8,4 / 10 201 beoordelingen op Springest
030-2308900 info@cibit.nl

Mind over Matter


De positiviteit spat ervan af, de eerste sprints geven hoopvolle resultaten, de transformatie lijkt een groot succes tot het moment dat opeens alles tegen lijkt te zitten. Het kanban bord stroomt over met werk, technische problemen komen om de hoek kijken, issues met hoge prioriteit breken de voorgang van de sprint en er is simpelweg geen tijd voor goede retrospectives en backlog refinements. Langzaam maar zeker komt de vraag naar boven? Waar is het mis gegaan...

Is het de toepassing van het agile framework? Was de organisatie er nog niet klaar voor? Sloten de opleidingen niet aan bij de praktijk? Hebben we de verkeerde best practices gehanteerd? Het antwoord daar op is niet eenduidig te geven. In de praktijk blijkt vaak dat, ondanks dat iedereen over voldoende kennis beschikt en helder inzicht heeft in de voorgeschreven technieken, het creëeren van een agile mindset bij de teams én de organisatie onvoldoende is belicht.

De kracht van de 'mind' is in een breed scala van wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. In een uitvoerig beschreven onderzoek heeft een groep Tibetaanse monniken hun meditatieve yoga techniek, beter bekend als g Tum-mo, aangetoond dat zij door middel van diepe concentratie hun lichaam konden beschermen tegen onderkoeling. Tijdens het onderzoek werden de monniken in een kamer van 4,5 graden Celsius gehuld in natte, koude doeken van 9,5 graden Celsius. Daar waar normale personen in dergelijke omstandigheden binnen korte tijd oncontroleerbare rillingen vertonen en al vrij snel zouden lijden aan ernstige onderkoeling, wisten de monniken door meditatie dusdanig veel lichaamswarmte te genereren dat binnen enkele minuten stoom van de doeken afkwam en deze binnen een uur geheel droog waren.

Een ander bekend voorbeeld is natuurlijk het placebo-effect. Hoewel er honderden wetenschappelijke onderzoeken zijn die het placebo-effect onderschrijven, is één van de leukste de test door een groep van Princeton studenten die besloten om een niet-alcoholisch feestje te organiseren voor hun nietsvermoedende klasgenoten. De onderzoekers vulde stiekem een biervat met O'Douls (bevat ongeveer 0,4% alcohol, terwijl gewoon bier over ongeveer 5% alcohol beschikt) en constateerde dat hun leeftijdsgenoten sloom werden, onduidelijke woorden murmelden, op de grond in slaap vielen en sterke verschijnselen van dronkenschap vertoonden. Hoewel het bijna onmogelijk is om te dronken van O'Douls, hadden deze studenten zo'n sterk geloof dat zij regulier bier consumeerden dat deze mindset hun gedrag daardoor beïnvloedde.

Wat betekent dit voor een agile mindset?

Als de kracht van de 'mind' al zo sterk is op ons eigen lichaam, wat betekent deze mindset dan op ons gedrag en ons handelen? Met een juiste mindset beïnvloeden we direct de wijze waarop we denken, hoe we reageren, welke oplossingen we creëeren en hoe we met elkaar omgaan. Het beschikken over een agile mindset is daarom belangrijker dan het beschikken over agile kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Zonder een juiste agile mindset zijn de kennis en vaardigheden die we door middel van opleiding en training opdoen lang niet zo waardevol als deze zouden kunnen zijn.

Hiervan zien we vele voorbeelden in de praktijk. Een "binnengerold" Scrum bord of kanban tool wordt slechts de eerste weken, veelal onder druk van een externe coach, netjes bijgehouden voordat deze transformeert van information radiator naar information refrigerator. Continu verbeteren valt van de agenda af, zodra de operationele druk op het team oploopt. Unit testing en refactoring wordt binnen software development team toegepast tot het moment dat de eerste issues de kop opsteken en in korte termijn moeten worden opgelost. Of zoals een collega altijd zo mooi vertelde: "Onder druk wordt alles vloeibaar."

Wanneer geweldige hulpmiddelen worden aangereikt aan mensen die nog niet over de bijbehorende mindset beschikken, worden deze niet of niet op de juiste wijze gebruikt. Elke obstakel om het hulpmiddel te gebruiken wordt aangegrepen als dé reden dat deze het proces niet ondersteunt, te complex en / of te rigide is. Deze hulpmiddelen zullen nooit het beoogde resultaat leveren wanneer ze worden gebruikt door mensen die ze niet willen gebruiken. De beweging vanuit de omgeving is dan vaak striktere regels en afspraken te maken, waardoor de bewegingsvrijheid van de teams wordt afgeremd en je in een negatieve spiraal beland waarbij van agile werken uiteindelijk geen enkele sprake meer is.

Vanuit de agile community wordt het belang van een agile mindset onderschreven. Hendrik Kniberg omschrijft, gedurende zijn keynote op de Global SCRUM GATHERING van 2013, de uitdaging in bredere context. Hierin beschrijft hij dat het beschikken over een agile cultuur belangrijker is dan een agile proces. Of zoals hij dat zo mooi stelt: "Culture eats process for breakfast!". Wanneer je beschikt over een agile cultuur zijn agile processen een goed startpunt, maar worden deze aangepast aan jouw specifieke situatie. Gebruiken we hulpmiddelen die voorhanden zijn, maar gebruiken alternatieve toepassingen wanneer zij een team beter ondersteunen. En de basis van die cultuur, die begint bij normen en waarden van de mensen binnen die cultuur.

Linda Rising gaat gedurende de keynote op de Agile 2011 conferentie in op de kracht van een agile mindset en gaat duidelijk in op de effecten van een fixed versus agile mindset. Zij kijkt daarbij naar kenmerken als type, doel, of je uitdagingen aangaat, hoe je omgaat met uitdagingen en mislukkingen, hoe je vanuit de mindset kijkt naar inspanning en je reageert op uitdagingen. Ze legt een brug met de mindset van organisaties waarna ze implicaties geeft van een agile mindset voor agile software development.

Het creëren van een agile mindset onder alle betrokkenen bij een transformatie naar agile is essentieel voor het succes. Individuen en teams vinden hun eigen route naar agility waarbij zij een framework gebruiken als uitgangspunt, maar de details zelf invullen. Zij beschikken over de moed om nee te zeggen wanneer de druk toeneemt en bieden anderen hulp in het behouden van inzicht, grip en vertrouwen. Best practices worden uitgeprobeerd, maar net zo gemakkelijk aangepast wanneer deze niet passen binnen de organisatie of onvoldoende waarde voor het team leveren. En zij houden elkaar scherp in de agile wijze van werken, niet omdat het moet, maar omdat zij het zelf belangrijk vinden.

Helaas richten te veel mensen, voornamelijk in managementfuncties, zich nog te veel op alleen het opleiden van hun mensen in agile kennis en vaardigheden en het uitrollen van agile hulpmiddelen en technieken. Concrete zichtbare resultaten geven aan waar de organisatie staat ten aanzien van het implementeren van agile. Het creëren van een agile manier van denken (in samenhang met een agile cultuur) wordt daarin vaak onvoldoende meegenomen. Waardoor het belang van een agile mindset pas na enkele post mortems zichtbaar wordt en een volgende transformatie in gang moet worden gezet.

Wat is dan een agile mindset?

Linda Rising beschrijft een agile mindset als volgt. Wanneer we beschikken over een agile mindset dan hebben we het doel om te leren. Dit impliceert dat we ook bereid zijn om te experimenteren. We omarmen uitdagingen en zijn bereid om daar echt in te investeren. We genieten als experimenten positief uitvallen want dat helpt ons verder op het pad naar meesterschap. Maar we genieten net zoveel van mislukkingen want hierdoor hebben we nieuwe inzichten verworven. We bijten ons vast in uitdagingen want er is niemand anders dan onszelf die ons leidt.

Corinna Baldauf heeft een geweldige representatie gemaakt van de agile mindset. Zij beschrijft de agile mindset op basis van gedragingen van mensen en de wijze waarop zij denken en handelen en het effect wanneer mensen in deze gedragingen doorschieten. Beoordeel zelf of je beschikt over een agile mindset of juist niet...

Het is bijzonder om te constateren dat vrijwel alle mensen geboren worden met een agile mindset die we vervolgens tijdens onze reis naar volwassenheid "ontleren". Als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen dan zie je gedurende de eerste jaren een enorme overeenkomst met de agile mindset zoals Corinna deze in kaart heeft gebracht. In hun ontwikkeling tonen zij een enorme intrinsieke motivatie, stoppen veel energie in hun activiteiten, zijn altijd aan het leren en tonen de ouders regelmatig hun vorderingen. Zij vinden continu betere manieren uit om het gewenste effect, vaak tot grote frustratie van de ouders, te bereiken. Dat zij hierbij continu feedback geven zal elke vader en moeder onderschrijven en documentatie... daar hebben ze nooit van gehoord.

Het is dan ook inspirerend wat we kunnen leren van kinderen. Adora Svitak geeft hier in haar Ted Talk "What adults can learn from kids" hier een mooie beschrijving van. Ik wil dan ook afsluiten met mijn top 10 van principes voor een agile mindset:

 1. Elke dag is een verse start
  Blijf niet hangen in de status quo maar beschouw elke dag als een verse start. Onderzoek nieuwe mogelijkheden en doe de dingen anders dan dat je die gisteren hebt gedaan. Leer van het verleden en wees niet bang om deze vandaag verder te verbeteren. Wanneer je elke dag benadert als een verse start ben je bereid om zaken beter te doen, anders te doen en de wijze waarop wij de dingen doen ter discussie te stellen.
 2. Wees creatief
  Agile werken vereist een enorme hoeveelheid creativiteit. Creativiteit om complexe problemen op te lossen, creativiteit om betere manieren van werken te vinden en creativiteit om het uiterste uit elkaar te halen. Teams die dag in dag uit dezelfde 3 Scrum regeltjes oplepelen, op dezelfde wijze hun retrospective uitvoeren, het wordt al snel benauwend. Creativiteit stimuleert, zelfs wanneer deze niet direct bijdraagt aan de team doelstelling. Niet voor niets zie je veel creativiteitsdagen bij agile ondernemingen als Google, Facebook en Spotify.
 3. Wees dapper
  Het vereist een behoorlijke hoeveelheid moed om van de gebaande paden af te wijken of weerstand te bieden tegen de traditionele organisatie. Kinderen lijken nooit vrees te hebben om nieuwe zaken uit te proberen of de bestaande regels ter discussie te stellen. Heb de moed om de dagelijkse gang van zaken aan te pakken, slechts dan kun je fundamenteel veranderen.
 4. Lach elke dag
  In zijn presentatie op de NDC 2011 deelt Geoff Watts zijn inzichten over de best werkende Scrum teams. Plezier is hierbij één van de acht onderscheidende kenmerken voor deze succesvolle teams. Mensen die naast hard werken, vooral ook plezier hebben tijdens en na het werk, die eigen team rituelen creëren en met meer energie naar huis gaan dan waar zij de dag mee zijn begonnen.
 5. Wees (pro-)actief
  Door een pro-actieve houding ontstaan nieuwe ideeën en stimuleer je vooruitgang. Door actief nieuwe uitdagingen aan te gaan en werkzaamheden op te pakken breidt je al snel je comfort zone uit. Door een actieve houding voorkom je de befaamde plateaus van stabiliteit die het continu verbeteren in de weg staan.
 6. Laat je niet remmen
  Zeker in het dagelijks leven zijn er vele barrières die op je pad liggen (of worden gelegd). Kinderen laten zich daarin niet afremmen en vinden een andere manier om hun gestelde doel te bereiken. Vanuit een empirische blik kijk je naar de feiten en ga je op zoek naar andere wegen om je gestelde doel te bereiken.
 7. Wees de held
  Hoewel er binnen een agile omgeving geen ruimte is voor ego, kun je nog steeds de held zijn. De held die problemen voorkomt voordat ze ontstaan, die andere ondersteunt op de momenten dat zij vast komen te zitten en nieuwe ideeën lanceert voor verbetering. Die zijn of haar stem laat horen op het moment dat het nodig is en mensen uitdaagt om het morgen beter te doen.
 8. Probeer nieuwe dingen
  Wat vandaag goed werkt, kan morgen altijd beter. Hiervoor is het essentieel om regelmatig nieuwe dingen te proberen. Nieuwe technieken, nieuwe hulpmiddelen, nieuwe processen of nieuwe structuren. Door te experimenteren leren we wat beter werkt of wat juist niet werkt. Een cultuur waarin experimenteren wordt beloond vertoont meer creativiteit, meer inzicht in wat wel en niet werkt en beweegt meer mee met de omgeving waarin zij actief is.
 9. Beschouw je littekens als "badges of honor"
  Experimenten kunnen succesvol zijn of falen. Vaak horen we alleen de succesverhalen, maar zelden de experimenten die zijn gefaald. In een agile omgeving is het essentieel om naast de successen ook de mislukkingen te vieren. Het geeft aan dat we de moed hebben gehad om te experimenteren en we kunnen net zoveel leren van de dingen die zijn mislukt als de dingen die goed zijn gegaan. Vertel daarom trots over de littekens die je gedurende de agile reis op hebt gedaan.
 10. Droom over een geweldige toekomst
  Vraag aan kinderen wat ze willen als ze later groot zijn. Fantastische verhalen komen naar voren die maar zelden realiteit worden. Maar het schetst wel een mooi beeld van de ideale toekomst en geeft richting aan de stappen die daartoe gezet of onderzocht kunnen worden. Binnen Spotify ook wel benoemd als Definition of Awesome, die gevolgd wordt door een praktische invulling als "Welke activiteit kunnen we ondernemen om dichter bij onze Definition of Awesome te komen?"
DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • Cibit biedt online interactief leren

  Vanuit onze Academy proberen we de normale leerprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan en we hebben gezien dat dit heel goed kan door onze trainingen online te geven en interactief aan te bieden. Ook onze in-company trainingen bieden we vanaf nu online aan.  Lees verder
 • Dit is waarom Business Intelligence draait om mensen (en niet alleen om techniek)

  Business Intelligence staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Welke expertise is essentieel om er effectief mee aan de slag te gaan? Edward Blom vertelt hoe je Business Intelligence verder brengt.

  Lees verder
 • Mass optimization: Customer Journey Mining 2.0

  In de wereld van Digitale Transformatie hoor je veel buzzwords en nieuwe termen. Eén daarvan is de Customer Journey (Mapping), ofwel het inzichtelijk maken van de klantreis. 

  Lees verder
 • Top 6 tips voor een energieke thuisleerdag

  Nu je verplicht thuis zit is het voor sommigen de uitgelezen kans om de tijd zinvol te besteden aan een goede training. Het klinkt aanlokkelijk, geen reistijd, geen dresscode, geen kantoortuin. Maar vergis je niet. 

  Lees verder
 • Hoe maak je als IT-architect echt het verschil?

  Bij effectieve IT-architectuur draait het allang niet meer alleen om de techniek, zegt business consultant en architect Aris Pierweijer. "Op het moment dat je als IT-architect kunt aansluiten op de belangen en drijfveren van de ander kom je daadwerkelijk tot resultaten."

  Lees verder
 • Advies bij het effectief inzetten van jouw opleidingsbudget

  Het laatste kwartaal van het jaar betekent vaak sprintjes trekken, projecten afronden en rennen van hot naar her, waardoor het lastiger wordt om focus te behouden en na te denken over wat er nou echt belangrijk is. In deze tijd vergeten we ook vaak dat we nog opleidingsbudget (over) hebben. 

  Lees verder
 • Cibit Academy: het belang van competentieontwikkeling

  De crisis heeft ons dus versneld geleerd wat we al wisten: het vergroten van vaardigheden is van groot maatschappelijk belang.

  Lees verder
 • Dit is waarom CISSP je loopbaan in informatiebeveiliging verder brengt

  Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is wereldwijd een van de belangrijkste certificeringen in de informatiebeveiliging. Met een intensieve CISSP-training ben je optimaal voorbereid op het examen en klaar om een nieuwe loopbaanstap te zetten, vertelt trainer, coach, adviseur en docent Mark Tissink. 

  Lees verder
 • Uitbreiding SAFe training portfolio

  cibit academy introduceert drie nieuwe trainingen: SAFe for Government, SAFe for Architects en SAFe DevOps.

  Lees verder
 • Mogelijkheden voor zowel online als klassikaal leren bij cibit academy

  Inspearit biedt al haar trainingen online aan tot 1 september. In overleg geven wij onze trainingen ook voor 1 september weer klassikaal. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 

  Lees verder
 • Haal meer uit een groep met Creatief Denken en Deep Democracy

  Veranderen doe je niet alleen, besluiten doe je niet alleen, en de beste ideeën bedenk je ook niet alleen maar in interactie met anderen.

  Lees verder
 • SAFe een verkapte waterval? Echt niet!

  Erik Borgers blogt: "SAFe roept naar mijn ervaring regelmatig emotie op. Een terugkerend verwijt is dat het eigenlijk 'verkapte waterval' is."

  Lees verder
 • Maak kennis met SAMM

  inspearit heeft samen met de Belastingdienst SAMM ontwikkeld.

  Lees verder
 • Eet je eigen hondenvoer!

  Eén van mijn principes luidt: Pas een agile werkwijze toe bij het implementeren van agile werkwijzen. "Ja, logisch toch?" zullen de meeste agilisten denken. Maar probeer dat maar eens vol te houden bij grootscheepse implementaties bij traditioneel aangestuurde organisaties. Toch loont het om de verandering zo snel mogelijk agile aan te pakken.

  Lees verder
 • Faalangst-cultuur

  Gaat Agile tot een teleurstelling leiden als het organisaties niet lukt om hun faalangst-cultuur om te buigen?

  Lees verder
 • Vertrouwen: noodzakelijk bij informatiebeveiliging en cloud computing

  Informatiebeveiligers nemen op basis van risico's maatregelen het (bedrijfs)proces. Maar dat loopt spaak bij het uitbesteden naar de cloud. Hoe gaan we dit aanpakken?

  Lees verder
 • Security & DevOps: toekomstmuziek?

  Michiel Broekhuijsen wil je meenemen op een reis naar de nabije toekomst. We bezoeken een organisatie waarbij ontwikkeling, security en operations (z.g. DevSecOps) volledig zijn geïntegreerd...

  Lees verder
 • Agile productiviteit

  Agile kan een enorme boost geven in de productiviteit.

  Lees verder
 • De terugkeer van de enterprise architect

  Arwin van den Bos blogt: "In een wereld waarin solutions vooral agile ontwikkeld worden, lijkt de architect overbodig. Dat blijkt echt niet zo te zijn, maar z'n rol verandert wel."

  Lees verder
 • De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op, maar...

  De scholingsvouchers van het UWV zijn helaas op! Maar ben je werkzoekend en wil je je carrière vervolgen in de IT en heb je net misgegrepen? Wij helpen je toch graag verder.

  Lees verder
 • Aankondiging nieuwe cursussen Privacy en persoonsgegevens

  Om de ‘nieuwe’ Europese verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk bieden we binnenkort twee nieuwe cursussen.

  Lees verder
 • In the cloud we trust?

  Het nieuws dat de zgn. Safe Harbor Agreement door het Europese hof ongeldig is verklaard heeft voor een ware schokgolf gezorgd in de privacy- en informatiebeveiligingswereld.

  Lees verder
 • Is Agile werken voorspelbaar?

  Is Agile werken voorspelbaar? "Ja en nee", vindt Brian Teunissen.

  Lees verder
 • Privacy

  Toen mijn grootmoeder mijn vader kwam inschrijven bij de burgerlijke stand, werd zijn achternaam voorgoed veranderd vanwege een defecte typemachine. De letter "Y" deed het niet meer, waarop de beste ambtenaar (behulpzaam als hij was) de letters "IJ" in plaats daarvan gebruikte (je hoort het verschil toch niet). Daarmee werd figuurlijk gezien een streep gezet door mijn familie stamboom.

  Lees verder
 • Autorisaties binnen agile teams

  Michiel Broekhuijsen blogt over een oplossing voor dit veelgehoorde pijnpunt.

  Lees verder
 • Over apen, leiderschap en betrokkenheid

  Op 23 januari vond bij inspearit | cibit academy een kennissessie plaats over apen, leiderschap en betrokkenheid.

  Lees verder
 • Kennissessies bij inspearit | cibit academy

  In nauwe samenwerking met de Management of Change Community organiseert  inspearit | cibit academy in 2018 een reeks van kennissessies voor alle (oud)cursisten en klanten van inspearit | cibit academy en belangstellenden.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - tweede ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen beschrijft Agile ontwikkelingsfase 2: virtuele product teams over functie afdelingen heen.

  Lees verder
 • TOGAF: radioactief materiaal voor organisaties?

  Ik geef al jaren les in TOGAF en dat kent een interessant aanvangspatroon. Op de eerste dag kom ik binnen met een hele grote doos met die vuistdikke TOGAF boeken.

  Lees verder
 • Back to Basics

  In deze blogpost kijken we naar de complexiteit van het toevoegen van Inspect & Adapt binnen bestaande organisaties en gaan we daarom terug naar de absolute basis van een lerende organisatie.

  Lees verder
 • Hoe overleef ik een digitale transformatie? Deel 4: Treinreis of eindstation?

  Ik zie veel organisaties worstelen met dat “digitaal worden”. Wat betekent dat? Wat zijn de gevolgen? Wie moet ik aannemen? Van wie moet ik afscheid nemen? Is het echt zo erg? Is het “all or nothing”?  Deze keer probeer ik een antwoord te formuleren op de vraag: “Waarom eigenlijk?”.

  Lees verder
 • Hoe overleef ik een digitale transformatie?! (Deel 3)

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie? Vandaag één van de lastigste aspecten in die transitie: over team diversiteit.

  Lees verder
 • Agile Consortium - Belonen? Dat doe je zelf!

  Tijdens het Agile Consortium op 2 november j.l. heeft inspearit een workshop gegeven waar in het paradigma Agile HR werd belicht. Lees verder.

  Lees verder
 • Werken Agile teams ook internationaal?

  Erik Borgers Blogt: Het toepassen van agile is vaak een stuk lastiger in grote internationale organisaties.Voor mij gaat het echt te ver als de globalisering dwars door teams gaat lopen.

  Lees verder
 • De Agile Architect: de ultieme klimgeit?

  Agile werken lijkt voor de IT eerder regel dan uitzondering te worden. Maar bedreigen die "agile teams" het zo zorgvuldig door enterprise architecten bewaakte gedachtengoed niet? Hoe zorgen architecten ervoor dat de uiteindelijke architectuurdoelen anno 2013 geborgd blijven? In deze blog wil ik daar mijn inzichten met u over delen.

  Lees verder
 • ​Agile Assessments: heaven or hell?

  Erik Borgers vertelt in zijn blog hoe een agile assessment best ingewikkeld kan zijn als je écht iets aan de resultaten wilt hebben.

  Lees verder
 • Het effectief meten van Agile teams (deel 1)

  Als het gaat om het inzichtelijk maken van de volwassenheid van Agile teams, zitten Agile coaches veelal tussen twee vuren ingesloten. Aan de ene kant hebben zij "de organisatie" die graag wil weten hoe hun Agile teams het doen en aan de andere kant "de Agile teams" die zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hun continue verbetering.


  Lees verder
 • 10 eenvoudige verbetervoorstellen voor Agile architectenteams

  Ben je architect en doe je (in teamverband) voorbereidend werk voor één of meer Scrum ontwikkelteams? Hierbij 10 concrete tips die jou en je architectenteam verder helpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Scaling Agile, van trend naar gevestigde orde

  Blog van Brian Teunissen met zijn visie op de agile trend en de verschillende scaling frameworks

  Lees verder
 • Paradigmaverschuivingen bij Scaling Agile

  Brian Teunissen: In deze blog geef ik een overzicht van paradigma verschuivingen die een organisatie door moet bij het opschalen van agile werken

  Lees verder
 • De taaie kant van Scaling Agile

  Agile organisatiebreed implementeren is een hele kluif. Brian Teunissen raadt iedereen die van start gaat met het opschalen van Agile aan om zich vooral ook te verdiepen in verandermanagement.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vijfde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen blogt over de laatste van de vijf ontwikkelingsfasen om van Scrum team door te groeien naar een Agile organisatie.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - vierde ontwikkelingsfase

  Ditmaal beschrijft Brian Teunissen de vierde ontwikkelfase om van Scrum team tot Agile organisatie te komen.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - derde ontwikkelingsfase

  Brian Teunissen vertelt over ontwikkelingsfase 3: fysieke product of domein afdelingen, al dan niet aangevuld met Operations.

  Lees verder
 • Van Scrum team naar agile organisatie - eerste ontwikkelingsfase

  In een serie van 5 blogs gaat Brian Teunissen in op de ontwikkelingsfasen waarmee een (organisatie)structuur zich aan kan passen aan een agile werkwijze.

  Lees verder
 • Wat inspireert jou?

  Deze maand beginnen we met een nieuwe reeks van korte artikelen over wat ons bij inspearit | cibit academy inspireert. Op deze manier maak je (persoonlijk) kennis met onze collega's. Lees deze keer over Wibo, Business Development Manager.

  Lees verder
 • 5 tips om je agile transformatie te laten mislukken

  In deze blog een vijftal concrete tips om de kans op een geslaagde agile transformatie flink te verkleinen of vertragen. Tip: stuur deze blog door naar je grootste concurrent! Of lees 'm zelf nog eens na voor alle zekerheid...

  Lees verder
 • De Agile Architectuur Pizza

  Als agile architectuurcoach is er voor mij niets leukers om mensen met agile Frameworks te leren werken en daartoe soms diepgaande discussies te voeren over WIP limieten en WSJF-en.

  Lees verder
 • Het effectief meten van Agile teams (deel 2)

  Blog van Jurjen de Groot en Marco de Jong. In dit vervolg gaan we in op de vraag “hoe” teams een goed inzicht kunnen geven in hun volwassenheid.

  Lees verder
 • Hoe Agile en Security hand in hand gaan

  Beveiliging en agile ontwikkeling kunnen wél hand in hand gaan en vertrouwen geven dat producten naast functionaliteit ook veiligheid bieden

  Lees verder
 • Wat Agile teams kunnen leren van de American Football World Champions

  Marco de Jong ziet 10 belangrijke lessen voor Agile teams in de successen van zijn favoriete Football team.

  Lees verder
 • Scrum voor informatiemanagement: 5 hindernissen om te overkomen

  Ik coach informatiemanagement om Scrum te gebruiken. De verschillende rollen hebben elkaar veel te bieden en samen kunnen ze fantastische producten maken. De praktijk is echter weerbarstig. Wat zijn typische belemmeringen en wat doe je er tegen?

  Lees verder
 • Wat is nieuw in SAFe 4.0 (deel 5) - Onderscheid ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’

  In dit 5e deel van een serie blogs over SAFe 4.0 laat ik zien dat er nu beter onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘Business operation’ value stream en de ‘IT life cycle’ value stream.

  Lees verder
 • Architectuurplaten maken – kunst of discipline?

  Arwin van den Bos blogt over de valkuilen bij het maken van een architectuurplaat.

  Lees verder
 • De noodzaak van een lerende organisatie

  Hoe beter je als organisatie kunt leren, hoe effectiever je in staat bent om te plannen. Het lerend vermogen van jouw organisatie staat gelijk aan de wendbaarheid van jouw organisatie. In deze serie van blogs kijken we daarom naar de essentiële aspecten van het creëren van een wendbare, lerende organisatie.

  Lees verder
 • Zin en onzin van documentatie

  Willen jullie meer of minder documentatie? Minder! Minder! Minder! Lees verder.

  Lees verder
 • Architectuur veert weer op!

  In november vond het jaarlijkse LAC congres plaats. "Meestal kom ik terug met de conclusie: er waren wel enkele aardige presentaties, vele bekende gezichten, prima verzorgd. Dit jaar was het echter anders", blogt Serge Bouwens. Lees verder.

  Lees verder
 • Digital Transformation en Business Analyse

  inspearit sponsorde het IIBA jaarcongres 2017. Het werd afgelopen dinsdag 14 november een goed bezochte en interessante bijeenkomst. Het thema: ‘Digital Transformation en Business Analyse’. Het vraagstuk werd door de sprekers uit verschillende invalshoeken belicht. 

  Lees verder
 • “Hoe laat gaan we verder met die transformatie?”

  Als we a priori al geen tijd kunnen maken voor een vervolgafspraak en/of er moeilijk over doen, is de transitie gedoemd te mislukken. In deze blog vind je een en 5-stappenplan om een vast moment in de week te selecteren.

  Lees verder
 • Op weg naar een High Performance Overheid

  Op initiatief van projectmanagers van UWV, de Belastingdienst, DUO en I-Interim Rijk werd op 10 mei jl. het seminar ‘op weg naar een High Performance Overheid’ gehouden voor medewerkers van de overheid.


  Lees verder
 • ​Informatiebeveiliging versus Privacymanagement, wie wint de slag?

  In dit (gratis) event zullen de tegenstellingen tussen privacy - en informatiebeveiligingsmanagement onder een vergrootglas worden gelegd.

  Lees verder
 • Decision Driven Architecture

  Met een Decision Driven Architectuur ben je in staat optimaal mee te leven met wat de organisatie belangrijk vindt, nu én in de toekomst. Dat lijkt me een vereiste in deze agile tijden blogt Serge Bouwens.

  Lees verder
 • Versterk je leerrendement met persoonlijke coaching!

  Het leren stopt niet nadat je het klaslokaal hebt verlaten. Sterker nog, 70% van het leren gebeurt op de werkvloer.

  Lees verder
 • Aftrap van onze opleiding Data Science

  Afgelopen week hebben we onze allereerste opleiding Data Science gehad. Deze op theorie gestoelde maar vooral praktisch toepasbare training (in hippe termen, een hands-on crash course) gaat de diepte in op grondig en effectief analyseren van data om er competitieve voordelen mee te behalen.

  Lees verder
 • Wij nemen jouw privacy serieus!

  Lees onze aangepaste privacy policy.

  Lees verder
 • Kaartenhuis ingestort, wat dan?

  Wil jij weten met welke kaarten jij je toekomst kunt bouwen? Lees dan verder! 

  Lees verder
 • Agile transformatie: het slechten van de grenzen

  "De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen", blogt Sandra Schreppers.

  Lees verder
 • About learning

  Learning is a continuous process. Even when you are not aware, you are learning. We all know you learn most by doing. 

  Lees verder
 • Kortingsactie van cibit academy: tijdelijk 50% korting op Agile en Scrum trainingen

  Met een kortingsactie speelt cibit academy in op de groeiende vraag naar kennis over Agile en Scrum. We geven tijdelijk 50% korting op onze Agile & Scrum Essentials, Scrum Master en Product Owner trainingen.

  Lees verder
 • Omgaan met digital business

  Eerst maar eens bepalen hoe volwassen je bent en of je continu kunt en wilt transformeren blogt Stephen van den Berg.

