man werd er hard gewerkt. In de loop der tijd zijn er veel projectleden gewisseld, waaronder ook meerdere keren de projectmanager.

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie