Mind over Matter


De positiviteit spat ervan af, de eerste sprints geven hoopvolle resultaten, de transformatie lijkt een groot succes tot het moment dat opeens alles tegen lijkt te zitten. Het kanban bord stroomt over met werk, technische problemen komen om de hoek kijken, issues met hoge prioriteit breken de voorgang van de sprint en er is simpelweg geen tijd voor goede retrospectives en backlog refinements. Langzaam maar zeker komt de vraag naar boven? Waar is het mis gegaan...

Is het de toepassing van het agile framework? Was de organisatie er nog niet klaar voor? Sloten de opleidingen niet aan bij de praktijk? Hebben we de verkeerde best practices gehanteerd? Het antwoord daar op is niet eenduidig te geven. In de praktijk blijkt vaak dat, ondanks dat iedereen over voldoende kennis beschikt en helder inzicht heeft in de voorgeschreven technieken, het creëeren van een agile mindset bij de teams én de organisatie onvoldoende is belicht.

De kracht van de 'mind' is in een breed scala van wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. In een uitvoerig beschreven onderzoek heeft een groep Tibetaanse monniken hun meditatieve yoga techniek, beter bekend als g Tum-mo, aangetoond dat zij door middel van diepe concentratie hun lichaam konden beschermen tegen onderkoeling. Tijdens het onderzoek werden de monniken in een kamer van 4,5 graden Celsius gehuld in natte, koude doeken van 9,5 graden Celsius. Daar waar normale personen in dergelijke omstandigheden binnen korte tijd oncontroleerbare rillingen vertonen en al vrij snel zouden lijden aan ernstige onderkoeling, wisten de monniken door meditatie dusdanig veel lichaamswarmte te genereren dat binnen enkele minuten stoom van de doeken afkwam en deze binnen een uur geheel droog waren.

Een ander bekend voorbeeld is natuurlijk het placebo-effect. Hoewel er honderden wetenschappelijke onderzoeken zijn die het placebo-effect onderschrijven, is één van de leukste de test door een groep van Princeton studenten die besloten om een niet-alcoholisch feestje te organiseren voor hun nietsvermoedende klasgenoten. De onderzoekers vulde stiekem een biervat met O'Douls (bevat ongeveer 0,4% alcohol, terwijl gewoon bier over ongeveer 5% alcohol beschikt) en constateerde dat hun leeftijdsgenoten sloom werden, onduidelijke woorden murmelden, op de grond in slaap vielen en sterke verschijnselen van dronkenschap vertoonden. Hoewel het bijna onmogelijk is om te dronken van O'Douls, hadden deze studenten zo'n sterk geloof dat zij regulier bier consumeerden dat deze mindset hun gedrag daardoor beïnvloedde.

Wat betekent dit voor een agile mindset?

Als de kracht van de 'mind' al zo sterk is op ons eigen lichaam, wat betekent deze mindset dan op ons gedrag en ons handelen? Met een juiste mindset beïnvloeden we direct de wijze waarop we denken, hoe we reageren, welke oplossingen we creëeren en hoe we met elkaar omgaan. Het beschikken over een agile mindset is daarom belangrijker dan het beschikken over agile kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Zonder een juiste agile mindset zijn de kennis en vaardigheden die we door middel van opleiding en training opdoen lang niet zo waardevol als deze zouden kunnen zijn.

Hiervan zien we vele voorbeelden in de praktijk. Een "binnengerold" Scrum bord of kanban tool wordt slechts de eerste weken, veelal onder druk van een externe coach, netjes bijgehouden voordat deze transformeert van information radiator naar information refrigerator. Continu verbeteren valt van de agenda af, zodra de operationele druk op het team oploopt. Unit testing en refactoring wordt binnen software development team toegepast tot het moment dat de eerste issues de kop opsteken en in korte termijn moeten worden opgelost. Of zoals een collega altijd zo mooi vertelde: "Onder druk wordt alles vloeibaar."

Wanneer geweldige hulpmiddelen worden aangereikt aan mensen die nog niet over de bijbehorende mindset beschikken, worden deze niet of niet op de juiste wijze gebruikt. Elke obstakel om het hulpmiddel te gebruiken wordt aangegrepen als dé reden dat deze het proces niet ondersteunt, te complex en / of te rigide is. Deze hulpmiddelen zullen nooit het beoogde resultaat leveren wanneer ze worden gebruikt door mensen die ze niet willen gebruiken. De beweging vanuit de omgeving is dan vaak striktere regels en afspraken te maken, waardoor de bewegingsvrijheid van de teams wordt afgeremd en je in een negatieve spiraal beland waarbij van agile werken uiteindelijk geen enkele sprake meer is.

Vanuit de agile community wordt het belang van een agile mindset onderschreven. Hendrik Kniberg omschrijft, gedurende zijn keynote op de Global SCRUM GATHERING van 2013, de uitdaging in bredere context. Hierin beschrijft hij dat het beschikken over een agile cultuur belangrijker is dan een agile proces. Of zoals hij dat zo mooi stelt: "Culture eats process for breakfast!". Wanneer je beschikt over een agile cultuur zijn agile processen een goed startpunt, maar worden deze aangepast aan jouw specifieke situatie. Gebruiken we hulpmiddelen die voorhanden zijn, maar gebruiken alternatieve toepassingen wanneer zij een team beter ondersteunen. En de basis van die cultuur, die begint bij normen en waarden van de mensen binnen die cultuur.

Linda Rising gaat gedurende de keynote op de Agile 2011 conferentie in op de kracht van een agile mindset en gaat duidelijk in op de effecten van een fixed versus agile mindset. Zij kijkt daarbij naar kenmerken als type, doel, of je uitdagingen aangaat, hoe je omgaat met uitdagingen en mislukkingen, hoe je vanuit de mindset kijkt naar inspanning en je reageert op uitdagingen. Ze legt een brug met de mindset van organisaties waarna ze implicaties geeft van een agile mindset voor agile software development.

Het creëren van een agile mindset onder alle betrokkenen bij een transformatie naar agile is essentieel voor het succes. Individuen en teams vinden hun eigen route naar agility waarbij zij een framework gebruiken als uitgangspunt, maar de details zelf invullen. Zij beschikken over de moed om nee te zeggen wanneer de druk toeneemt en bieden anderen hulp in het behouden van inzicht, grip en vertrouwen. Best practices worden uitgeprobeerd, maar net zo gemakkelijk aangepast wanneer deze niet passen binnen de organisatie of onvoldoende waarde voor het team leveren. En zij houden elkaar scherp in de agile wijze van werken, niet omdat het moet, maar omdat zij het zelf belangrijk vinden.

Helaas richten te veel mensen, voornamelijk in managementfuncties, zich nog te veel op alleen het opleiden van hun mensen in agile kennis en vaardigheden en het uitrollen van agile hulpmiddelen en technieken. Concrete zichtbare resultaten geven aan waar de organisatie staat ten aanzien van het implementeren van agile. Het creëren van een agile manier van denken (in samenhang met een agile cultuur) wordt daarin vaak onvoldoende meegenomen. Waardoor het belang van een agile mindset pas na enkele post mortems zichtbaar wordt en een volgende transformatie in gang moet worden gezet.

Wat is dan een agile mindset?

Linda Rising beschrijft een agile mindset als volgt. Wanneer we beschikken over een agile mindset dan hebben we het doel om te leren. Dit impliceert dat we ook bereid zijn om te experimenteren. We omarmen uitdagingen en zijn bereid om daar echt in te investeren. We genieten als experimenten positief uitvallen want dat helpt ons verder op het pad naar meesterschap. Maar we genieten net zoveel van mislukkingen want hierdoor hebben we nieuwe inzichten verworven. We bijten ons vast in uitdagingen want er is niemand anders dan onszelf die ons leidt.

Corinna Baldauf heeft een geweldige representatie gemaakt van de agile mindset. Zij beschrijft de agile mindset op basis van gedragingen van mensen en de wijze waarop zij denken en handelen en het effect wanneer mensen in deze gedragingen doorschieten. Beoordeel zelf of je beschikt over een agile mindset of juist niet...

Het is bijzonder om te constateren dat vrijwel alle mensen geboren worden met een agile mindset die we vervolgens tijdens onze reis naar volwassenheid "ontleren". Als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen dan zie je gedurende de eerste jaren een enorme overeenkomst met de agile mindset zoals Corinna deze in kaart heeft gebracht. In hun ontwikkeling tonen zij een enorme intrinsieke motivatie, stoppen veel energie in hun activiteiten, zijn altijd aan het leren en tonen de ouders regelmatig hun vorderingen. Zij vinden continu betere manieren uit om het gewenste effect, vaak tot grote frustratie van de ouders, te bereiken. Dat zij hierbij continu feedback geven zal elke vader en moeder onderschrijven en documentatie... daar hebben ze nooit van gehoord.

Het is dan ook inspirerend wat we kunnen leren van kinderen. Adora Svitak geeft hier in haar Ted Talk "What adults can learn from kids" hier een mooie beschrijving van. Ik wil dan ook afsluiten met mijn top 10 van principes voor een agile mindset:

 1. Elke dag is een verse start
  Blijf niet hangen in de status quo maar beschouw elke dag als een verse start. Onderzoek nieuwe mogelijkheden en doe de dingen anders dan dat je die gisteren hebt gedaan. Leer van het verleden en wees niet bang om deze vandaag verder te verbeteren. Wanneer je elke dag benadert als een verse start ben je bereid om zaken beter te doen, anders te doen en de wijze waarop wij de dingen doen ter discussie te stellen.
 2. Wees creatief
  Agile werken vereist een enorme hoeveelheid creativiteit. Creativiteit om complexe problemen op te lossen, creativiteit om betere manieren van werken te vinden en creativiteit om het uiterste uit elkaar te halen. Teams die dag in dag uit dezelfde 3 Scrum regeltjes oplepelen, op dezelfde wijze hun retrospective uitvoeren, het wordt al snel benauwend. Creativiteit stimuleert, zelfs wanneer deze niet direct bijdraagt aan de team doelstelling. Niet voor niets zie je veel creativiteitsdagen bij agile ondernemingen als Google, Facebook en Spotify.
 3. Wees dapper
  Het vereist een behoorlijke hoeveelheid moed om van de gebaande paden af te wijken of weerstand te bieden tegen de traditionele organisatie. Kinderen lijken nooit vrees te hebben om nieuwe zaken uit te proberen of de bestaande regels ter discussie te stellen. Heb de moed om de dagelijkse gang van zaken aan te pakken, slechts dan kun je fundamenteel veranderen.
 4. Lach elke dag
  In zijn presentatie op de NDC 2011 deelt Geoff Watts zijn inzichten over de best werkende Scrum teams. Plezier is hierbij één van de acht onderscheidende kenmerken voor deze succesvolle teams. Mensen die naast hard werken, vooral ook plezier hebben tijdens en na het werk, die eigen team rituelen creëren en met meer energie naar huis gaan dan waar zij de dag mee zijn begonnen.
 5. Wees (pro-)actief
  Door een pro-actieve houding ontstaan nieuwe ideeën en stimuleer je vooruitgang. Door actief nieuwe uitdagingen aan te gaan en werkzaamheden op te pakken breidt je al snel je comfort zone uit. Door een actieve houding voorkom je de befaamde plateaus van stabiliteit die het continu verbeteren in de weg staan.
 6. Laat je niet remmen
  Zeker in het dagelijks leven zijn er vele barrières die op je pad liggen (of worden gelegd). Kinderen laten zich daarin niet afremmen en vinden een andere manier om hun gestelde doel te bereiken. Vanuit een empirische blik kijk je naar de feiten en ga je op zoek naar andere wegen om je gestelde doel te bereiken.
 7. Wees de held
  Hoewel er binnen een agile omgeving geen ruimte is voor ego, kun je nog steeds de held zijn. De held die problemen voorkomt voordat ze ontstaan, die andere ondersteunt op de momenten dat zij vast komen te zitten en nieuwe ideeën lanceert voor verbetering. Die zijn of haar stem laat horen op het moment dat het nodig is en mensen uitdaagt om het morgen beter te doen.
 8. Probeer nieuwe dingen
  Wat vandaag goed werkt, kan morgen altijd beter. Hiervoor is het essentieel om regelmatig nieuwe dingen te proberen. Nieuwe technieken, nieuwe hulpmiddelen, nieuwe processen of nieuwe structuren. Door te experimenteren leren we wat beter werkt of wat juist niet werkt. Een cultuur waarin experimenteren wordt beloond vertoont meer creativiteit, meer inzicht in wat wel en niet werkt en beweegt meer mee met de omgeving waarin zij actief is.
 9. Beschouw je littekens als "badges of honor"
  Experimenten kunnen succesvol zijn of falen. Vaak horen we alleen de succesverhalen, maar zelden de experimenten die zijn gefaald. In een agile omgeving is het essentieel om naast de successen ook de mislukkingen te vieren. Het geeft aan dat we de moed hebben gehad om te experimenteren en we kunnen net zoveel leren van de dingen die zijn mislukt als de dingen die goed zijn gegaan. Vertel daarom trots over de littekens die je gedurende de agile reis op hebt gedaan.
 10. Droom over een geweldige toekomst
  Vraag aan kinderen wat ze willen als ze later groot zijn. Fantastische verhalen komen naar voren die maar zelden realiteit worden. Maar het schetst wel een mooi beeld van de ideale toekomst en geeft richting aan de stappen die daartoe gezet of onderzocht kunnen worden. Binnen Spotify ook wel benoemd als Definition of Awesome, die gevolgd wordt door een praktische invulling als "Welke activiteit kunnen we ondernemen om dichter bij onze Definition of Awesome te komen?"
DEEL DIT ARTIKEL
VOLG ONZE BLOGS

Gerelateerde blog artikelen

 • De kracht van visuele feedback

  Visuele feedback (of visual management) is één van de meest zichtbare onderdelen binnen organisaties en wordt binnen een Lean omgeving meestal als één van de eerste onderdelen ingericht.

  Lees verder
 • Lean kan niet mean zijn

  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: Lean gaat niet samen met mean. Punt.

  Lees verder

Cookies op de website van Inspearit

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en cookies van derden voor het weergeven van emdeded media (YouTube en GoogleMaps) Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren:

Meer informatie