  Lees verder
 • Nieuwe opleidingen in het verschiet bij cibit academy

  cibit academy houdt de behoeftes van de business en IT nauwlettend in de gaten. Inspelend op de uitdagingen van agile zullen wij nieuwe trainingen ontwikkelen die oplossingen bieden voor moeilijkheden bij agile en verandering (denk aan bijvoorbeeld verandermanagement).

  Lees verder
 • Welke skills zijn nodig om de komende 10 jaar relevant te blijven op de arbeidsmarkt?

  De arbeidsmarkt en haar benodigdheden zijn aan het veranderen. De University van Kent en het Institute for the Future maakten twee infographics die laten zien hoe de skills die nu nodig zijn de komende 10 jaar zullen veranderen.

  Lees verder
 • Wat is nieuw in Scaled Agile Framework SAFe 4.6?

  Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, versie 4.6 van het SAFe framework is net uitgekomen en laat zien dat SAFe continu in ontwikkeling is.

  Lees verder
 • Agile Leadership: de oorsprong van leiderschap

  Traditionele vormen van leiderschap en management bewijzen zich steeds meer als autoritaire controle die kwaliteit en arbeidsvreugde in de weg zitten. Wat we nu nodig hebben is agile leiderschap dat aansluit op agile manieren van werken.

  Lees verder
 • Coaching als onderdeel van trainingen bij cibit academy

  cibit academy biedt nu een stuk persoonlijke coaching en advies aan opvolgend aan Agile trainingen. Schrijf je in voor een van onze trainingen en ontvang advies en persoonlijke coaching gericht op jouw praktijk!

  Lees verder
 • Vragen stellen leidt tot innovatie

  Educatie is een leerling in staat stellen een begrip te vormen van hoe een proces verloopt, waarbij de leerling met een zekere afstand een proces of object, de componenten ervan en hun onderlinge relaties beschouwt. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk kunnen we de vinger daadwerkelijk leggen op wat educatie is.

  Lees verder
 • De essentie van educatie is begrip

  Leren is een fundamenteel proces van educatie. Alleen is educatie niet altijd wat plaatsvindt als we iets moeten leren. Je kunt iets leren, maar leren heeft niet altijd met educatie te maken. Wat is educatie dan wel? 

  Lees verder
 • Improve Quality Services en cibit academy gaan samenwerking aan

  Improve Quality Services B.V (Improve), dochter van ICT Group NV (ICT), en cibit academy (cibit), onderdeel van inspearit, gaan een samenwerking aan om een deel van elkaars trainingen aan hun klantenkring aan te bieden.

  Lees verder
 • ​Het jaar 2016 is een goed jaar

  Tevreden klanten, cursisten en een goed resultaat


  Lees verder
 • Leren is hard werken!

  Voor veel organisaties is het volgen van een opleiding een extraatje: iets dat je als medewerker mag doen als je een beloning verdiend hebt. Aan de andere kant van het spectrum zitten organisaties waarbij opleiden een verplichting is: iets dat je moet doen om bij te blijven en je budget uit te nutten. 

  Lees verder
 • ​Continuous transformation

  Stephen van den Berg blogt: De constante factor voor het transformatievermogen ligt in het proces: agility is de grote motor voor continuous transformation.

  Lees verder
 • De kracht van visuele feedback

  Visuele feedback (of visual management) is één van de meest zichtbare onderdelen binnen organisaties en wordt binnen een Lean omgeving meestal als één van de eerste onderdelen ingericht.

  Lees verder
 • Lean kan niet mean zijn

  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: Lean gaat niet samen met mean. Punt.

  Lees verder
 • ​Hoe overleef ik een digitale transformatie?! (Deel 2)

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie?


  Lees verder
 • ​Hoe overleef ik de Digitale Transformatie?!

  Elke moderne organisatie zal mee moeten in de vaart der volkeren die Digitalisering heet. Maar wat betekent dat nu voor jouw baan, jouw werk, jouw skills, jouw mogelijkheden in die digitaal getransformeerde organisatie?

  Lees verder
 • Planning poker instructievideo

  Karel van de Meent geeft in de onderstaande video in vijf minuten een beknopte uitleg over de techniek van planning poker. Ook geeft hij enkele tips uit de praktijk.

  Lees verder
 • Het einde van de projectmanager

  Een organisatie was al jaren bezig met een project om een oud systeem te vervangen door een nieuw systeem dat future proof moet zijn. Met meer dan 50 man werd er hard gewerkt. In de loop der tijd zijn er veel projectleden gewisseld, waaronder ook meerdere keren de projectmanager.

  Lees verder

Cookies op de website van Cibit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies
waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded
media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie