Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde


Scaling Agile - Van trend naar gevestigde orde

Een visie op de trend en de verschillende scaling frameworks

De trend

Na 50 jaar op dezelfde manier IT bedrijven zien we eindelijk een kentering.

Door de druk van…

 1. de snel veranderende economie - dus een behoefte aan een snellere time-to-market;
 2. de toenemende complexiteit in IT-landschapen (technische schuld en koppelingen);
 3. het niet meer passen van het klassieke besturingsparadigma op de vele Scrum teams in IT;

…is het bedrijfsbreed opschalen van agile en lean werkwijzen van een trend tot een realiteit geworden. Gaan bedrijven hier niet in mee, dan wordt het hun einde. Als ze al niet het loodje leggen vanwege de lean start ups die ze links en rechts voorbij streven.

Bedrijven en producten worden steeds meer ‘IT driven’. En om nog maar zo een grote trend te noemen, daarna nog meer ‘Data driven’.

Organisaties moeten steeds wendbaarder worden als ze op alle veranderingen in willen spelen. Niet alleen qua processen en werkwijzen, maar de gehele organisatie zal aan constante verandering en verbetering onderhavig dienen te zijn. (Continuous organization improvement, zie ook mijn blog‘van Scrum team tot Agile Organisatie deel 5).

De frameworks

Je ziet nu de scaling frameworks als paddestoelen uit de grond schieten. Allemaal geven ze een voorzet om de principes van agile, Scrum, lean op te schalen naar enterprise niveau. Bekende Frameworks zijn:

 1. LeSS (Large Scale Scrum) van Craig Larmann en Bas Vodde;
 2. NeXuS (Scaled Professional Scrum) van Scrum.org (Ken Schwaber);
 3. Spotify, wat eigenlijk geen framework is, maar een afspiegeling van de Spotify Organisatie op een gegeven moment;
 4. SAFe (Scaled Agile Framework) van Dean Leffingwell.

Naar mijn mening hebben al deze frameworks ca. 80% overlap. Allemaal stoelen ze op agile en lean principes. En allemaal schalen ze Scrum werkwijzen op door hier een hiërarchie van te maken. Verschillen zitten hem in naamgeving, details, en mate van visualisatie van mogelijke hiërarchieën. Commerciële drijfveren polariseren deze modellen alsof ze totaal verschillend zouden zijn. Ik focus dus op de overeenkomsten:

Onderwerp/Framework

LeSS

SAFe

Spotify

SPS (NeXuS)

Team van teams

Requirements group

Release train (50-125)

Tribe (150)

Nexus (9*9)

Basis werkwijze

Scrum

Scrum XP

Scrum

Scrum

Basis principes

Agile

Lean / Agile / Flow

Agile

Agile

Allemaal bouwen ze een hiërarchie van de Scrum werkwijze, alleen bij SAFe is al een voorbeeld hiërarchie gevisualiseerd.

Allemaal vormen ze een team van teams om gezamenlijk geïntegreerde oplossingen te kunnen realiseren die domeingericht zijn. Allen noemen ze die teams van teams anders.

Allemaal gebruiken ze Scrum als basis werkwijze.

Aan alle frameworks liggen dezelfde principes ten grondslag, die iets zeggen over een houding en gedrag dat noodzakelijk is om zo te kunnen werken, laat staan te kunnen opschalen.

Interpretatie van de term ‘scaling’

Bij NeXuS bedoelen ze met de term scaling agile het uitvoeren van multi-teamprojecten, dus het opschalen van werken met scrum in één team, naar het geïntegreerd werken met Scrum met meerdere teams.

Ikzelf zie scaling meer als trend dat een agile manier van werken langzamerhand meer en meer over de gehele organisatie wordt toegepast, inclusief de business en het aanpassen van de organisatie structuur daarvoor. Daarmee wordt het een equivalent van de term ‘Enterprise agility’. Zoals het Scaled Agile Framework ook afdekt.

Dus eigenlijk is de vraag meer: ‘Wil je agile werken beperken tot de IT met multi-teams die gezamenlijk op een agile wijze werken, of wil je agile uitbreiden naar de gehele organisatie?’

Welke interpretatie je er ook aan geeft (en ik ben meer een generalist, dus mij maakt het niet zoveel uit), een organisatie die hieraan begint dient zich bewust te zijn van het verschil, en zichzelf een agile ambitie te stellen.

Haken en ogen, kanttekeningen, voor- en nadelen

Er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen en kanttekeningen te maken, teveel om op te noemen. Ik licht er een paar toe:

 • SAFe kent als enige ook een oplossing voor het besturingsvraagstuk, hetgeen in de praktijk moeilijk door te voeren is in verband met jarenlang ingesleten financiële controle processen. De overige frameworks kennen dit niet.
 • Omdat SAFe al een mogelijke hiërarchie laat zien, is het gevaar dat dit dogmatisch door een ‘blauwe’ organisatie wordt geïmplementeerd en geprojecteerd op de bestaande organisatiestructuur en werkwijze. Hier moeten implementatie deskundigen zeer alert op zijn. We weten wellicht nog wel dat dit met RUP destijds ook is gebeurd, en daarom is men hier zo allergisch voor (veel te veel reeds voorgeschreven, en organisaties laten dan na om het kleiner te maken of op maat te maken naar hun situatie). Ergste is nog dat Dean Leffingwell destijds ook bijdragen heeft geleverd aan RUP.
 • Versie 4.0 van SAFe laat een extra hiërarchie zien, die in 3.0 ook al zat, maar niet werd gevisualiseerd. Hierdoor zeggen de puristen dat SAFe alleen nog maar groter en meer voorschrijvend is geworden. Een goede consultant kijkt hier echter dwars doorheen, een gemiddelde medewerker of manager zonder agile ervaring echter niet. NeXuS fractal
 • NeXuS heeft het dus alleen over multi-teamprojecten en hoe dit op te lossen, en past Scrum bijna elementair fractaal toe. Zie de volgende (fractal) figuur die ik ervoor heb gemaakt.
 • LeSS en NeXuS hebben beiden een minimaal model. En zij propageren juist om alles minimaal te houden en zo plat mogelijk. Behoud dezelfde rolnamen, ongeacht het niveau in hiërarchie, behoud dezelfde eventnamen, etc. Dus deze frameworks eisen van een organisatie dat zij zelf bouwen aan de hiërarchie, vanuit de bestaande concepten van Scrum. Dit vergt van een organisatie al zeer veel creativiteit en kennis en ervaring met agile en Scrum, en dat is er vaak niet. Dan moet men leunen op de adviseurs. Andersom, zoals toegelicht bij SAFe, is het gevaar dat men een reeds gevisualiseerde hiërarchie 1 op 1 wil implementeren. Hierbij is ook leunen op goed advies noodzakelijk.

Wijze van implementatie

Afhankelijk van de ambitie en veranderbereidheid van een organisatie kun je meer als ‘big bang’ implementeren, of staps- en fasegewijs. Het spotify model is een voorbeeld van ‘big bang’. Je begint met de structuur zo neer te zetten, en dan beginnen. Dit is erg disruptief aan de ene kant, aan de andere kant versterkt dit wel het aanpassen en adapteren van de nieuwe werkwijze, en het loslaten van het oude. Ook Craig Larmann van LeSS zegt: eerst de nieuwe structuur rigoureus neerzetten, en dan beginnen. Bij bedrijven die niet gelijk over reorganisatie of herstructurering willen praten is dit moeilijker. Moeten we ze dan niet helpen? Als ik dat niet zou doen, had ik geen werk. Of je nu met een ‘big bang’, of stapsgewijs, of afdeling voor afdeling implementeert, wij hebben één aanpak die altijd werkt, en dat is het agile implementeren van agile frameworks. Het implementeren van agile frameworks is geen doel op zich, maar slechts een middel voor organisaties om de in het begin genoemde economische veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Gevestigde orde

Waarom van trend naar gevestigde orde? Ik vind nogmaals dat grote bedrijven die niet de wendbaarheid nastreven om de snel veranderende economie het hoofd te kunnen bieden niet zullen overleven. Overheidsinstanties daargelaten. Scaling agile, of enterprise agility zal dus gevestigde orde worden. Gevestigde orde riekt wellicht weer teveel naar een status quo, maar ik bedoel ermee dat organisaties standaard aan continue organisatieverbetering moeten gaan doen, en dat is per definitie géén status quo!

Scaled Agile Maturity Model

inspearit heeft een handige aanpak voor agile implementeren van agile (ook als pdf te downloaden). Hierin komt ook ons Scaled Agile Maturity Model ter sprake, waar ik een volgende blog aan zal wijden.


DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Het fysieke Kanban of Scrum bord

  Is er in een wereld met verregaande automatisering nog wel ruimte voor fysieke Kanban of Scrum borden? Dat is een vraag die ik mij regelmatig stel.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 2) - 'Solution intent’

  In dit tweede deel van mijn serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreek ik een voor mij ondergeschoven kindje in agile: ‘Solution intent’.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 3) - Meer flexibiliteit met het 'Spanning palette'

  Brian Teunissen vertelt over het palet aan resources en items binnen SAFe die niet aan één team kunnen worden toegewezen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 4) - Kanban op alle lagen

  De definitie van Kanban uit wikipedia luidt: Kanban (van het Japanse kan ‘visueel’ en ban ‘kaart of bord’) is een concept gebruikt in lean manufacturing en just-in-timeproductie.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 6) - Foundation layer

  SAFe 4.0 leunt op fundamenten zoals Lean and agile leaders en Communities of Practice, maar ook Core values en SAFe principles. Brian Teunissen licht deze toe.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 7) - Multiple portfolio’s

  In het 7e en laatste deel van de serie blogs over SAFe 4.0 gaat hij in op "Multiple portfolio’s". Een nauwelijks te vinden, maar significante aanvulling op het framework.

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • De zwaluw die wél zomer maakt

  ‘Agile werken’ en ‘Scrummen’ worden steeds breder in de organisatie toegepast. Dat leidt tot doelgerichte zelforganisatie die berust op autonomie, meesterschap en zingeving.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Eerste antipatronen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen vertelt over hoe in de praktijk de voordelen van SAFe worden ondermijnd door drie grote antipatronen.

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Jongen, ben jij wel bang genoeg?

  Eric Nieuwland blogt: "Informatiebeveiligers zijn soms lastige zeurkousen. Uit angst voor incidenten zeggen ze al 'nee' voor ze begrijpen wat je wilt. Dat kan anders."

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen blogt over de laatste van de vijf ontwikkelingsfasen om van Scrum team door te groeien naar een Agile organisatie.

  Lees verder
 • Pak die banaan!

  Blog van Brian Teunissen over het veel eenvoudiger budgetteren bij scaling agile.

  Lees verder
 • Melk produceren of poepscheppen

  Blog van Brian Teunissen over de productiviteit van Agile teams.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Luitenant Borgers

  Alhoewel je het uit de titel waarschijnlijk niet direct zult halen, deze blog gaat 'dus' over het schalen van Agile teams. De volhardend lezer beloon ik met concrete ideeën hoe mensen aan te zetten om een goed lopend team van teams te vormen.

  Lees verder
 • Ga goed voorbereid 2017 in!

  Ga goed voorbereid 2017 in! Je ontvangt nu nl. 17% korting op alle opleidingen die nog in 2016 gepland staan.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Het architectentheekransje

  Hier volgt een sprookje over een kennisgroep van architecten. Je kent ze wel, die clubjes die eens in de tijd bijeenkomen om gezamenlijke visies, strategieën en concrete doelen te definiëren en dan uit elkaar gaan om van alles te realiseren. Dit verhaal vertelt over hun Ups en Downs. Totdat ze samen nieuwe manieren van werken ontdekten. Herken je zaken? Doe er je voordeel mee!

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Het "Juniper effect"

  Op 21 december 2015 liet Juniper (leverancier van o.a. firewall producten) weten dat ze ongeautoriseerde code hebben ontdekt, die door kwaadwillende als een backdoor kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat via backdoor om versleutelde VPN verbindingen af te luisteren en/of toegang te krijgen de firewall een SSH verbinding te krijgen door middel van een ingebakken wachtwoord.


  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Rokjesdag voor architecten

  Waar gebeurd. Aan een door mij onlangs gegeven training voor architecten nam zowaar een vrouw deel. In mijn praktijk is dat behoorlijk zeldzaam! Gedurende de lunch dacht ik: daar wil ik wel iets meer van weten. We raakten aan de praat en ik vroeg naar haar rol.

  Lees verder
 • Round Table Scaling Agile zeer succesvol

  Op 5 oktober jl. vond op het landgoed ‘Zonheuvel’ een Round Table plaats met als thema: ‘Scaling Agile: Boardroom besluit of IT feestje?” O.l.v. Marco de Jong en Brian Teunissen werd deze vraag bediscussieerd door 16 genodigden van uiteenlopende organisaties.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • LeSS principes leggen de basis voor het Scaled Agile Model bij de Nationale Politie

  inspearit heeft samen met de Nationale Politie een agile samenwerkingsmodel ontwikkeld gericht op snelheid en wendbaarheid in een continue verbetercyclus.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 1) - 'Value Stream'

  In dit 1e deel van een serie blogs over SAFe (Scaled Agile Framework) 4.0 bespreekt Brian de meest significante vernieuwing van deze versie; de 'Value Stream' laag.

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Round Table “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”

  Op donderdag 29 juni vond in Kasteel Sterkenburg een geslaagde Round Table discussie plaats rondom het thema “De waarde van Agile: wie bepaalt dat?”.

  Lees verder
 • Kerstwensboom

  December is dé maand om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de toekomst. Maar ook om iets bijzonders te doen voor een ander. Wie in jouw omgeving wil jij verrassen met een opleiding naar keuze bij cibit academy?

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • (ISC)² vernieuwt CISSP examen

  Belangrijk nieuws voor iedereen die aan het leren is voor het (ISC)² CISSP examen. Lees verder.

  Lees verder
 • cibit academy steunt stichting Edukans

  Het afgelopen jaar hebben we veel porisitieve ervaringen binnen gekregen en gemiddeld scoren we een 8,6! Voor elke ervaring doneren wij net als springest €1 euro aan stichting Edukans!

  Lees verder
 • Paasactie

  Paasactie!  We hebben goed nieuws voor iedereen die zich wil versterken met een opleiding of cursus van cibit academy. 

  .

  Lees verder
 • MOOC - Agile4All (For free)

  In the coming weeks we will offer several MOOC modules around Agile4All. These modules are created in the innovative learning platform "Curatr", which is based on modern learning principles, such as content creation, gamification, and social learning.

  Lees verder